Liskwartier
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-10-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/liskwartier/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

De inwoners van het Liskwartier worden vertegenwoordigd door wijkraad Liskwartier. Deze bestaat uit vijf bewoners van het Liskwartier. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de wijkraad, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Nieuws

14 september 2019: Samen voor Noord, Eudokiaplein van 11 tot 15 uur

Samen voor Noord: ontmoet uw wijkraad en lever uw plan in.
Bekijk hieronder de informatiefolder.

Heeft u een leuk idee voor een activiteit in uw straat, buurt of wijk? Denk aan de aanleg van tuintjes, activiteiten of workshops voor kinderen, jongeren of ouderen, opvrolijken van een saaie muur of festiviteiten om elkaar te leren kennen.

Op zaterdag 14 september staan de wijkraden van de wijken van Noord op het Eudokiaplein. Ze ontmoeten u graag en zijn benieuwd naar uw ideeën. Direct ingediende plannen worden behandeld in de wijkraadsvergadering van oktober. Opzoomer Mee is aanwezig en helpt met tips en bij het invullen van een aanvraagformulier.

Een aantal bewoners vertelt of laat zien hoe hun initiatief werkelijkheid is geworden. Zoals workshops voor jongeren 'More life', 'Blik in de wijk', 'Atelier op wielen', 'Kas voor moestuin' en 'Iedereen Einstein'.  

Wilt u meer weten waaraan uw bewonersinitiatief moet voldoen? Kijk dan op www.opzoomermee.nl
Meer informatie? Stuur een e-mail naar: gebiednoord@rotterdam.nl

Op 19 juli is het Koningsveldeplein geopend. Het programma werd bedacht door de bewonersorganisatie Liskwartier, Gallery Untitled, GroenNoord, de Kok en de Tuinman, de wijkraad Liskwartier en de gemeente.

Nog even over het plein zelf. Het is altijd een puzzel hoe je een plein inricht. Daar waar je een voetbalveldje aanlegt, kun je niet schommelen. En waar je een glijbaan neerzet, kun je niet steppen. Er moet ook meer groen op het plein en als het regent moet het water niet blijven liggen maar netjes afgevoerd worden.

Duizend badkuipen

Samen met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente is een zogenaamde waterberging gemaakt onder het Krajicekcourt. Bij een flinke regenbui kan het regenwater dat op het plein en het oude schoolgebouw valt in ondergrondse kratten stromen. Het water blijft hier tot twee dagen in staan en zakt daarna langzaam de bodem in. Dat is goed voor de bomen en planten en zo komt er minder schoon water in het riool. Er is ruimte voor ruim 120.000 liter water, dat zijn zo’n duizend badkuipen vol.

Het plein is nu weer klaar voor gebruik; spelen, zitten en sporten. In november plant de gemeente de bomen en struiken, want dat is het beste moment om dit te doen.

Meer of minder horeca in de buurt? Dat staat in de herijking van het horecagebiedsplan Noord (pdf). De gemeente stelde dit plan halverwege 2019 vast voor de periode 2019-2021. Bewoners, ondernemers en wijkraden zijn hierover geraadpleegd. Noord is populair bij horecaondernemers. Centraal in het plan: een verantwoorde ontwikkeling die past bij de sfeer van buurten. Belangrijk is een goede balans tussen levendigheid en een fijne woonomgeving.

Burgemeester en wethouders bezochten op vrijdag 28 juni het gebied Noord met zijn wijken Agniesebuurt, Bergpolder, Blijdorp, Liskwartier, het Oude Noorden en Provenierswijk.

Na een gezamenlijk welkom konden bewoners in gesprek met de bestuurders naar hun keuze. Diverse onderwerpen kwamen aan bod. Tijdens de zogenaamde pitch presenteerden vier groepen in Blijdorp zich over ruimtegebrek op de locatie waar ze allen zitten (de camping, manege, scouting en voetbalvereniging).

De adviesgroep Hofbogenpark presenteerde hun advies aan wethouder Wijbenga. Alle actiepunten die uit de tafelrondes naar voren kwamen zijn genoteerd en zullen meegenomen worden. Er volgt nog een verslag van deze bijeenkomst. Na afloop werd nagepraat onder het genot van een lunchbuffet.

De afgelopen maanden heeft een groep bewoners uit de wijken Agniesebuurt, Bergpolder, Liskwartier en Heliport een advies opgesteld over de toekomstige inrichting van het Hofbogendak.

De Hofbogen wordt verkocht door de huidige eigenaar Hofbogen BV. De bewoners uit de wijken waar de Hofbogen doorheen loopt, hebben dit advies gemaakt voor het stadsbestuur van Rotterdam en de nieuwe eigenaar. Het gaat over de inrichting van het dak en over manieren hoe de directe bewoners hierbij betrokken kunnen worden.

Op 12 juni maakte Hofbogen BV bekend dat de nieuwe eigenaar de Dudok Groep uit Dordrecht wordt. De officiële overdracht zal later dit jaar zijn. U kunt het advies hier bekijken.

Alle bewoners uit de betreffende wijken hebben hun mening kunnen geven tijdens een informatiebijeenkomst op 11 juni, via de GemeentePeiler-app of door een schriftelijke enquête in te vullen. Deze meningen zijn verwerkt in het definitieve advies.

Tijdens het bezoek van het college aan het gebied Noord op vrijdag 28 juni 2019 heeft de bewonersgroep het advies aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden. Wethouder Wijbenga nam het advies in ontvangst. Dit advies wordt ook nog aan de Dudok Groep aangeboden.

Wijkagenda

De wijkraad maakt in samenspraak met bewoners een plan voor de wijk, de wijkagenda. Deze wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders en zorgt voor het Wijk Actie Plan (WAP). Het WAP beschrijft wat er per jaar in Liskwartier gaat gebeuren.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de wijkraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkraad Liskwartier, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de wijkraadsleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Achtergrondinformatie Liskwartier

Het Liskwartier is een wijk met lanen en singels. Deze lopen veelal in bochten omdat ze de loop van de vroegere sloten volgen. Door het rijksmonument de Hofbogen wordt het Liskwartier gescheiden met de wijk Bergpolder.

In het Liskwartier kunnen kinderen veilig en prettig opgroeien. Het is één van de Rotterdamse kindvriendelijke wijken. Opvallend in de wijk Liskwartier zijn de levensloopbestendige woningen van Humanitas aan de Bergweg. Hier willen ouderen graag wonen vanwege de goede voorzieningen. Wijkbewoners kunnen hier ook gebruik van maken. Midden in de wijk ligt op de hoek van de Bergsingel en de Bergselaan de karakteristieke Bergsingelkerk.

De grond van het Liskwartier behoorde voor 1903 nog toe aan Hillegersberg. Daarna werden de grenzen aangepast en mocht de stad Rotterdam gaan bouwen. In 1906 zijn de Bergselaan, Rodenrijselaan en de Schiebroekselaan aangelegd. In 1913 werd de Bergsingelkerk gebouwd, inmiddels een gemeentelijk monument. In 1940 was de wijk klaar en kreeg de naam Liskwartier, van het Lischwater, waarvan nu nog slechts een vijver over is bij het Lisplein.

Het Liskwartier is een hechte wijk met ongeveer 7.600 bewoners. Zij verschillen weinig van elkaar in inkomen en opleidingsniveau. Een groep actieve bewoners organiseert activiteiten in de wijk voor kinderen: de Liskids. Samen met buurwijk Bergpolder is er een actieve bewonersorganisatie.

In het Liskwartier zijn weinig openbare groenvoorzieningen. Wel zijn er lanen en singels met volgroeide bomen. Bewoners namen het initiatief om een pluktuin te realiseren aan de Bergselaan. In een historisch pand, een voormalig badhuis -tussen de twee scholen in de Delfgaauwstraat-  zit al een geruime tijd een boksschool. In een oude bakkersfabriek zit Depot Noord gevestigd. Hier worden door creatieve ondernemers ruimtes verhuurd en ook catering behoort tot de mogelijkheden.