LIFE Urban Adapt
Gepubliceerd op: 06-11-2018
Geprint op: 28-06-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/life-urban-adapt/
Ga naar de hoofdinhoud

In samenwerking met Rijkswaterstaat en het Wereld Natuurfonds kreeg Rotterdam binnen subsidieprogramma 'LIFE' een Europese subsidie voor de demonstratie van innovatieve en duurzame projecten die de klimaatverandering moeten opvangen.

Het project heet 'Urban Adapt', omdat er in de stad meerdere locaties zijn uitgekozen waar we gaan experimenten met klimaatadaptatie. Deze plekken zijn het Zomerhofkwartier met aangrenzende Agniesebuurt, Heliport en de Nieuwe Maas.

Voorloper

Rotterdam is voorloper op het gebied van klimaatadaptatie en was in 2001 de eerste grote Europese stad met een door de EU goedgekeurde klimaatstrategie. De uitwerking van deze strategie is al zichtbaar bij meerdere kleinschalige publieke locaties, zoals de waterpleinen. Maar om echt het verschil te maken in het klimaatproces, zijn er ook projecten op grotere schaal nodig. De gemeente Rotterdam doet dit uiteraard niet alleen en werkt samen met publieke- en private partijen en bewoners.

Pilots voor klimaatverandering

We ervaren steeds meer de effecten van klimaatverandering in de stad. Op de eerste plaats kan toename van regenval en stijging van de waterspiegel leiden tot overstromingen. Bovendien zullen hogere temperaturen in de zomer zorgen voor verhitting en verdroging van de stad. Dit heeft een groot effect op de natuur en de dieren in de stad en in het water. Met het project LIFE Urban Adapt gaat de gemeente Rotterdam deze uitdagingen te lijf.

ZoHo en Agniesebuurt

In ZoHo en de aangrenzende Agniesebuurt richt de samenwerking zich op het vergroenen, de wateropvang en waterinfiltratie. Zo willen we het regenwater langer vasthouden en geleidelijk laten afvloeien om overstromingen van het riool tegen te gaan. Daarnaast zorgt het vasthouden van het water in tegels en tonnen voor het verlagen van de gemiddelde temperatuur en kan het overtollige water op een later moment worden gebruikt om het groen te sproeien.

Heliport groen

In Heliport is op initiatief van de Buurtverbinders, samen met Stichting Tussentuin en de gemeente het binnenterrein vergroend. Het terrein is nu een woonerf zonder parkeerplaatsen, met een speeltuin en een waterberging.

Getijdenparken

In de regio Rotterdam bestaat slechts 30 procent van de rivieroevers uit natuur. Het resterende deel, bijna 250 kilometer aan binnenstedelijke rivieroevers, bestaat uit stenen en bebouwing. Deze betonnen riviergrenzen willen we gedeeltelijk vervangen door ‘zachte’ oevers die de flora en fauna ten goede komen.

In de Nieuwe Maas worden twee getijdenparken aangelegd die gaan zorgen voor een verbetering van de lokale ecosystemen en biodiversiteit. De Nassauhaven is veranderd naar een natuurvriendelijke oever waar ook waterwoningen liggen.  

Betrokkenheid Rotterdammers

Het logo van LIFE.

Met beide projecten wil de gemeente de betrokkenheid van de bewoners van Rotterdam in het klimaatveranderingsproces informeren en stimuleren tot actie. Hoe meer Rotterdammers inzien dat het aanbrengen van meer groen goed is voor het klimaat, hoe meer de effecten klimaatverandering te overzien zijn. Door de uitvoering van beide innovatieve projecten van LIFE Urban Adapt, maken we de stad samen weer een stukje veiliger, groener en gezonder om in te leven. De projecten dienen ook als voorbeeld voor andere (Europese) steden die werken aan een klimaatbestendige aanpak.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bekijk dan de website urbanadapt.eu.