Levendige binnenstad
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 20-02-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/levendige-binnenstad/
Spring naar het artikel

Met de ambitie 'Levendige Binnenstad' wil Rotterdam de levendigheid in de binnenstad vergroten. De binnenstad is na het bombardement opgebouwd als een zakenstad. Dat leidde tot een binnenstad die levendigheid ontbeert en 's avonds stil is.

De toevoeging van woningen en hoogbouw de afgelopen decennia heeft geleid tot verbetering van het woonklimaat in de binnenstad. Er zijn meer goede winkels, meer restaurants en meer terrassen. Ook de festivals hebben geleid tot meer levendigheid.

Meer levendigheid

De binnenstad bestaat echter nog te veel uit losse plekken en kent, op het zomerse festivalseizoen en enkele grote festivals na, te vaak incidentele gebeurtenissen. Er is te veel hoogbouw die te weinig aanspreekt op straatniveau (‘de plint’). Er zijn weinig vanzelfsprekende routes door de binnenstad die de losse gebieden verbinden en de aanwezigheid van het water in de binnenstad wordt niet ten volle benut. Voor wie de stad nog niet goed genoeg kent, blijft veel moois daardoor verborgen. De binnenstad als geheel kan nog veel levendiger worden, meer sfeer uitstralen. Dit is de kern van het streven van de Citylounge. Ieder initiatief dat de levendigheid bevordert is welkom. Juist de bedrijven, instellingen, bewoners en studenten in de binnenstad kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Om de levendigheid te vergroten, zet Rotterdam in op:

  • Bevorderen van culturele- en sportprogrammering in de openbare ruimte
  • Concentreren van kleinschalige culturele instellingen
  • Verbreden van het uitgaansaanbod
  • Verlevendigen van het straatniveau: plinten verfraaien en gevels openen
  • Ruimte maken voor creatieve sector
  • Bevorderen van aantrekkelijkheid van de stad voor studenten en jongeren
  • Ruimte voor initiatief en experiment van bewoners, bedrijven, winkels en instellingen.