Het Leuvepaviljoen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 18-04-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/leuvepaviljoen/
Ga naar de hoofdinhoud

De Schiedamsedijk ondergaat de komende jaren een metamorfose. De buitenruimte van de Leuvehaven wordt opnieuw ingericht. Aan de waterkant maken de drie paviljoens plaats voor één nieuw gebouw: het Leuvepaviljoen.

In het paviljoen komen twee publiek toegankelijke werkplaatsen van het Maritiem Museum Rotterdam, het Haveninformatiepunt van het Havenbedrijf en twee horecagelegenheden met de mogelijkheid voor terrassen aan het water. De buitenruimte wordt ook gedeeltelijk vernieuwd. Hiermee wordt de Leuvehaven, de rand van het Maritiem District, een groenere en levendigere plek.

Nieuws

Begin juni 2020 ging de eerste paal de grond in op de Schiedamsedijk. Daar maken drie paviljoens plaats voor één nieuw gebouw: het Leuvepaviljoen. Dit paviljoen biedt vanaf het voorjaar van 2021 onderdak aan het haveninformatiepunt Port Pavillion, waar bezoekers op verrassende wijze kennis kunnen maken met de haven van nu en alles wat er te beleven valt. Naast Port Pavillion komen er ook twee publiek toegankelijke werkplaatsen van het Maritiem Museum. Hier zien bezoekers hoe de museumvloot wordt onderhouden. Daarnaast komen er twee horecagelegenheden met een terras met uitzicht over het water en de binnenhaven. Op deze plek ontstond in de 17e eeuw de Rotterdamse haven, die inmiddels is uitgegroeid tot thuishaven voor de historische vloot van het Maritiem Museum, het historische hart van het Maritiem District.

Port Pavillion

‘Rotterdam en de haven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inmiddels strekt de haven zich uit over een gebied van ruim 42 kilometer en zijn er in Nederland 3 85.000 mensen aan het werk voor en door onze haven. Uitgerekend op de plek waar de haven ooit ontstond openen we ons nieuwe haveninformatie punt, Port Pavillion; dé plek waar bezoekers de haven op verrassende wijze leren kennen als aangename plek om te verblijven, wonen en werken.’ Aldus Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam.

In Port Pavillion maakt de bezoeker kennis met de moderne haven. Deze informatie wordt op innovatieve en uitnodigende wijze gepresenteerd waardoor de bezoeker wordt geïnspireerd om zelf een bezoek te brengen aan de haven. Zo tonen bewegende beeldschermen in verschillende formaties de verschillende gezichten en contrasten die het ruim 40 km uitgestrekte havengebied rijk is.

‘De geschiedenis en de toekomst van de haven krijgen een mooie nieuwe plek in het Leuvepaviljoen in het oude maritieme hart van de stad’

Bas Kurvers - wethouder

Alle praktische informatie voor een bezoek aan de haven is direct voorhanden. Niet alleen in de vorm van een maquette die overzicht biedt, ook word t de bezoeker bijgestaan door de ‘HavenHosts’ die alles over de haven en wat u er kunt doen vertellen. Het totale aanbod aan (publieks)activiteiten in de haven, is er te vinden. Zoals een bezoek aan RDM, een rondvaart maken, zonnebaden in Hoek van Holland, kitesurfen met uitzicht op containerschepen, op de fiets de haven in en schepen spotten op de Landtong Rozenburg of uiteraard een bezoek aan FutureLand. Vandaar uit kunnen de modernste container terminals ter wereld bezocht worden op de Maasvlakte. Het Port Pavillion wil bezoekers en bewoners van Rotterdam inspireren ook de havenkant van de stad te ontdekken.

Werkplaatsen Maritiem Museum

De museumhaven van het Maritiem Museum is de oudste en grootste museumhaven van Nederland. Hier ligt de historische vloot van het museum afgemeerd. Voor het onderhoud aan schepen en kranen, worden in het nieuwe paviljoen twee publiek toegankelijke werkplaatsen van het Maritiem Museum gerealiseerd. Daarmee wil het museum ook vooral jongeren in contact brengen met maritieme ambachten en de huidige technieken. Om zo kennis van de ambachten over te dragen en interesse voor techniek en de maritieme wereld te wekken.

Bezoekers kunnen er oude maritieme ambachten en nieuwe technieken ontdekken waarmee de historische vloot in de museumhaven wordt onderhouden. In de werkplaatsen zijn straks lassers, smeden en timmerlui aan het werk die hun maritieme ambacht graag demonstreren.
Deze interactieve werkplaatsen van het Maritiem Museum brengen in dit paviljoen de oude en de nieuwe haven samen. 'Dit nieuwe paviljoen op deze historische plek is een aanwinst voor de stad. Hier voel, zie en ruik je de maritieme wereld van dichtbij', zegt Bert Boer, algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam.

Vlog

Om geïnteresseerden op de hoogte te houden over de voortgang van de bouw, wordt regelmatig gevlogd. Deze vlogserie vormt de rode draad in de communicatie tijdens de bouw en in de opmaat naar de opening en ingebruikname van het Leuvepaviljoen. Bekijk de eerste vlog uit een serie van vier bij de start van de werkzaamheden met aan het woord Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam en Bert Boer, algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam. In de volgende vlog vertelt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en wonen) meer over de herinrichting van de buitenruimte rondom het Leuvepaviljoen.

Zicht op activiteiten binnen en buiten

Het Leuvepaviljoen wordt een compact paviljoen. Zo krijgen bezoekers aan het gebied vanaf de Schiedamsedijk veel meer zicht op de Leuvehaven. Dé plek waar ooit de Rotterdamse haven is ontstaan en waar de historische vloot ligt. Bovendien krijgt het paviljoen zelf ook veel glas. Zo zijn de activiteiten die binnen plaatsvinden van buitenaf goed te zien. Er ontstaan zo doorzichten door het gebouw.

Drie verschillende functies

Het Haveninformatiepunt (HIP) draagt bij aan de verbinding tussen stad en haven. Een wens van zowel Havenbedrijf Rotterdam als de gemeente Rotterdam.

Op deze historische plek krijgen bezoekers en passanten inzicht in de mogelijkheden voor een bezoek aan de haven. In het HIP wordt de grootsheid van de haven ervaren. De bezoeker wordt geïnspireerd door de informatie over de haven. Die wordt op een innovatieve en uitnodigende manier gepresenteerd. Alle praktische informatie over wat er aan (publieks-)activiteiten in de haven te doen is, is er te vinden:

 • een bezoek aan RDM
 • een rondvaart maken
 • zonnebaden in Hoek van Holland
 • kitesurfen met uitzicht op containerschepen
 • op de fiets de haven in
 • schepen spotten op de Landtong Rozenburg

de modernste terminals ter wereld bezoeken op de Maasvlakte.

Het HIP wil bezoekers van Rotterdam inspireren ook de havenkant van de stad te ontdekken.

Op deze historische plek begonnen ooit de stad en de haven. Nu ligt de historische vloot van het Maritiem Museum hier afgemeerd. Om deze schepen te kunnen onderhouden, worden in het Leuvepaviljoen twee werkplaatsen van het Maritiem Museum gerealiseerd. Deze zijn open voor het publiek. Hier kunnen nieuwe generaties - Rotterdammers én toeristen - oude ambachten en nieuwe technieken ontdekken. Technieken waarmee de historische vloot in de museumhaven wordt onderhouden. In de werkplaatsen zijn straks lassers, smeden en timmerlui aan het werk. Regelmatig omringd door nieuwsgierige schoolkinderen die deelnemen aan een technisch educatieprogramma. Deze interactieve werkplaatsen van het Maritiem Museum brengen in het Leuvepaviljoen de oude en de nieuwe haven samen.

Het Leuvepaviljoen krijgt twee horecagelegenheden op de kopse kanten van het paviljoen,Dit zorgt voor een aantrekkelijke, levendige en kwalitatief hoogwaardige uitstraling. Beide horecaruimten hebben de mogelijkheid voor een terras aan het water. Welke ondernemers zich hier willen gaan vestigen is nu nog niet bekend. Het is van belang dat de horecaconcepten passen binnen het nieuwe Leuvepaviljoen. En dat ze een toegevoegde waarde hebben voor het gebied, het Maritiem District.

Het ontwerp: transparant, stoer en dynamisch

De huidige paviljoens voldoen niet meer aan de veranderde wensen van de gebruikers en van de gemeente. Daarnaast blokkeren de paviljoens het uitzicht op de Leuvehaven vanaf de Schiedamsedijk. Verbouwen is duur en levert geen goede oplossing voor alle problemen op. Daarom vervangt de gemeente de huidige drie paviljoens door één kleiner - maar opvallender - gebouw: het Leuvepaviljoen. Een ontwerp van MoederscheimMoonen Architects.

Het Leuvepaviljoen ligt tussen de Schiedamsedijk en de lagere kade langs de Leuvehaven. Om het nieuwe paviljoen van een afstand ook goed zichtbaar te laten zijn krijgen de beide koppen grote luifels. Halverwege het gebouw is er een dwarsdoorsteek met een trap/tribune. Die verbindt de dijk met de kade.

Op ooghoogte is het gebouw zoveel mogelijk van glas gemaakt. Zo zijn de activiteiten binnen en op het water goed te zien. Daarboven, rondom het gebouw, is de gevel bekleed met aluminium panelen in verschillende afwerkingen. De driehoekige vormgeving verwijst naar stalen vakwerkconstructies en hijskranen uit de haven. De driehoeken zijn op bepaalde plekken opengewerkt, zodat het licht erdoor schijnt. Een groot deel van de constructie van de bestaande paviljoens wordt hergebruikt. Dit geldt ook voor de kraanbanen in het gebouw. De luchtbehandelingsinstallatie en andere elementen worden verdiept in het dak geplaatst zodat deze van buitenaf niet zichtbaar zijn.

Ontwikkelingen in het Maritiem District en Cool-Zuid

De Schiedamsedijk ligt tussen het Maritiem District aan de oostelijke kant en het gebied Cool-Zuid aan de westzijde. De dijk verbindt de Coolsingel en de Kop van Zuid met elkaar. In zowel het Maritiem District als in Cool-Zuid staan de komende jaren veel bouwprojecten op stapel. Als die klaar zijn, zullen naar verwachting de aantallen bewoners en toeristen toenemen en meer mensen gebruik gaan maken van dezelfde openbare ruimte. Om het gebied daarop voor te bereiden wordt de buitenruimte rondom het Leuvepaviljoen ook aangepakt.

Aanpak buitenruimte Leuvehaven

Met de komst van het nieuwe Leuvepaviljoen wordt ook de omliggende buitenruimte aangepakt. De benedendijkse kade (Leuvehaven) wordt van Maritiem Museum tot en met het Mainport/Intell hotel opnieuw ingericht. Bezoekers en bewoners kunnen daar straks genieten van een groen en uniek stukje Rotterdam aan het water.

Waar nu de kaderand is komen groene velden, omgeven door bomen en bloemenvelden, waar u kunt ontspannen en spelen. Langs de kade wordt de bestaande wandelroute door het buitengedeelte van het Maritiem Museum opnieuw ingericht. Rond het paviljoen komen twee terrassen voor horeca. Aansluitend op de Schilderstraat blijft de informele fietsroute over de Kraneschipbrug via een hellingbaan bereikbaar.

Boven op de Schiedamsedijk komen twee nieuwe voetgangersoversteekplaatsen om de verbinding tussen Cool-Zuid en het Maritiem District te verbeteren.

Wilt u het voorlopig inrichtingsplan inzien? Mail dan naar maritiemdistrict@rotterdam.nl

Wat is de planning van de bouw?

De planning is dat het nieuwe paviljoen in het voorjaar van 2021 klaar is.

Achtergrondinformatie

Het Maritiem District is onderdeel van de binnenstad van Rotterdam. Het gebied (tussen de Schiedamsedijk, Oostplein, Blaak en Boompjes) verandert de komende jaren. Van een gebied met veel kantoren wordt het een gebied met meer woningen.

Met de toename van het aantal woningen neemt ook het aantal bewoners toe. Hierdoor is het nodig om verschillende plekken in de buitenruimte en rond het water aan te pakken. Water, historie en moderne stad komen zo sterker samen. Het Maritiem District wordt hiermee een zichtbaar, levendig en aantrekkelijk onderdeel van de binnenstad.

Van kantoren naar woningen

Op dit moment zijn er 3.315 woningen in het Maritiem District. Er wordt tot en met 2020 een toename van ongeveer 1.900 woningen verwacht. Behalve de nieuwe woontoren Bright (tussen de Willem de Kooning Academie en André van der Louwbrug), gaat het allemaal om transformatie en herontwikkeling van kantoorpanden. Resultaat: meer woningen en minder (leegstaande) kantoren. Met deze extra woningen krijgt het Maritiem District er ongeveer 3.200 nieuwe bewoners bij.

De nieuwe woonprojecten in het Maritiem District:

Investeren in de buitenruimte

De toename van woningen en bewoners vraagt om een aantrekkelijke omgeving op straat en van de stadshavens:

 • meer groen en speelgelegenheid
 • meer gebruik van de kades
 • betere verbindingen met andere wijken
 • minder parkeren op straat
 • mogelijkheden voor terrassen aan het water

Leefbaarheid en bereikbaarheid gebied tijdens de bouw

Door deze ontwikkelingen heeft de gemeente samen met bewoners extra aandacht voor het functioneren van dit gebied. Er zijn goede afspraken gemaakt met de bouwers en de ontwikkelaars, maar alles blijft mensenwerk. Regelmatig gaan toezichthoudende ambtenaren in het gebied op pad om te zien of er geen knelpunten ontstaan.

Bekijk de omleidingen en de bereikbaarheid per woonproject in de verschillende fases:

Andere ontwikkelingen in het Maritiem District

 • De Sloepenhaven The Red Apple Marina is een succes. Intussen aangevuld met de wikkelboat, een huisje waar je kunt vergaderen of overnachten in de Sloepenhaven.
 • De drijvende Leuvetrappen zijn in de zomer van 2017 aan de kade van Plein 1940 aangemeerd. Een uitnodigende plek voor bezoekers om dichter bij het water te recreëren.
 • Stichting Erfgoedhavens Rotterdam beheert de havens in de binnenstad in opdracht van de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om baggeren en vuilvissen. En vooral om het toewijzen van ligplaatsen aan historische schepen waarop mensen wonen of werken.

Vanaf een grote afstand valt het Maritiem District al op. The Red Apple is als ‘vlaggenschip’ duidelijk herkenbaar, met in haar kielzog een grote en groeiende hoeveelheid (woon)torens op een relatief klein gebied. Maar het is ook belangrijk hoe de beleving van het gebied van dichtbij en op ooghoogte wordt ervaren. Daarbij vormt de invulling van de plint (de onderste laag van een gebouw) een sleutelrol. Een goede plint heeft interactie met passanten:

 • er is iets interessants te zien in het gebouw
 • het is aantrekkelijk om naar toe te lopen
 • of is toegankelijk voor het publiek

en dat maakt het een onderdeel van het voetgangersnetwerk.

De invulling van de plinten

Het vullen van de plinten met de juiste mix is niet makkelijk. Ook omdat de gemeente er maar beperkt invloed op kan uitoefenen. Reguleren is een mogelijkheid, maar regels toepassen richt zich vooral op het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen. De gemeente wil zich liever inspannen om de gewenste invulling en beleving uit te lokken. Dat willen we doen door samen met de huidige bewoners en ondernemers een heldere visie op te stellen. En door te investeren in de openbare ruimte.

De afgelopen drie jaar is geïnvesteerd in het vormen van een netwerk om de ontwikkelingen in het Maritiem District vorm te geven. Het netwerk bestaat uit instellingen, ondernemers, bewoners en gemeente . De bijeengebrachte kennis en wensen van deze partners staat aan de basis van de actuele ontwikkelingen in het Maritiem District. Dit leidde tot investeringen van de verschillende partijen in het gebied. Van een sloepenhaven tot het recht leggen van een brug. En van het Wijnhavenfestival tot het Rotterdam Waterweekend met een slotconcert van Sinfonia Rotterdam.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het Leuvepaviljoen of andere ontwikkelingen in het Maritiem District? Stuur dan een e-mail naar de projectgroep.