Langer thuis professionals
Gepubliceerd op: 09-06-2017
Geprint op: 20-02-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/langer-thuis-professional/
Spring naar het artikel

Ouderen of mensen met een beperking die zelfstandig willen (blijven) wonen, hebben een aantal zaken nodig. De gemeente Rotterdam werkt hieraan met zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, woningbouwverenigingen en zorgverzekeraars.

Om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen, zijn een aantal zaken nodig:

Een geschikte woning is één van de voorwaarden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Met het programma Langer Thuis geven we in de periode 2015-2018 een extra impuls aan het zelfstandig wonen in een geschikte woning door:

  • thuis blijven in de eigen woning
  • naar een geschiktere woning
  • meer keuze in de Rotterdamse woningvoorraad

Bekijk de kaarten om een indruk te krijgen van de geschikte woonvoorraad voor 65-plus huishoudens in Rotterdam:

Een toegankelijke woonomgeving in een veilige wijk met de goede voorzieningen is van groot belang om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Rotterdam heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de toegankelijkheid van voorzieningen in de openbare ruimte.

In het boekje 'Een toegankelijke buitenruimte' leest u hoe Rotterdammers met een beperking de buitenruimte ervaren.

De kantoren van VraagWijzer in elk gebied zijn de eerste ingang voor mensen met vragen over zelfstandig (blijven) wonen.
In de gebiedsgidsen vinden mensen praktische informatie over voorzieningen in hun buurt.

Ervaringsverhalen van mensen staan in de Stadskrant, de Oud Rotterdammer, de Havenloods:

Programma Langer Thuis

De gemeente werkt samen met zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, woningbouwverenigingen en zorgverzekeraars. Dit staat beschreven in het Programma Langer Thuis. U kunt het hieronder downloaden.
In de voortgangsrapportages van 2016 en 2017 zijn de resultaten van het programma Langer Thuis gebundeld.

Festival 'ouder worden'

Dinsdag 13 maart vond het festival ‘ouder worden’ plaats in het Zuidpleintheater. De workshops, lezingen zijn goed bezocht. Ook is deze dag de menukaart gepresenteerd, met hierin allerlei tips op het gebied van wonen, en fit blijven/worden. Ook geeft de menukaart tips over wat ouderen of mensen met een beperking in hun vrije tijd kunnen doen, en hoe.

Doelgroeponderzoek Langer Thuis

Gemeente Rotterdam wil graag weten wat de ervaringen zijn van Rotterdammers met Langer Thuis wonen. Het service designbureau MUZUS heeft hier in opdracht van de gemeente Rotterdam kwalitatief onderzoek naar gedaan. In interviews en groepsgesprekken met ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers is meer inzicht ontstaan in de wensen, behoeften, en sleutelmomenten in de levens van de doelgroep.

Hierdoor kunnen wij ons beleid, communicatie en dienstverlening beter afstemmen op de Rotterdammer. Ook voor andere organisaties zoals woningbouwcorporaties, thuiszorgaanbieders en welzijnsinstellingen is dit interessant. Gezamenlijk bekijken we hoe we Rotterdammers kunnen ondersteunen bij het zelfstandig thuis blijven wonen.

Dit onderzoek heeft de volgende producten opgeleverd:

Arrangementen: maatwerk per gebied

Het maakt niet uit waar je in Rotterdam langer zelfstandig wilt wonen. In sommige gebieden lijkt dit makkelijker dan in andere. Langer Thuis is maatwerk. Met het programma Langer Thuis werken we dit uit door het ontwikkelen van een Langer Thuis arrangement per gebied.

Met zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, woningbouwverenigingen en zorgverzekeraars in elk gebied werkt de gemeente samen met bewoners. Ze kijken samen wat in hun gebied nodig is, wat werkt en wat extra aandacht nodig heeft. Bankjes op routes naar winkels, ontmoetingsplekken en stallingen voor scootmobiels. In 2015 is hier al een begin mee gemaakt in IJsselmonde, Delfshaven en Pernis. In 2016 hebben we Prins-Alexander, Centrum, Hoek van Holland en Feijenoord aangepakt. In 2017 zijn we aan de slag in de andere gebieden.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het programma langer thuis, dan kunt u mailen naar langerthuis@rotterdam.nl.

\