Werkzaamheden Lampreistraat en omgeving
Gepubliceerd op: 13-05-2019
Geprint op: 18-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/lampreistraat/
Ga naar de hoofdinhoud

Eind 2019 zijn de gemeente, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf gestart met groot onderhoud aan kabels en leidingen in de Lampreistraat en omgeving.

Er wordt gewerkt in Lampreistraat, Grondeelstraat, Heilbotstraat, Hesselingstraat, Karperstraat, Forelstraat, Tonijnstraat, Barbeelsingel en de Horsweg. De gemeente vervangt het riool en Stedin en Evides vervangen waar nodig de leidingen voor water, gas en elektriciteit.

Als het werk in de ondergrond klaar is, worden straten en trottoirs opnieuw bestraat. Als dat nodig is worden bomen, beplanting en lantaarnpalen vervangen.

Planning

De werkzaamheden zijn eind 2019 gestart en duren iets meer dan een jaar.

Bewonersinformatie

Op dit moment worden de tekeningen voor het project uitgewerkt. Bewoners van de wijk worden met nieuwsbrieven (huis-aan-huis) geïnformeerd over de voorbereidingen en de planning.

Overlast

Het vervangen van de riolering en leidingen zorgt helaas voor overlast voor omwonenden. Bijvoorbeeld door het tijdelijk vervallen van parkeerplaatsen of afsluiten van straten.

Samenwerken met Stedin en Evides

Logo's van Evides, gemeente Rotterdam en Stedin.

Tegelijk met de rioleringswerkzaamheden van de gemeente werkt ook Stedin aan de leidingen voor gas en elektriciteit en Evides voert onderhoud aan de waterleidingen uit. Door de werkzaamheden gezamenlijk uit te voeren, proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Lees hier meer over samenwerking in de ondergrond.

Meer informatie

werkzaamheden van de gemeente in en rondom de Lampreistraat? Stuur dan een e-mail naar het projectteam via meeuwenplaat@rotterdam.nl of stel uw vraag via telefoonnummer 14 010.