Laan van Nieuw Blankenburg
Gepubliceerd op: 15-12-2021
Geprint op: 27-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/laan-van-nieuw-blankenburg/
Ga naar de hoofdinhoud

Gemeente Rotterdam voert groot onderhoud uit in de Laan van Nieuw Blankenburg. In mei 2022 zijn we gestart met de werkzaamheden. Het werk duurt in totaal ruim een jaar.

Download gratis de Rotterdam aan de slag! app via de Appstore of Playstore en ontvang alle updates direct op uw mobiele apparaat.

Heeft u geen mobiel apparaat? Geen probleem! Er is ook een webversie.

Actueel

Vanaf half oktober 2022 verschuift het werkgebied en daarmee ook de afsluiting naar het volgende deel van de Laan van Nieuw Blankenburg. Dat is vanaf de Oranjelaan tot aan de Frans Halsstraat.

Bestemmingsverkeer voor industrieterrein De Pothof volgt dan een omleiding via de kruising Volgerweg > Laan van Nieuw Blankenburg > Oranjelaan. Op de kruising Oranjelaan rijdt verkeer in beide richtingen om-en-om over één rijbaan. Dit gebeurt met behulp van een verkeersinstallatie, net als in de huidige situatie.

Werkzaamheden voor de toegang 'De Erven'

Naast de werkzaamheden aan het hoofdriool op de Laan van Nieuw Blankenburg, vervangen we ook de aftakking van het riool richting 'De Erven'. Deze wordt aangesloten op een rioolput nabij de parkeerplaats voor Korte Kruisweg nummer 3. Deze werkzaamheden kan de gemeente oppakken wanneer de gasleiding is vervangen in september.

Daarna zijn er nog werkzaamheden om de waterleiding te vervangen. Begin november is de aanleg van een glasvezelkabel aan de beurt. De wordt aangelegd vanaf de Oranjelaan tot aan de Volgerweg.

Wanneer deze werkzaamheden afgerond zijn, herstellen de stratenmakers de bestrating van de toegangsweg.

Tijdelijke doorsteek 'De Erven'

Wanneer u gebruik maakt van de tijdelijke doorgang, verzoeken wij u om stapvoets te rijden. Dat is nodig om de veiligheid van u en uw buren te waarborgen. Wij begrijpen dat deze situatie ook voor overlast zorgt en vragen om uw begrip. Naar verwachting kan autoverkeer de toegangsweg vanaf de Korte Kruisweg naar de Laan van Nieuw Blankenburg in november weer gebruiken.

Vanaf 1 augustus tot half oktober zijn er werkzaamheden op de kruising Volgerweg - Laan van Nieuw Blankenburg. Dit is nodig voor de rioolvervanging en herinrichting van de kruising Volgerweg. Gedurende de werkzaamheden is er één weghelft afgesloten. Voor verkeer blijft het mogelijk om langs het werkvak te rijden.

De werkzaamheden aan de Laan van Nieuw Blankenburg tussen Oranjelaan en Volgerweg vorderen volgens planning. Vanwege het bericht dat de Calandbrug langer gestremd is, is er gezocht naar een alternatieve werkwijze voor het herinrichten van de kruising Volgerweg. Na overleg met (een gedeelte van) de Dorpsraad van Rozenburg is ervoor gekozen de kruising, uitgezonderd 3 weekendafsluitingen, niet volledig af te sluiten, maar de weg via één weghelft open te houden voor het verkeer.

Verkeerssituatie

 • Kruising Volgerweg - Laan van Nieuw Blankenburg
  • Op de Volgerweg is de oostelijke weghelft afgesloten. Verkeer rijdt om-en-om over het westelijke deel van de kruising.
 • Afsluiting rijbaan Laan van Nieuw Blankenburg
  • De rijbaan tussen Oranjelaan en kruising Volgerweg blijft nog afgesloten. Begin september wordt hier de onderlaag van het asfalt aangebracht.
 • Echt doorgaand auto- en vrachtverkeer
  • Op de Volgerweg kan het verkeer via het werkvak op de kruising om-en-om passeren. Op werkdagen tussen 7.00 en 16.00 uur staan er verkeersregelaars om het (bouw)verkeer te begeleiden. Buiten de werktijden zijn er verkeerslichten ingesteld.
 • Fietsverkeer
  • Op de kruising Volgerweg blijft fietsverkeer mogelijk. Op de Laan van Nieuw Blankenburg maken fietsers in beide richtingen gebruik van het fietspad aan de noordzijde. Dat is de kant van speeltuin de Kolenkid.

Rioolwerkzaamheden Mw. J. Aschoff-Stiermanlaan 3-23

Vanaf 8 augustus gaan de rioolwerkzaamheden in de Mw J. Aschoff-Stiermanlaan ter hoogte van huisnummers 3 tot en met 23 beginnen. We verwijderen de verharding, vervangen het riool en maken een aansluiting door de groenstrook. Het verkeer volgt gedurende deze werkzaamheden een omleiding via de Nachtegaallaan.

Weekendafsluitingen

Om het riool te vervangen en de kruising opnieuw in te richten zijn er enkele weekendafsluitingen nodig. Er geldt dan een omleiding voor alle verkeer via de Noordzeeweg > Boulevard of via de Droespolderweg > Tienmorgenseweg.

 • Vrijdagmiddag 7 oktober 16.00 uur tot en met maandagochtend 10 oktober 6.00 uur.Aanbrengen toplaag asfalt en markeringen kruising Volgerweg tot en met de kruising Oranjelaan.

Afrondende werkzaamheden

Hierna zijn er tot half oktober nog afrondende werkzaamheden op de Laan van Nieuw Blankenburg. Naar verwachting stellen we half oktober de Laan van Nieuw Blankenburg tussen de Oranjelaan en de Volgerweg- Mw J. Aschoff-Stiermanlaan open voor verkeer. Er zijn dan nog resterende werkzaamheden op de Laan van Nieuw Blankenburg.

Vragen?

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden aan de Laan van Nieuw Blankenburg, dan kunt u kijken op deze pagina. Ook kunt u contact opnemen met Jolanda Geleijnse, de omgevingsmanager van het werk, via telefoon 06 - 524 474 25 of e-mail jolanda.geleijnse@bam.com.

Werkgebied

Het gaat om de Laan van Nieuw Blankenburg tussen de Volgerweg en de Jan van Goyenstraat. We nemen ook een deel van de Mw J. Aschoff-Stiermanlaan mee. Het fietspad aan de noordzijde blijft intact. Dat is aan de kant van de Kolenkid. Het andere deel van de Laan van Nieuw Blankenburg valt onder een ander project en pakken we later aan. Dat is het deel tussen de Jan van Goyenstraat en de sportvelden.

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente Rotterdam vervangt het riool. Hiervoor is het nodig om te graven en de verharding van de rijweg op te breken. Als het werk in de ondergrond klaar is, maken we de buitenruimte weer netjes. We vernieuwen dan gelijk de verharding van de rijweg en van het voetpad en fietspad aan de zuidzijde.

De inrichting van de Laan van Nieuw Blankenburg blijft grotendeels hetzelfde. De groenvakken langs de laan knappen we op. Sommige bomen zijn in slechte staat. Hiervoor planten we nieuwe bomen terug. De huidige verlichting vervangen we door LED-verlichting. Dat is milieuvriendelijker en past in de energietransitie.

Verbeteringen verkeersveiligheid

Het kruispunt Volgerweg - Laan van Nieuw Blankenburg wordt veiliger voor het verkeer.

 • Op de Volgerweg en Meeuwensingel worden de middeneilanden verbreed. Dit brengt de snelheid terug en het is veiliger voor automobilisten, voetgangers en fietsers om over te steken en hier te wachten.
 • De flauwe bocht in het fietspad langs de Volgerweg (vlak voor het kruispunt) maken we iets scherper om de fietsers af te remmen. De oversteek van het fietspad komt iets verder van het kruispunt af te liggen.
 • De in- en uitrit op de Mevrouw J. Aschoff Stiermanlaan wordt weggehaald en we plaatsen de oversteek van het fietspad en het zebrapad op een drempel.
 • De voorrangssituatie maken we hetzelfde als die op de Laan van Nieuw Blankenburg. Er komen voorrangsborden en haaientanden op het wegdek.

Combineren werkzaamheden

We combineren het werk met werkzaamheden van Stedin en Evides. Stedin vervangt de gasleiding en elektrakabels en Evides de waterleiding. Wanneer het werk in de ondergrond klaar is, maken we de bestrating weer netjes. Dat heeft altijd onze voorkeur, want dat beperkt de overlast voor u als bewoner. We werken dan gelijktijdig aan het riool en kabels en leidingen. En zo hoeven de drie partijen maar één keer de grond in.

We knippen het werk op in delen. Zo houden we de woningen en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar en minimaliseren we de hinder.

 • Fase 1 a. Volgerweg - kruising Oranjelaan: start 23 mei 2022
 • Fase 1 b. Mevrouw J. Asshoff - Stiermanlaan 3-23
 • Fase 2 a. deel 1: Voetpad Laan van Nieuw Blankenburg 12-44
 • Fase 2 a. deel 2: Kruising Oranjelaan – Ruysdaelstraat
 • Fase 2 b. Ruysdaelstraat - singel, voorbij Jan van Goyenstraat

Wat merkt u van het groot onderhoud?

Het groot onderhoud zelf kan geluid, stof en trillingen geven. We doen ons best de overlast zoveel mogelijk te beperken. We werken maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 16.00 uur. Soms is het nodig om na 16.00 uur door te werken. En een enkele keer in het weekend.

Wat kunt u zelf doen?

De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om regenwater niet meer af te voeren via het vuilwaterriool naar de waterzuivering. Het is namelijk niet nodig dat dit relatief schone water gezuiverd wordt. In uw wijk wordt daarom voor het regenwater een apart regenwaterriool aangelegd.

U kunt zelf ook een handje helpen door het regenwater dat op uw terrein valt, ook uit het vuilwaterriool te houden. Dat noemen we afkoppelen. U kunt bijvoorbeeld een regenton plaatsen onder uw regenpijp, zodat u het regenwater kunt hergebruiken in de tuin. Ook kunt u uw regenwaterleiding scheiden van uw vuilwaterleiding. Het makkelijkste realiseerbaar is de regenpijp aan de voorzijde van uw woning. Als u dit tijdens de werkzaamheden van de gemeente doet, dan sluit de gemeente beide leidingen vanaf de perceelgrens aan op de juiste rioolbuizen in het openbare gebied.

Voor het afkoppelen en vergroenen van uw tuin kunt u subsidie krijgen via Rotterdams Weerwoord en via het Waterschap Hollandse Delta.

Voor de aparte aansluiting van een regenwaterleiding is normaal een aansluitvergunning nodig. Als u dit tijdens het project doet, verzorgen wij dit voor u en bespaart u de kosten.

Over het openbare gebied hangende planten en heggen, maar ook afrasteringen, kunnen het werk belemmeren. Wij vragen u om deze te snoeien of (tijdelijk) weg te halen zodat er een vrije werkruimte ontstaat. Dit geldt niet voor vaste constructies op uw eigen terrein, zoals gemetselde of betonnen muurtjes.

Als tijdens de werkzaamheden wordt geconstateerd dat er alsnog overhangend groen is of afrasteringen het werk belemmeren, dan kunnen deze alsnog door de aannemer -voor rekening van de bewoner- worden verwijderd.

Het klimaat verandert en we hebben steeds vaker te maken met extreme wateroverlast of juist droogte. Ook hebben we soms te maken met hittestress. Door het vergroenen van onze tuinen en wijken hebben we daar minder last van. Daarom kunt u subsidie krijgen voor watervriendelijke initiatieven.

Deze watervriendelijke initiatieven moeten ervoor zorgen dat regenwater opgevangen wordt en rioleringen minder belast worden. Denk aan meer groen en minder tegels, een regenton, een groen dak of een vijver om regen op te vangen. Zo veranderen we onze omgeving in een betere 'spons' voor een plotseling teveel of tekort aan water.

Subsidie kunt u aanvragen via Waterschap Hollandse Delta en Rotterdams Weerwoord.

Omleidingen, bereikbaarheid en hulpdiensten

Waar we werken, sluiten we de weg af. Er kan dan geen verkeer door. Zo kunnen we veilig en vlot werken. De gele borden op straat geven aan waar we werken. En wijzen u de omleidingsroute door de wijk. De brandweer, ambulance en politie kunnen de woningen en bedrijven altijd bereiken.

Afhankelijk van de fase maakt doorgaand verkeer gebruik van de Volgerweg of de Tienmorgenseweg.

 • Fietsers kunnen het fietspad aan de noordzijde gebruiken. Dat is aan de kant van de Kolenkid.
 • Voetgangers kunnen langs het werk lopen.
 • Het werk aan de kruising Volgerweg en kruising Oranjelaan wordt in een zo kort mogelijke periode uitgevoerd.
 • Industrieterrein Pothof blijft in alle fases bereikbaar via de Laan van Nieuw Blankenburg. Eerst via de Tienmorgenseweg en daarna via de Volgerweg.

Een goed functionerend rioolstelsel

Veel riolering is in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw aangelegd. Die raakt nu aan het einde van de levensduur. Om ook in de toekomst een goed functionerend rioolstelsel te houden, vervangen we binnen de gemeente Rotterdam 40 kilometer rioolbuis per jaar.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Of heeft u een bijzondere situatie waarvoor afstemming nodig is? Neem dan contact op met Jolanda Geleijnse, omgevingsmanager van BAM infra. U kunt haar bellen, een bericht sturen via Whatsapp of e-mailen: