Kralingen-Crooswijk
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 15-08-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk/
Spring naar het artikel

Kralingen-Crooswijk telt 53.000 inwoners verdeeld over acht wijken. Dit zijn De Esch, Kralingen-Oost, Kralingen-West, Kralingse Bos, Nieuw Crooswijk, Oud Crooswijk, Rubroek en Struisenbrug.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Nieuws

Bewoners vertelden 18 februari hun wensen voor de wijk, tijdens de door de gemeente en woningcorporaties georganiseerde bewonersbijeenkomst over wonen in Crooswijk.

Zo gaven ze onder andere aan dat ze de echte Crooswijkse mentaliteit graag willen behouden. Prettig wonen betekent ook dat de buurt schoon, heel en veilig is en dat er voldoende betaalbare woningen zijn. Wat volgens hen beter kan, is dat er een goede mix van winkeltjes, terrassen en horeca moet komen. Ook het onderhouden en benutten van het groen kan beter en er moet een plek komen voor activiteiten van ouderen. Bestaande initiatieven als koken voor buren, koffieochtenden, tuinieren en Camping Crooswijk worden gewaardeerd en willen de bewoners graag behouden.

Vervolg

Het verslag laat zien dat in Crooswijk onderwerpen leven die samen te vatten zijn in de volgende thema’s:

  • Betaalbaar en prettig wonen (gevarieerd woningaanbod onder andere in het Van Meekerengebied)
  • Schoon, heel en veilig (schone en verkeersveilige straten, zonder zwerfvuil)
  • Ontmoeten en saamhorigheid (elkaar leren kennen en naar elkaar omkijken)
  • Openbare ruimte en groen (onderhouden en benutten van water en groen)
  • Voorzieningen en recreatie (met activiteiten voor jong en oud, onder andere het Schuttersveld)

Om nog meer initiatieven en bewoners te kunnen verbinden en een vervolg te geven aan de thema’s starten we verschillende (online) werkgroepen op. Op basis van het aantal aanmeldingen en voorkeur voor een thema maken we ook (samen) een keuze voor de werkvorm. Natuurlijk zijn wij daarbij ook afhankelijk van de maatregelen rondom corona. Wij passen onze activiteiten daarop aan.

Doet u mee?

Wilt u over (een of meerdere) thema’s meedenken? Of uw ideeën of eigen initiatieven delen? Laat het ons weten. Ook horen we dan graag hoe u betrokken wilt blijven. Wat vindt u een prettige werkvorm?

Kon u er op 18 februari niet bij zijn? En wilt u nog iets toevoegen? Dat kan natuurlijk ook.

Laat het ons weten

U kunt uw reactie doorgeven aan de wijknetwerkers van Crooswijk:

Still uit filmpje, slinger van zwerfafval.

Het College was op 13 september 2019 op bezoek in Kralingen-Crooswijk om met bewoners te praten. Heeft u het gemist? Bekijk dan de terugblik (filmpje, Facebook) of lees het verslag (pdf)

12 juni 2019 - Drie speeltuinen in Crooswijk zijn aan vernieuwing toe. De gemeente heeft de kinderen in de buurt gevraagd om mee te denken over een nieuwe inrichting. Zij zijn tenslotte de experts. Het is de eerste keer in Crooswijk dat kinderen participeren in het vernieuwen van hun speelplek. Het is de bedoeling dat dit vaker gaat gebeuren.

Tijdens de ontwerpwedstrijd 'De Speeltuinbouwer' konden Crooswijkse kinderen hun eigen speelplek ontwerpen. Op 12 juni, Nationale Buitenspeeldag, zijn de winnaars bekend gemaakt in het Participatiecentrum aan de Boezemstraat. Wat hebben ze gewonnen? Hun eigen speeltuin wordt in het echt uitgevoerd.  

Wel op de kleintjes letten

De drie winnende ontwerpen zijn gemaakt voor de speeltuinen bij de Boezemstraat, Nieuwe Boezemstraat en Schapendreef op het voormalig Slachthuisterrein in Crooswijk. Kinderen konden met behulp van een interactieve online tool op speelse wijze ‘hun’ speelplekken opnieuw inrichten met verschillende speelelementen. Daarbij moest wel op het geld worden gelet, want aan elk speeltoestel hangt natuurlijk een prijskaartje. Ook heeft de gemeente de kinderen gevraagd rekening te houden met verschillende leeftijden. De gemeente ontving 26 inzendingen.

Prijs

Alle ontwerpen zijn beoordeeld door specialisten van de gemeente en door de kinderen zelf. Zij konden elkaars ontwerp liken. Daar is per speeltuin een winnaar uit naar voren gekomen. In het Participatiecentrum in Crooswijk kregen de winnaars alvast een prijsje uitgereikt voor hun werk door Wouter Boonzaaijer, gebiedsmanager bij Stadsbeheer. Wat betreft de hoofdprijs: de speeltuinen worden, als alles goed gaat, nog voor de herfstvakantie van 2019 gerealiseerd.

Elke Rotterdammer weet het, er wordt altijd wel ergens gewerkt aan de stad. Met verschillende projecten houdt de gemeente de buitenruimte in vorm en maakt die leefbaarder, groener en klimaatbestendiger.

De nieuwe app ‘Rotterdam aan de slag!’ verbetert de communicatie tussen de gemeente en de Rotterdammers, laat bewoners participeren en geeft actuele informatie over gemeentelijke werkzaamheden in Kralingen en Crooswijk.

Zo werkt Rotterdam aan de slag!

Op een handige overzichtskaart ziet de gebruiker van de app in één oogopslag waar de gemeente een project uitvoert of gaat uitvoeren in Kralingen en Crooswijk. Wie op de hoogte wil blijven van werkzaamheden in de eigen buurt, kan een adres invoeren en daarna de gewenste straal rond dit adres instellen. De gebruiker ontvangt dan meldingen over alle projecten binnen de aangegeven straal. Zelf informatie opzoeken kan ook. De app geeft projectomschrijvingen, de planning, actualiteiten, omleidingsroutes en achtergrondinformatie weer. Vragen, opmerkingen of suggesties kan de gebruiker doorgeven via een contactknop onder elk project.

Ontvang berichten en denk mee

Tijdens werkzaamheden kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen, die hinder geven of de planning beïnvloeden. Dan kan via de app een pushbericht verstuurd worden met informatie over de veranderingen. De gemeente zendt ook pushberichten om Rotterdammers te vragen mee te denken over bepaalde onderwerpen, zodat suggesties en wensen waar mogelijk gelijk meegenomen kunnen worden in de werkzaamheden. U kunt zelf aangeven of u pushberichten wilt ontvangen of niet.

Voorlopig alleen in Kralingen en Crooswijk

De app gaat nu nog over projecten alleen in Kralingen en Crooswijk. Als dat een succes blijkt te zijn, worden ook projecten in de rest van Rotterdam in fases opgenomen in de app.

De nieuwsbrief blijft

De app is een hulpmiddel om geïnteresseerde buurtbewoners te informeren en betrekken. Voordat de gemeente in een bepaalde straat aan de slag gaat krijgen bewoners ook nog steeds een nieuwsbrief in de bus. Wie niet vlak bij het werkvak woont, maar wel in de buurt, krijgt geen nieuwsbrief. Met deze app bent u toch altijd op de hoogte!

Meer informatie

Download nu ‘Rotterdam aan de slag!’ in de App Store of op Google play en blijf op de hoogte van wat speelt in uw wijk.

Wijkagenda

De gebiedscommissie maakt in samenspraak met bewoners een plan voor de wijk, de wijkagenda. Deze wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders en zorgt voor het Wijk Actie Plan (WAP). Het WAP beschrijft wat er per jaar in de wijk gaat gebeuren.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen:

Mohammed Anfal

Mohammed Anfal

Gebiedscommissielid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail m.anfal@gebiedscommissierotterdam.nl

John van Assendelft

John van Assendelft

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 105 429 36

E-mail jw.vanassendelft@gebiedscommissierotterdam.nl

Eveline Been

Eveline Been

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail e.been@gebiedscommissierotterdam.nl

Marco Bouman

Marco Bouman

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail njm.bouman@gebiedscommissierotterdam.nl

Jan Duijn

Jan Duijn

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 339 354 01

E-mail jb.duijn@gebiedscommissierotterdam.nl

Debora Fernald

Debora Fernald

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 306 798 84

E-mail dhg.fernald@gebiedscommissierotterdam.nl

Indra Gharbharan

Indra Gharbharan

Gebiedscommissielid (februari 2017)

Telefoon 06 - 426 579 04

E-mail ius.gharbharan@gebiedscommissierotterdam.nl

Rens van Overdam

Rens van Overdam

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 211 985 17

E-mail la.vanoverdam@gebiedscommissierotterdam.nl

Mehmet Öztürk

Mehmet Öztürk

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail hm.ozturk@gebiedscommissierotterdam.nl

Mehran Rahmati

Mehran Rahmati

Gebiedscommissielid (mei 2020)

Telefoon 06 - 262 685 06

E-mail m.rahmati@gebiedscommissierotterdam.nl

Herbert van Sluys

Herbert van Sluys

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 575 964 96

E-mail ha.vansluys@gebiedscommissierotterdam.nl

Jetske Steenstra

Jetske Steenstra

Gebiedscommissielid (november 2018)

Telefoon 14 010

E-mail j.steenstra@gebiedscommissierotterdam.nl

Oktay Ünlü

Oktay Ünlü

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail o.unlu@gebiedscommissierotterdam.nl

Paulette Verbist

Paulette Verbist

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 239 768 49

E-mail pjc.verbist@gebiedscommissierotterdam.nl

Oana de Visser-Baicu

Oana de Visser-Baicu

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 339 150 16

E-mail or.devisserbaicu@gebiedscommissierotterdam.nl

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie. Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

Het college van B&W maakte voor belangrijke onderwerpen van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden. De plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.

\