Kralingen-Crooswijk
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 25-04-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk/
Spring naar het artikel
Foto: Joep Boute

Kralingen-Crooswijk telt 53.000 inwoners verdeeld over acht wijken. Dit zijn De Esch, Kralingen-Oost, Kralingen-West, Kralingse Bos, Nieuw Crooswijk, Oud Crooswijk, Rubroek en Struisenbrug.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Wijkagenda

De gebiedscommissie maakt in samenspraak met bewoners een plan voor de wijk, de wijkagenda. Deze wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders en zorgt voor het Wijk Actie Plan (WAP). Het WAP beschrijft wat er per jaar in de wijk gaat gebeuren.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Nieuws

Elke Rotterdammer weet het, er wordt altijd wel ergens gewerkt aan de stad. Met verschillende projecten houdt de gemeente de buitenruimte in vorm en maakt die leefbaarder, groener en klimaatbestendiger.

De nieuwe app ‘Rotterdam aan de slag!’ verbetert de communicatie tussen de gemeente en de Rotterdammers, laat bewoners participeren en geeft actuele informatie over gemeentelijke werkzaamheden in Kralingen en Crooswijk.

Zo werkt Rotterdam aan de slag!

Op een handige overzichtskaart ziet de gebruiker van de app in één oogopslag waar de gemeente een project uitvoert of gaat uitvoeren in Kralingen en Crooswijk. Wie op de hoogte wil blijven van werkzaamheden in de eigen buurt, kan een adres invoeren en daarna de gewenste straal rond dit adres instellen. De gebruiker ontvangt dan meldingen over alle projecten binnen de aangegeven straal. Zelf informatie opzoeken kan ook. De app geeft projectomschrijvingen, de planning, actualiteiten, omleidingsroutes en achtergrondinformatie weer. Vragen, opmerkingen of suggesties kan de gebruiker doorgeven via een contactknop onder elk project.

Ontvang berichten en denk mee

Tijdens werkzaamheden kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen, die hinder geven of de planning beïnvloeden. Dan kan via de app een pushbericht verstuurd worden met informatie over de veranderingen. De gemeente zendt ook pushberichten om Rotterdammers te vragen mee te denken over bepaalde onderwerpen, zodat suggesties en wensen waar mogelijk gelijk meegenomen kunnen worden in de werkzaamheden. U kunt zelf aangeven of u pushberichten wilt ontvangen of niet.

Voorlopig alleen in Kralingen en Crooswijk

De app gaat nu nog over projecten alleen in Kralingen en Crooswijk. Als dat een succes blijkt te zijn, worden ook projecten in de rest van Rotterdam in fases opgenomen in de app.

De nieuwsbrief blijft

De app is een hulpmiddel om geïnteresseerde buurtbewoners te informeren en betrekken. Voordat de gemeente in een bepaalde straat aan de slag gaat krijgen bewoners ook nog steeds een nieuwsbrief in de bus. Wie niet vlak bij het werkvak woont, maar wel in de buurt, krijgt geen nieuwsbrief. Met deze app bent u toch altijd op de hoogte!

Meer informatie

Download nu ‘Rotterdam aan de slag!’ in de App Store of op Google play en blijf op de hoogte van wat speelt in uw wijk.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie. Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

Het college van B&W maakte voor belangrijke onderwerpen van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden. De plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.