Kralingen-Crooswijk
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 24-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk/
Ga naar de hoofdinhoud

Kralingen-Crooswijk telt ruim 54.000 inwoners verdeeld over acht wijken. Dit zijn De Esch, Kralingen-Oost, Kralingen-West, Kralingse Bos, Nieuw Crooswijk, Oud Crooswijk, Rubroek en Struisenbrug.

De inwoners worden vertegenwoordigd door de gebiedscommissie. De commissieleden zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur. Bij de wijknetwerkers kunnen inwoners terecht met vragen en ideeën voor de wijk.

Wijkprofiel

Wilt u meer weten over de wijk? Bijvoorbeeld over het aantal bewoners, de hoeveelheid huishoudens of de WOZ-waarden? Feiten en cijfers vindt u in het Wijkprofiel Kralingen-Crooswijk.

Over alle onderwerpen die voor Kralingen-Crooswijk van belang zijn, kan de gebiedscommissie het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

De commissie vergadert twaalf keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en online te volgen via een livestream. De vergaderingen worden ook aangekondigd op Facebook Kralingen-Crooswijk.

Mohammed Anfal

Mohammed Anfal

Gebiedscommissielid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail m.anfal@gebiedscommissierotterdam.nl

Eveline Been

Eveline Been

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail e.been@gebiedscommissierotterdam.nl

Marco Bouman

Marco Bouman

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail njm.bouman@gebiedscommissierotterdam.nl

Ron Buitelaar

Ron Buitelaar

Gebiedscommissielid (april 2021)

Telefoon 06 - 304 704 22

E-mail r.buitelaar@gebiedscommissierotterdam.nl 

Jan Duijn

Jan Duijn

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 339 354 01

E-mail jb.duijn@gebiedscommissierotterdam.nl

Debora Fernald

Debora Fernald

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 124 708 99

E-mail dhg.fernald@gebiedscommissierotterdam.nl

Indra Gharbharan

Indra Gharbharan

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 426 579 04

E-mail ius.gharbharan@gebiedscommissierotterdam.nl

Rens van Overdam

Rens van Overdam

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 211 985 17

E-mail la.vanoverdam@gebiedscommissierotterdam.nl

Mehmet Öztürk

Mehmet Öztürk

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail hm.ozturk@gebiedscommissierotterdam.nl

Herbert van Sluys

Herbert van Sluys

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 575 964 96

E-mail ha.vansluys@gebiedscommissierotterdam.nl

Jetske Steenstra

Jetske Steenstra

Gebiedscommissielid (november 2018)

Telefoon 14 010

E-mail j.steenstra@gebiedscommissierotterdam.nl

Oktay Ünlü

Oktay Ünlü

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail o.unlu@gebiedscommissierotterdam.nl

Paulette Verbist

Paulette Verbist

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 239 768 49

E-mail pjc.verbist@gebiedscommissierotterdam.nl

Oana de Visser-Baicu

Oana de Visser-Baicu

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 339 150 16

E-mail or.devisserbaicu@gebiedscommissierotterdam.nl

Contact

Heeft u vragen of ideeën die uw straat of buurt sterker kunnen maken? Laat het de gebiedscommissie van Kralingen-Crooswijk dan weten.

Wilt u meer weten over de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

De wijknetwerkers zijn veel aanwezig in de wijk en weten wat er gaande is.

Wijknetwerker

Een wijknetwerker is de eerste contactpersoon voor bewoners en ondernemers in het gebied en kan u in contact brengen met de juiste personen of organisatie. De wijknetwerker kan u ondersteunen bij het tot leven brengen van uw ideeën. Denk hierbij aan:

Wilt u graag meedenken over of meedoen in uw wijk? Dan kunt u altijd contact opnemen met de wijknetwerker in uw buurt:

Wijkmanager

De wijkmanager is verantwoordelijk voor de wijkdoelen die in de Wijkagenda worden benoemd: wat is er nodig voor de wijk en wat is de ambitie voor de komende jaren? Daarnaast is de wijkmanager verantwoordelijk voor de wijknetwerkers.

Plannen voor Kralingen-Crooswijk

De gebiedscommissie heeft de taak bewoners en bedrijven op allerlei manieren te betrekken bij het maken van plannen voor Kralingen-Crooswijk. Hieronder vindt u plannen voor de ontwikkeling van het gebied, bestemmingsplannen en besluiten die de gemeente en gemeenteraad van Rotterdam heeft genomen.

De gebiedscommissie maakt in samenspraak met bewoners en bedrijven een plan voor de wijk, de wijkagenda. De wijkagenda is een bundeling van ideeën om de wijk te verbeteren. Deze wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders en zorgt voor het Wijk Actie Plan (WAP). Het WAP beschrijft wat er per jaar in de wijk gaat gebeuren.

Een bestemmingsplan is een door de gemeenteraad vastgesteld document. Het bepaalt wat iemand mag bouwen en hoe gebouwen en terreinen gebruikt mogen worden.

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Meer informatie over bestemmingsplannen vindt u op Bestemmingsplannen | Rotterdam.nl

Besluiten010.nl

Op Besluiten010.nl vindt u de besluiten die de gemeenteraad van Rotterdam heeft genomen voor het gebied Kralingen-Crooswijk

Overheid.nl

Op Overheid.nl vindt u berichten over vergunningen voor activiteiten in uw buurt, zoals evenementen en bouwplannen van de laatste twee maanden. Verder vindt u de bekendmakingen van nieuwe regelgeving.

Meedoen in Kralingen-Crooswijk

Er gebeurt veel in uw buurt. Er zijn bewonersinitiatieven, Buurt Bestuurt-ideeënsessies en bewonersavonden over ontwikkelingen in uw wijk. Loop ook eens binnen bij de Wijkhub aan de Boezemstraat 187. U kunt er terecht met vragen en ideeën.

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten die in uw buurt georganiseerd worden door buren, organisaties in de wijk en/of de gemeente op Facebook Kralingen-Crooswijk.

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners voor elkaar krijgen? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Bekijk het filmpje 'Crates Dates in het Lusthofkwartier' voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

Zin om iets te doen voor de buurt? Sluit u dan aan bij Buurt Bestuurt. Bij Buurt Bestuurt werken bewoners, gemeente en politie samen aan een veilige, schone en leefbare wijk.

Heeft u een vraag aan de gemeente? Een idee voor uw wijk? Of wilt u iets melden over uw omgeving? Loop dan even binnen in de Wijkhub.

  • Wijkhub Crooswijk
    Boezemstraat 187

De Wijkhub is een plek waar medewerkers van de gemeente werken. Bijvoorbeeld ook de wijkagent of jongerenwerker. U bent er welkom met al uw vragen en krijgt direct antwoord. Of u hoort welke collega bij de gemeente u op een ander moment verder helpt. U kunt de Wijkhub zo binnenstappen. U hoeft geen afspraak te maken.

Veel Rotterdammers willen meer zeggenschap en meer invloed op hun wijk. Meer ogen en oren voor de wijkbewoners en minder bureaucratisch gedoe en politiek, dát is wat Wijk aan Zet moet opleveren. Rotterdammers kunnen straks meebeslissen over wat hun wijk nodig heeft, waar het geld aan wordt besteed en welke wijkinitiatieven van bewoners worden uitgevoerd.

39 wijkraden

Om bewoners meer zeggenschap te geven over de eigen leefomgeving, krijgt Rotterdam vanaf maart 2022 een nieuw bestuursstelsel. Gebiedscommissies in hun huidige vorm komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komen 39 wijkraden, met een wijkmanager als aanspreekpunt en spil in de wijk. Door te kiezen voor een kleinere indeling, kan de gemeente meer maatwerk leveren waar dat nodig is.

Meer over Wijk aan zet

Op de hoogte blijven

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in Kralingen-Crooswijk.

In juni en juli 2021 kijkt de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk naar voorstellen voor het aanpassen van het Horecagebiedsplan Kralingen-Crooswijk voor de periode 2022-2024.

In het plan staat welke horecaontwikkelingen voor de komende twee jaar wenselijk zijn. U kunt het horecagebiedsplan (pdf) opvragen door een e-mail te sturen naar: participatiekc@rotterdam.nl.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente?

Ervaart u overlast of wilt u een melding doen over bijvoorbeeld woonoverlast, kapotte straatverlichting of vuil op straat?

De Gemeentepeiler is een app waarmee Rotterdammers op een snelle en eenvoudige manier hun mening met de gemeente kunnen delen.

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

Wilt u iets regelen bij de gemeente? Voor meer informatie over een parkeervergunning, belastingen, uitkering, bezwaar maken, subsidies aanvragen of het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u terecht bij Mijn Loket.

Meer informatie

Volg het gebied Kralingen-Crooswijk op