Kleiweg-Uitweg
Gepubliceerd op: 14-11-2018
Geprint op: 03-06-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kleiweg-uitweg/
Spring naar het artikel

Op 19 augustus 2019 start de gemeente Rotterdam met werkzaamheden aan de Kleiweg (tussen de Topaasstraat en de Elisabethlaan), Uitweg en de Ringdijk (tussen de Uitweg en de Melanchtonweg).

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd en duurt vermoedelijk tot eind juli 2020. Op deze pagina vindt u beschikbare informatie.

Integrale aanpak

Vanwege de diverse onderhouds- en veiligheidswerkzaamheden is een integrale aanpak het meest efficiënt. Op deze manier kunnen de diverse noodzakelijke werkzaamheden in één keer op elkaar worden afgestemd en uitgevoerd waardoor overlast voor betrokken partijen tot een minimum beperkt blijft.

De integrale aanpak van de gemeente omvat verschillende werkzaamheden:

 • vervanging riolering
 • vernieuwen kabels en leidingen
 • vervangen tramrails
 • verbeteren toegankelijkheid tram- en bushaltes
 • verbeteren van de verkeersveiligheid
 • verbeteren positie fietser
 • verbeteren oversteek
 • verbeteren van delen van de trottoirs
 • vernieuwing verkeerslichteninstallatie
 • werkzaamheden openbare verlichting
 • verplaatsen spanmasten RET

Communicatie

De gemeente wil u graag informeren over de hoofdlijnen van de werkzaamheden. Hiervoor zijn al drie informatieavonden geweest voor de bewoners en ondernemers binnen het werkgebied. De communicatie in aanloop naar en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ligt in handen van de aannemer.

Faseringstekeningen zijn via mail op te vragen bij de communicatieadviseur van de aannemer EVS, Ruud de Vos. De aannemer van de gemeente is vanaf de start van de werkzaamheden ook bereikbaar voor uw vragen in de winkelruimte op Kleiweg 108b.

BouwApp

Betrokkenen kunnen zich aanmelden voor de BouwApp. Bijzonderheden over het project zijn hierin te vinden. Ook kunnen er vragen gesteld worden. De app is beschikbaar in de App Store en Google Play.

Omleidingen

Omleidingen worden met borden aangegeven. U vindt de omleidingsroute ook op RotterdamOnderweg.nl.

Bewoner of ondernemer?

Ondernemer of bewoner? Kies het tabblad dat voor u van toepassing is (zie onderaan).

RET

Binnenkort zal de RET bekend maken hoe het vervangend vervoer geregeld is. Vragen kunt u mailen naar BBE-Werkzaamheden@ret.nl.

Klankbordgroep

Een klankbordgroep vertegenwoordigt de belangen van de bewoners in de communicatie met de gemeente. De klankbordgroep is tot stand gekomen met behulp van bewonersorganisatie Kleiweg.

Klankbordgroep

Een klankbordgroep vertegenwoordigt de belangen van de ondernemers in de communicatie met de gemeente. De klankbordgroep is tot stand gekomen met behulp van ondernemersvereniging Kleiweg. 

Meer informatie

Communicatie over het project verloopt via de aannemer EVS. De communicatieadviseur Ruud de Vos is bereikbaar per e-mail.

\