Kerkhoflaan
Gepubliceerd op: 16-12-2020
Geprint op: 29-11-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kerkhoflaan/
Ga naar de hoofdinhoud

Halverwege 2021 startten de werkzaamheden aan de Kerkhoflaan. De gemeente voert onderhoud uit aan de riolering, het groen en de openbare verlichting.

De straat wordt niet alleen opgehoogd en netjes dichtgemaakt, maar ook opnieuw ingericht met nieuwe vormen en materialen, groen en straatmeubilair. Straat en buitenruimte worden in twee fasen aangepakt; eerst het deel tussen de Boezemlaan en de Rusthoflaan en in 2022 het resterende deel.

Late start

Het is alweer een poos geleden dat bewoners meedachten over de nieuwe inrichting van de buitenruimte. Bij de uitvoering van ruimtelijke ingrepen moet volgens de Wet Natuurbescherming eerst onderzocht worden of er geen vleermuizen in het geding zijn. Nadat was vastgesteld dat de werkzaamheden geen bedreiging voor deze beschermde diertjes vormen, kon eindelijk gestart worden met de uitvoering, in juni 2021.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • het rooien van bomen die ophoging of herinrichting niet overleven
  • het verwijderen van de stoep en/of straat
  • het vernieuwen van de riolering en het opnieuw aanbrengen van de bestrating volgens het nieuwe ontwerp
  • het vervangen/verwisselen van de bestaande lichtmasten en armaturen door LED-verlichting
  • het plaatsen van nieuw straatmeubilair
  • het planten van groen en nieuwe bomen.

Meer informatie

Blijf op de hoogte van dit project via Rotterdam aan de slag! Download deze app via de app stores. Voor vragen over dit project kunt u ook mailen naar kerkhoflaan@rotterdam.nl.

Aannemer Wallaard houdt u op de hoogte van het werk in de straat via nieuwsbrieven en de Wallaard app (via de app stores). Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Victor Erdman via de app of victor@wallaard.nl.