Kerkhoflaan
Gepubliceerd op: 16-12-2020
Geprint op: 06-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kerkhoflaan/
Ga naar de hoofdinhoud

Halverwege 2021 starten de werkzaamheden aan de Kerkhoflaan. De gemeente voert onderhoud uit aan de riolering, het groen en de openbare verlichting.

De straat wordt niet alleen opgehoogd en netjes dichtgemaakt, maar ook opnieuw ingericht met nieuwe vormen en materialen, groen en straatmeubilair. Straat en buitenruimte worden in twee fasen aangepakt; eerst het deel tussen de Boezemlaan en de Rusthoflaan en in 2022 het resterende deel.

Late start

Het is alweer een poos geleden dat bewoners mee dachten over de nieuwe inrichting van de buitenruimte. Het duurde langer dan verwacht voor we er mee aan de slag konden. Bij de uitvoering van ruimtelijke ingrepen moet volgens de Wet Natuurbescherming eerst onderzocht worden of er geen vleermuizen in het geding zijn. Nu is vastgesteld dat de werkzaamheden geen bedreiging voor deze beschermde diertjes vormen, kunnen we starten met de uitvoering.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • het rooien van bomen die ophoging of herinrichting niet overleven
  • het verwijderen van de stoep en/of straat
  • het vernieuwen van de riolering het opnieuw aanbrengen van de bestrating volgens het nieuwe ontwerp
  • het vervangen/verwisselen van de bestaande lichtmasten en armaturen door LED-verlichting
  • het plaatsen van nieuw straatmeubilair
  • het planten van groen en nieuwe bomen.

Meer informatie

Blijf op de hoogte van dit project via Rotterdam aan de slag! Download deze app in Google Play, de App Store of via de QR-code. Voor vragen of informatie over dit project kunt u mailen naar kerkhoflaan@rotterdam.nl.