Spring naar het artikel

Als Rotterdammers bepalen we zelf hoe we onze stad mooier en beter maken, daarom krijgen we meer te zeggen over onze wijk. Bekijk hier op wie u op 21 maart kunt stemmen voor de wijkraad Oude Noorden.

Als bewoner van het Oude Noorden ben ik onder andere actief in buurttuin “het Hooglandje”, in de organisatie van de Noord4daagse en in ZOHOcitizens het burgercollectief in ZOHO.

De buurt is te belangrijk om alleen aan de politiek over te laten. Bewoners weten wat er nodig is in hun wijk en nemen initiatief. Dat moet een stem en kracht krijgen. WIJ Noord verbindt de initiatieven, deelt kennis en maakt ze zo sterker. Want er is meer dat ons verbindt dan ons onderscheidt. Sluit je aan. WIJ zijn we allemaal. Het Oude Noorden verdient het.

Stem op jezelf, Stem WIJ.

Facebook: @raymondWIJnoord @WIJnoord
wijnoord.nl
E-mail: wijnoord@gmail.com

Deze kandidaat heeft nog geen informatie aangeleverd.

Ik ben Mohammed Menouar, 44 jaar jong, getrouwd en ik heb drie kinderen. Ik werk al 18 jaar als docent maatschappijleer bij het Zadkine College. Mijn maatschappelijke betrokkenheid is een manier om een bijdrage te leveren aan een beter Oude Noorden. Dit wil ik doen door:

 • Steeds de verbinding te zoeken tussen bewoners, verenigingen, politie, levensbeschouwelijke organisaties en ondernemers. Hiermee groeit het vertrouwen en de veiligheidsbeleving.
 • Armoede te bestrijden en gelijke kansen creëren.
 • Meer groen en door regelmatiger vuil op te halen een schonere omgeving te maken.
 • Jongeren te stimuleren om hun talenten te ontwikkelen.

Ik heb de eerste stap gezet, nu jij!

Dejaneira wil in een samenleving waar mensen naast elkaar, maar vaak ook langs elkaar heen leven, samen met jou helpen bouwen aan een Oude Noorden dat naar elkaar omziet. Ze gelooft dat het Oude Noorden de potentie heeft om een wijk te zijn waar bewoners en bezoekers zich gezien voelen.

'Naar elkaar omkijken betekent dat je elkaar eerst moet zien. Het programmeren van de Huizen van de Wijk en de pleinen als ontmoetingsplek is waar de magie van verbinden ontstaat.'

Samen met jong en oud wil ze activiteiten en evenementen in de wijk organiseren zodat het levendige en bruisende imago van het Oude Noorden positief wordt bekrachtigd.

Ik ben Arif Yakisir en 64 jaar oud. Ik ben ruim 6 jaar deelgemeenteraadslid geweest. Ik heb gewerkt als maatschappelijke werker en onderwijs adviseur. Ik wil mijn ervaring, kennis en kunde inzetten voor bewoners van Oude Noorden. Ik ben voor veiligheid in de wijk, veilig verkeer, groene wijk, welvaart in de wijk, bestrijden armoede en aandacht voor armen. Aandacht en stellen van beschikbare ruimte voor (hanggroep)jongeren. Bewoners stimuleren om  gezamenlijke activiteiten in de wijk te organiseren, zodat de relatie van elkaar bevordert. Ook de bewonersinitiatief die door de bewoners voor goede doelen laten gebruik maken. Winkelstraten aantrekkelijker maken, bijv. 1e uur van parkeer tijd lager te houden. Oude Noorden is een multiculturele wijk. Diversiteit is in ruimere zin een verrijking in de wijk Oude Noorden. Groet aan elkaar en respect voor elkaar. Om al dit doelen realiseren doen we samen met de wijkbewoners.

Stem op 21 maart...

Deze kandidaat heeft nog geen informatie aangeleverd.

Wonen in een bruisende wijk als Het Oude Noorden is iets om trots op te zijn. De verbinding tussen de lokale overheid en de wijkbewoners kan beter. Meer levendig beleid in de wijk door het vergroten van bewonersparticipatie. Betere handhaving van regels zonder aanzien van persoon. Bieden van ruimte en het vergroten van het veiligheidsgevoel om elkaar durven aan te spreken zonder zich gekwetst te voelen. Effectievere informatie en kennisoverdracht tussen de lokale overheid en de bewoners. Stimuleren en motiveren van innovatieve ideeën met behoud van wijkkarakteristieke eigenschappen. Dit alles kan alleen met de samenhang van jong en oud, arm en rijk.

Deze kandidaat heeft nog geen informatie aangeleverd.

Deze kandidaat heeft nog geen informatie aangeleverd.

Deze kandidaat heeft nog geen informatie aangeleverd.

Hallo! Mijn naam is Surenda Molina, 44 jaar en woon sinds augustus 2015 samen met mijn twee kinderen aan het Noordplein. Hier wonen gaf ons echt een vakantiegevoel: veel gezelligheid, leuke activiteiten, markt, kermis etc. Maar helaas ook zwerfvuil, slechte verlichting, overvolle vuilniscontainers, droevige uiterlijk van het Noordplein, geluids- en verkeersoverlast. En nu zijn we 3 jaar verder en deze problemen zijn er nog! Ik wil hier iets aan doen, samen met hulp en ideeën van de buurtbewoners. Wij kunnen onze buurt mooier maken, en laten we beginnen met het Noordplein. Dus stem op mij, kandidaat nummer 11!

Facebook

#Geen woorden maar Oude Noorden. De slogan van Edwin de Voigt, tekstschrijver, dichter en organisator. Hij is kandidaat namens WIJ Noord omdat hij geen parlementje op de vierkante meter wil spelen maar gewoon met de bewoners aan de slag voor het Oude Noorden. Het is volgens De Voigt belangrijk dat bewoners weten dat beslissingen over de buurt vaak nog niet genomen zijn op de Coolsingel, zo wordt het vaak wel gepresenteerd zodat het proces wat ‘soepeler’ verloopt. Bewoners willen niet meepraten maar meebeslissen, weet Edwin. We laten van ons horen!

@WIJNoord @GeenWoordenMaarOudeNoorden

Onderneem!

De WIJKRAAD experimenteert met de ondernemende kracht van Noord! Het Oude Noorden is het NY Soho van Rotterdam! Daarom vóór innovatie & de belangen van alle creatieve, multiculturele, ondernemende bewoners van het Oude Noorden.

Wie is Anja Berkelaar (1957):

 • 59 jaar Rotterdammert
 • 40 jaar docent & ondernemer
 • 30 jaar bewoonster Oude Noorden
 • 11 jaar Rotterdamse Salon / Koopmanshuis
 • 6 jaar denktank Noorderboulevard
 • 4 jaar bestuur Het Klooster
 • 4 jaar organisatie Picnic Island
 • 3 jaar Raad van Advies Plezierrivier de Rotte.

Met uw stem doe ik mijn best in de wijkraad Oude Noorden!

Facebook  
LinkedIn  
Website: Rotterdamsesalon.nl   
Website: Firmtalk.nl
E-mail: info@firmtalk.nl

Beste stads- en buurtgenoot, mijn naam is Souad Mokhtari en ik stel me namens NIDA verkiesbaar voor de wijkraad omdat ik geloof in een sociaal, duurzaam en inclusief Rotterdam. Ik geloof dat elke Rotterdammer uniek en getalenteerd is en het is hoogtijd om deze talenten te ontdekken en te benutten. Door verbinding kunnen we het verschil maken in onze wijk en in onze stad. Het Oude Noorden is een geweldig stukje Rotterdam met mooie mensen - jong en oud - en ik wil het samen met alle buurtgenoten koesteren en laten bloeien. Alleen samen kunnen we de verbetering bewerkstelligen. Stem daarom op 21 maart voor verbinding en laat je hart spreken. 

Ik kom uit Groningen en na gewoond te hebben in Parijs en wat kleine dorpjes in de omgeving van Rotterdam, woon ik nu sinds vier jaar met veel plezier in het Oude Noorden. Ik zie in deze wijk een prachtige diversiteit aan culturen en in cultuur schuilt trots. Ik heb me kandidaat gesteld voor de wijkraad, omdat ik het een uitdaging vind om de kennis en ervaring in de wijk in te zetten om de wijk schoon te houden, verkeersveiligheid te waarborgen, groen te maken, leegstand van panden tegen te gaan, te verrijken met sport, spel, beweging, kunst en cultuur. Ik vind het belangrijk om de thema’s natuur, milieu, gezondheid en scholing naar onze wijk te brengen. Onze wijk een toonbeeld laten zijn van hoe wij als wijkbewoners vinden dat het moet. Samen werken in de wijk, aan de wijk.

Op naar de verkiezingen van 21 maart. Laat je zien en stem! Meer weten? Kijk ook even op Facebook (Top van Noord).

18 jaar bewoonster Oude Noorden en vanaf het begin actief betrokken bij de buurt.
Initiatiefneemster/deelneemster van verschillende (maatschappelijke) projecten samen met o.a. Dames van Noord.
2000/2010 voorzitter van bewonersvereniging.
2014/2016 bestuurslid Stichting Noorderboulevard.
Zit in Burgerjury en actiegroep Droge Voeten
Komt uit financiële sector; vanaf 2013 ondernemer (B&B).
Brede belangstelling voor alles wat met de wijk/Noord te maken heeft en zet zich daarvoor in.
Aandachtspunten: veiligheid – handhaving! - armoedebestrijding  - alle kinderen gelijke kansen zich te ontwikkelen - duurzaamheid - eenzaamheid – betaalbare woningen starters -  Kunst- en Cultuur.
Samen met bewoners/ondernemers en maatschappelijke instellingen in gesprek gaan, prioriteiten stellen.

Contact: martha@harel.nl

Ik ben Tom van Leeuwen, 33 jaar en woon in de Jensiusstraat. Ik woon hier nu vier jaar en kom oorspronkelijk uit Schiedam. Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik wil graag verbinden als bewoner in mijn wijk.

Iedereen kan zien dat het authentieke Oude Noorden onderhevig is aan veranderingen. De instroom van meer draagkrachtige bewoners versterkt het economische draagvlak maar is tegelijk een bedreiging voor de minder draagkrachtige bewoners. Het is zaak om de cultuur van samenwerken tussen gemeente, corporaties, professionals, ondernemers en actieve bewoners te verstevigen.

Ik wil gebruik maken van bestaande netwerken en goed kunnen ondersteunen bij de bewonersinitiatieven!

Nadia Pinas, geboren te Paramaribo in Suriname. Woonachtig in Rotterdam Noord. Werkt in de gezondheidszorg als zz-per verpleegkundige. Als wijkraadlid 18 van Oude Noorden en lid van de politieke partij P.BAR. heeft zij als doel: Armoede Bestrijding. Wie in armoede leeft is niet werkelijk vrij. Het gaat dan niet alleen om het geld maar ook om de discipline.

JIJ en IK zullen samen met nederigheid, respect, geduld en begrip een goed samenwerkingsverband aangaan voor het oplossen van knelpunten in de wijk. Als de ouders gelukkig zijn, zijn de kindjes ook gelukkig.

Samen vormen wij een eenheid.

Als moeder van 2 volwassen dochters en kleinkind ben ik een trotse geboren en getogen oudenoordenling. Dit is m'n thuis al 50 jaar.

Ben veel met activiteiten bezig, onder andere met Bingo, pleinfeesten, cameravrouw bij Cineac Noord geweest, 5 jaar gastvrouw bij Resto van Harte en diensten gedaan voor Villa Zebra. En de Gebiedscommissie Noord ook 4 jaar gedaan: een hele mooie periode met het behalen van goede diensten voor natuurlijk Noord! De ideale voor een ieder in het Oude Noorden hoort als basis; een veilige straat, schone speelplaats en een vredige groene buurt.

E-mail: Hussie1311@hotmail.com
Twitter account: Hussyholland
Mobiel nummer: 06 - 874 887 83

Mijn naam is Rolando Rego. Ik ben een trotse vader van 3 dochters en opa van een kleindochter. Ik ben ook een trotse bewoner van het Oude Noorden. Een wijk waar ik met veel plezier woon. Maar een wijk waar het wel beter kan en moet!

Want ergert u zich ook niet aan het (zwerf-)vuil naast de containers? Aan etensresten op straat? Vindt u ook dat er iets gedaan moet worden aan het te hard rijden? En vindt u ook dat er te weinig naar ons als bewoners wordt geluisterd?

Bent u het ook zat? Stem dan op mij, ik wil opkomen voor onze belangen.

Facebook   
Twitter  
LinkedIn

In de afgelopen 10 jaar heb ik me veelvuldig ingezet als vrijwilliger. Op diverse manieren heb ik bijgedragen aan het versterken van de wijk. Bijvoorbeeld door de (tijdelijke) Jensiustuin gerealiseerd te krijgen. Ik zie alle hoeken en gaten in de buurt en praat met mensen, weet wat er speelt en los zaken op. Denk aan het laten plaatsen van fietsrekken en het verwijderen van (grof)vuil. Ik zet me in voor het welzijn van mens, dier, groen en wijk. Mijn netwerk is groot, ik kan me verplaatsen in diverse situaties en ik ben betrokken. Volgens mij ben ik daarom een goede vertegenwoordiger van de inwoners van het Oude Noorden.