Spring naar het artikel

Als Rotterdammers bepalen we zelf hoe we onze stad mooier en beter maken, daarom krijgen we meer te zeggen over onze wijk. Bekijk hier op wie u op 21 maart kunt stemmen voor de wijkraad Bergpolder.

Bergpolder is een geweldige wijk, toch is er altijd wel iets te verbeteren. Daarom zeg ik wij moeten luisteren: onder andere naar de mensen in de wijk, de ondernemers en ook de ouderen. Als we het met elkaar doen blijft het een geweldige wijk.

Samen - één

  • activiteiten voor jong en oud
  • ontmoetingsplaatsen
  • fietsplan
  • groen
  • veilig
  • schoon.

STEM OP MIJ – Ellen Beyer Lijst 2:
slim, een meedenker, praktische oplossingen, communicatief, humor, vrijwilligster bij de buurtwinkel en luisterend naar de wensen van Bergpoldenaren!

Zie Facebook en LinkedIn.

Mijn naam is Angelique Mense, wonend aan de Stadhoudersweg. In september 2017 heb ik me aangemeld voor de wijkraad, dit kwam op mijn pad en besloot mijn gevoel te volgen. Wat mij onder andere bezighoud is overlast van bedrijven en/of winkels en kunnen bemiddelen hierin voor bewoners. Leegstand aanpakken en welke winkel en/of horeca zie je graag in je straat of buurt zodat de buurt en de bewoners zich herkennen in het straatbeeld en het leefbaar is en blijft. Door met elkaar te praten, in plaats van over elkaar, ontstaat er begrip en voel je je ook gehoord als bewoner en kunnen er creatieve oplossingen komen en worden uitgevoerd in de wijk!

Stem op 21 maart voor een duurzamer, groener, socialer en veiliger Bergpolder.

Van de buurt naar bestuur, een korte lijn naar het stadhuis om dingen sneller te realiseren en klachten beter opgepakt worden. Heb je vragen of feedback? Neem contact op via Facebook: Jacqueline Echtermeijer.

Beste lui. Ik ben Leon van Barneveld, 34 jaar, en stel me verkiesbaar voor Bergpolder. Politieke ambities heb ik niet, noch ben ik betrokken binnen bewonersinitiatieven; ben 'gewoon' een bewoner. Daarom stel ik me verkiesbaar.
Na wat omzwervingen in diverse wijken woon ik sinds een kleine drie jaar in Bergpolder. Een mooie, diverse buurt waar ik me graag voor wil inzetten om deze leefbaar en 'open' te houden.
Niets nieuws onder de zon, maar hoop met mijn relatief jonge leeftijd, no nonsense mening, objectiviteit en aanpak het verschil te kunnen maken en een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de wijk. Groet!

Mijn naam is Menno Heetveld. Ik stel me op 21 maart 2018 verkiesbaar voor de wijkraad Bergpolder. Ik heb een ruime ervaring als deelraadslid en gebiedscommissielid en daarnaast heb ik goede contacten op de Coolsingel. Als gekozen wijkraadslid wil ik de volgende onderwerpen de komende 4 jaar op de agenda van de wijkraad Bergpolder zetten.

  • Stimuleren van lokale bedrijvigheid
  • Verdere vergroening van straten en pleinen
  • Investeren in kindvriendelijke buitenruimte
  • Minder parkeerdruk in Bergpolder

Spreekt deze inzet voor de wijk Bergpolder u aan? Stem dan 21 maart 2018 op mij als uw wijkraadvertegenwoordiger voor Bergpolder.

Zie: Facebook

Samen voor een levendige wijk!

Geboren Rotterdammer, 35 jaar en betrokken. Zo’n tien jaar geleden ben ik op het oude nest teruggekeerd. Dat bevalt erg goed. Rotterdam is mijn stad!

Een benaderbare wijkraad die dicht bij de mensen staat, daar sta ik voor. Graag geef ik ook díe mensen een stem, die niet politiek actief zijn in de wijk. Ik ben dan ook bewust een onafhankelijke kandidaat, die niet verbonden is aan een politieke partij.

Klein ondernemerschap stimuleer ik graag zodat we samen een levendige wijk maken. Wil jij een persoonlijke, onafhankelijke en benaderbare volksvertegenwoordiger in de wijkraad Bergpolder?

E-mail jan.wijkraadbergpolder@gmail.com