Spring naar het artikel

Als Rotterdammers bepalen we zelf hoe we onze stad mooier en beter maken, daarom krijgen we meer te zeggen over onze wijk. Bekijk hier op wie u op 21 maart kunt stemmen voor de wijkraad Agniesebuurt.

Als wijkraadslid wil ik in gesprek gaan met de bewoners en hen vragen wat ze nodig hebben en wat ze veranderd willen zien voor een fijne, schone en gezonde leefomgeving.

Ik ga me inzetten voor:

 • goede contacten met en tussen de wijkbewoners
 • een fijne, schone en gezonde leefomgeving
 • meer aanspreekpunten en bemiddeling in de Agniesebuurt zoals  een wijkspreekuur en  straatvertegenwoordigers
 • lagere gemeentelasten en heffingen
 • goede informatie over wat er in de wijk gebeurd
 • het benutten en aanmoedigen van kwaliteiten en talenten van de wijkbewoners
 • het organiseren en ondersteunen van muziek-, en andere culturele evenementen.

Aan de slag in de Agniesebuurt! Ik, Ellen Scholl, ben een actieve en betrokken bewoner van de Agniesebuurt. In de afgelopen jaren heb ik me veelvuldig ingezet als vrijwilliger. Op diverse manieren heb ik bijgedragen aan het versterken van de wijk. Bijvoorbeeld door het oprichten van Bewonersbedrijf De Nieuwe Banier, hét huis van de wijk in de Agniesebuurt. Dit experiment wil ik samen met jullie medewijkbewoners doen slagen. Hoe? Door ons een stem te geven in Rotterdam, waar onze kleinne wijk groots kan zijn!

Kies Ellen Scholl nummer 2 op de lijst. 

Twitter
Facebook

Sport, spel, schoon & groen, laten we het samen doen! Bewegen is belangrijk voor jong en oud. Sport houdt je gezond en brengt je in contact met anderen. Daarom wil ik sportattributen plaatsen en sportactiviteiten organiseren. Daarnaast wil ik andere sociale activiteiten organiseren zoals schaken, backgammon en kaarten maar ook breien of koken.

Vaak ligt er veel zwerfvuil op straat. Mensen gooien in een schone straat minder snel rommel op de grond. Ik wil daarom meer prullenbakken en vuilcontainers. Meer groen in de wijk is leuk maar ook belangrijk voor de luchtkwaliteit en het houden van droge voeten.

Wat vindt u?

Beste Agnieseburen,

Als wijkraadslid zal ik me inzetten voor onderwerpen als:

 • Kindvriendelijkheid: investeren in duurzame speelplaatsen een veilige omgeving en genoeg activiteiten voor jongeren
 • Buitenruimte: aanpakken van wateroverlast, overlast door afval (ook afvalscheiding , lagere gemeentelasten), meer gezellige evenementen en meer fietsparkeerplekken
 • Groen: investeren in groene initiatieven (groen spoor vanaf luchtsingel over de Hofbogen, gevelperkjes)
 • Verkeersveiligheid:  30km-zones handhaven en parkeerdruk verlichten (plus stop/shop rond Marche010)
 • Agniesebuurt: stimuleren van goede contacten tussen de wijkbewoners en ondersteunen van ideeën om de wijk te laten shinen.

'De toekomst creëren we samen'

E-mail: marvin@biljoen.com
Volg me op Facebook/Instagram/Twitter (@biljoen)

Mijn Agniesebuurt

Een fijne wijk dichtbij het centrum. Mijn zeer diverse Agniesebuurt waar alle soorten Rotterdammers wonen.

Onze buurt is geweldig maar kan nog veel beter. Veel groener, veel socialer, veel duurzamer, meer inclusief. Daar wil ik graag bij helpen. Dat kan via de wijkraad. Niet voor partijpolitiek, want dat gaat niet op de vierkante stoeptegel. Wel met ons oude motto: Voor de buurt, door de buurt & samen voor elkander!

Mijn ervaring:

 • 42 jaar bewoner
 • 12 jaar lid van de gemeenteraad
 • 4 jaar bestuurder in Charlois
 • 4 jaar vice-voorzitter Noord.

TheoCoskun@gmail.com
Telefoon 06 - 204 301 96 en Facebook en Twitter

Hallo allemaal! Na acht jaar reizen door Rotterdam heb ik me in 2011 in de Agniesebuurt gevestigd en wil hier tot ver na mijn pensioen blijven wonen. Als architect heb ik diverse transformatieprojecten rondom de Hofpleinlijn gerealiseerd. Als ‘nieuwe'  Rotterdammer heb ik een groot netwerk binnen de culturele en maatschappelijke wereld. We hebben met vijf personen in de voormalig deelgemeente Noord de a-politieke beweging WIJ noord opgericht en zullen ideeën en initiatieven tussen de zes verschillende wijkraden blijven uitwisselen, maak kennis met ons op wijnoord.nl en stem 21 maart voor WIJ!

Agniesebuurt heeft ons nodig,

Veel Rotterdammers belanden door maatschappelijke processen op een zijspoor of raken geïsoleerd, het is mijn doel om deze bewoners te empoweren. Ik vind het dan ook uitermate belangrijk dat bewoners gehoord worden, want zonder hun stem sluit het gevoerde beleid niet aan op de behoeften. Als lid van de wijkraad kan ik dit meer en beter vorm gaan geven. Ik geloof dat ik met behulp van mijn kennis van de buurt en mijn netwerk een  kracht ben.

Empower Agniesebuurt !