Locatieonderzoek Kanaalweg
Gepubliceerd op: 19-11-2019
Geprint op: 06-12-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kanaalweg/
Spring naar het artikel

De Stadscamping, voetbalvereniging Steeds Hooger, manege Schanswijk en scouting Brownseagroep 66 huren ieder een deel van het terrein aan de Kanaalweg. Alle gebruikers hebben wensen voor vernieuwing of uitbreiding van het gebruik.

De vier gebruikers hebben behoefte aan duidelijkheid op korte en lange termijn. Ze willen investeren en/of uitbreiden en willen weten hoe lang zij kunnen blijven om eventuele investeringen terug te verdienen. Daarom onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om de wensen te realiseren, en beoordeelt ze de haalbaarheid en wenselijkheid daarvan in het zogenoemde Locatieonderzoek Kanaalweg.

Rotterdamse Omgevingsvisie en locatieonderzoek

Gelijktijdig groeit Rotterdam. De groei van de stad gaat uiteraard om meer dan alleen woningen. Het vraagt ook om voldoende bedrijventerreinen, scholen, sportvelden, groen en culturele voorzieningen. De bouwopgaven, hun economische en sociale kansen en de bijbehorende uitdagingen moeten samenkomen in de Rotterdamse Omgevingsvisie.

Deze visie kan invloed hebben op de toekomst van het gebied Van Nelle Knoop en dus ook op de Kanaalweg. De uitkomsten van de studie zijn voor het college van burgemeester en wethouders bepalend voor het toekomstige gebruik van het gebied op langere termijn.

De inzet van het Locatieonderzoek Kanaalweg is zoveel mogelijk duidelijkheid te bieden over:

  • de korte termijn (2020 tot ongeveer 2025/2030)
  • de middellange termijn (van ongeveer 2025/2030 tot ongeveer 2035/2040)
  • en de lange termijn (na ongeveer 2035 of2040).

Het locatieonderzoek is naar verwachting voor de zomer 2020 klaar. Dit zal een besluit op hoofdlijnen zijn, dat een nadere uitwerking nodig heeft met bijvoorbeeld een Opheffingsplan, een Verplaatsingsplan of een Fusieplan. Het college neemt naar verwachting in juli 2020 een besluit over het Locatieonderzoek.

Planning

  • 18 november. 2019: startbijeenkomst met de 4 gebruikers
  • half februari 2020: voortgangsoverleg tussen gemeente en de 4 gebruikers
  • half mei 2020: concept locatieonderzoek
  • eind juni 2020: definitief locatieonderzoek
  • juli 2020: besluit college van B&W
  • september 2020: raadscommissie ZOCS

Meer informatie

Heeft u vragen over dit locatieonderzoek? Neem contact met ons op via e-mail: mh.degaaij@rotterdam.nl.

\