Kaart van de Stad
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 19-04-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kaart-van-de-stad/
Spring naar het artikel

De afgelopen jaren staat Rotterdam positief in de spotlights. Met vermeldingen in de New York Times en de Rough Guide als stad die je gezien moet hebben. En dat is te merken: het aantal bezoekers neemt toe en de hotelovernachtingen stijgen.

De economie laat zichtbaar tekenen zien van herstel. In de periode van maar een jaar werden het nieuwe Centraal Station, de Markthal én De Rotterdam opgeleverd. Verschillende woningbouwprojecten zijn succesvol in de verkoop gegaan. Maar ook hoe de stad wordt bestuurd en wordt samengewerkt met bewoners, ondernemers en stadsontwikkelaars bleef niet onopgemerkt. In 2015 werd Rotterdam door de Academy of Urbanism uitgeroepen tot European City of the Year.

Stadsvisie

De positieve aandacht kwam plotseling, maar is in feite de beloning voor jarenlang werken aan de stad. Sinds de vaststelling van de Stadsvisie in 2007 wordt door vele partijen intensief gewerkt. Niet alleen aan het aantrekkelijker maken van Rotterdam als woonstad maar ook aan het versterken van de economie. In de Stadsvisie zijn 13 gebiedsontwikkelingen aangewezen - de VIP-gebieden - die het belangrijkst zijn voor de realisatie van beide doelen. Bijna 10 jaar later zien we dat daarvan veel is gedaan. In het Kader Stedelijke Ontwikkeling zijn daarom drie prioritaire gebieden aangewezen. Hierop ligt op dit moment de focus van de gemeente. Dit zijn de binnenstad, stadshavens en Zuid.

Toekomstverkenning

De Kaart van de Stad vormt een toekomstverkenning van de (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelkansen op de lange termijn. We willen dat de positieve beweging die is ingezet naar de toekomst toe vastgehouden wordt. De Kaart van de Stad is geen nieuw kader of nieuwe visie. Het is een open uitnodiging aan iedereen om met ons mee te denken over toekomstige ontwikkelmogelijkheden.

De overgang die Rotterdam de afgelopen decennia heeft doorgemaakt, laten we zien in zes Rotterdamse Verhalen. Met partijen van binnen en buiten de stad hebben we de trends en ontwikkelingen onderzocht op hun ruimtelijke betekenis. Dat is weergegeven in de vier themakaarten. Daarna is verkend wat de nieuwe ontwikkelkansen en mogelijkheden van de toekomst zijn. Dit wordt gepresenteerd in de Kaart van de Stad.

Doorgaan

We blijven doorgaan met het proces dat is doorlopen om tot de Kaart te komen. Daarmee vormt de Kaart van de Stad het vertrekpunt om met de stad te praten over ontwikkelmogelijkheden in komende decennia. Het is een inspirerend document dat regelmatig geactualiseerd wordt. Het geeft dus altijd een actueel inzicht in het denken over de ontwikkelmogelijkheden in de stad.

Bij een stad die zich opnieuw uitvindt, hoort ook een overheid die haar rol daaraan aanpast. Nieuwe ontwikkelingen vragen meer flexibiliteit, slimme kaders en een overheid die zich schaart achter initiatieven die de stad verder brengen. In het Kader SO is aangegeven hoe we invulling geven aan die nieuwe rol. We zetten onze kennis van de stad in. Hiermee versterken we de investerende, organiserende en innoverende kracht van de stad.

Meer informatie:

Stadsontwikkeling Rotterdam, afdeling Ruimte & Wonen, kaartvandestadSO@rotterdam.nl, (010) 489 58 18