Jeugd
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 04-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/jeugd/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam is een jonge stad. Het vele talent van onze jonge Rotterdammers is een geweldige kans voor de stad. Rotterdam komt écht vooruit als kinderen en jongeren uitgroeien tot zelfredzame inwoners, die bijdragen aan de samenleving.

Om dat te bereiken moeten kinderen en jongeren kansrijk, veilig en gezond kunnen opgroeien.

Het Beleidskader Jeugd 'Rotterdam Groeit' gaat uit van helder geformuleerde, specifieke en meetbare doelen voor talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid. Deze drie versterken elkaar bovendien. Daarom zet Rotterdam gelijktijdig in op groei op deze drie gebieden als hoofddoel van het jeugdbeleid.  Het beleidskader bestaat uit diverse programma’s die een samenhangende aanpak vormen. Het is gericht op alle jongeren, van vóór de geboorte (prenatale zorg) tot en met het zesentwintigste levensjaar. Het doel is met een gerichte aanpak het perspectief van jongeren te versterken. De gemeente biedt hier informatie over het jeugdbeleid en de aanpakken in de diverse programma’s. Dit is bestemd voor professionals en geïnteresseerden die werken voor en met jongeren en gezinnen.

Informatie Rotterdammers

  • Bent u een ouder of opvoeder en heeft u vragen over jeugdhulp? Ga dan naar de pagina Ik zoek jeugdhulp.  
  • Ben je een Rotterdammer tussen de 16 en 27 jaar? Is naar school gaan of werk vinden lastig voor je? Kijk dan bij het Jongerenloket.

Informatie professionals

  • Wilt u op de hoogte blijven over de Rotterdamse uitgangspunten, het beleid, de producten, activiteiten en mijlpalen op het gebied van zorg, welzijn en jeugd? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief Professionals sociaal domein.
  • Heeft u vragen of zorgen over de ontwikkeling of veiligheid van een kind? Kijk dan op Veilig opgroeien.

Lees ook Staat van de Jeugd: de jaarlijkse monitor die laat zien hoe het gaat met het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van Rotterdamse kinderen en jongeren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of reageren? Dan kunt u mailen naar jeugd@rotterdam.nl.