Inkomens zorgtop
Gepubliceerd op: 19-01-2021
Geprint op: 26-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/inkomens-zorgtop/
Ga naar de hoofdinhoud

Gemeente Rotterdam heeft zowel in de contracten met zorgaanbieders als in de subsidieverordening vastgelegd dat salarissen van topbestuurders niet hoger mogen zijn dan salarissen van ministers.

Het salaris van een minister bedroeg in 2017 181.000 euro per jaar en is in 2018 verhoogd naar 189.000 euro per jaar.

Hiermee stelt Rotterdam een duidelijke norm. Er wordt veel geschreven en gesproken over topinkomens van bestuurders of directeuren in de zorg. Geld voor zorg hoort naar zorg te gaan.

WNT-overschrijding 2018

De gemeente heeft een lijst samengesteld van de topinkomens ((inkomens van meer dan 189.000 euro per jaar) die bij iedere zorgaanbieder zijn betaald over 2018, zowel voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), Jeugdwet als Welzijn.

Een vergelijking met de reeds door de gemeente gepubliceerde topsalarissen over 2017 laat zien dat het aantal zorgaanbieders dat de WNT-norm in 2018 overschrijdt is verminderd.

De lijst met aanbieders die in 2018 de WNT-norm hebben overschreden vindt u in de bijlage bij de brief van wethouders Bokhove en De Langen.

Maatregelen

De Rotterdamse norm wordt door de gemeente Rotterdam gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de gemeente de vergoeding aan zorgaanbieders kort met het bedrag dat de topfunctionarissen van zorgaanbieders over 2018 meer hebben verdiend dan 189.000 euro (over 2017: 181.000 euro). Daarbij houden we rekening met de inkomsten die daadwerkelijk in Rotterdam zijn verdiend. Tenzij het bedrag dat moet worden gekort erg laag is. Lees onderstaand de brief met bijlage van wethouders Bokhove en De Langen aan de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport over de kortingen.

Wettelijk afgesproken

De Wet Normering Topinkomens of WNT zegt dat (top)functionarissen in de semipublieke of publieke sector niet meer mogen verdienen dan een minister. Vanaf 1 januari 2017 geldt in Rotterdam de norm van 181.000 euro (2018: 189.000 euro). Voor leden van de Raad van Toezicht en Commissarissen geldt een ander maximum. Dit maximum is voor de voorzitter van de Raad van Toezicht in 2018 - 28.350 euro en voor de overige leden van de Raad van Toezicht in 2018 - 18.900 euro van het bezoldigingsmaximum.

Het Rijk heeft overgangsrecht ingesteld voor topfunctionarissen die al voor 1 januari 2015 in dienst waren. Voor hen geldt een hoger maximum, dat onder andere afhankelijk is van de sector en grootte van de organisatie. Zorgaanbieders die niet aan de Rotterdamse norm voldoen, voldoen dus wel aan het overgangsrecht in de WNT. 

Meer informatie

Heeft u meer vragen over dit onderwerp? Bel dan met 14 010 of vul ons contactformulier in.