Inburgeren voor gezinsmigranten
Gepubliceerd op: 04-03-2021
Geprint op: 25-10-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/inburgering-gezinsmigrant/
Ga naar de hoofdinhoud

Bent u naar Nederland gekomen om bij uw partner te gaan wonen? Dan noemen wij u een gezinsmigrant. Op deze pagina vindt u informatie over het inburgeren als gezinsmigrant.

Voor geestelijk bedienaren die moeten inburgeren gelden dezelfde inburgeringsregels als voor gezinsmigranten.

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen? Kijk voor uw situatie op de pagina Inburgeren voor statushouders.

Heeft u na 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning gekregen? En moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierin staat hoeveel tijd u heeft om het inburgeringsexamen te halen: 3 jaar vanaf de datum dat u uw verblijfsvergunning heeft gekregen. Dit is uw 'inburgeringstermijn'.

  • U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering.
  • U moet zelf een inburgeringscursus zoeken. Lees meer informatie bij 'Inburgeringscursus'.
  • U moet binnen de inburgeringstermijn van 3 jaar slagen voor het inburgeringsexamen. Als u niet meewerkt, kunt u een boete krijgen van DUO. Niet meewerken kan gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Meer informatie vindt u op inburgeren.nl.

DUO-lening bijna opgebruikt?

Heeft u uw DUO-lening bijna opgebruikt? Of moet u binnen een jaar uw inburgeringsexamen hebben gehaald en heeft u al € 7.500 van uw lening gebruikt? Dan krijgt u van DUO een brief. Wij vragen u direct contact op te nemen met Inburgering010. Wij bespreken dan met u hoe u de lessen die u nog nodig heeft zo snel mogelijk kunt halen binnen de inburgeringstermijn. Ook kijken we hoe u KNM, ONA én uw examens zo snel mogelijk kunt halen. Wij noemen dit hulp bij ELIP. ELIP is Einde Lening Inburgeringsplicht.

Heeft u uw verblijfsvergunning vóór 2013 gekregen maar uw inburgeringsexamen nog niet gehaald? Dan krijgt u een brief van de gemeente over uw inburgering. In die brief staat wanneer u het inburgeringsexamen had moeten halen: uw 'inburgeringstermijn'. De gemeente nodigt u uit voor een gesprek. Dat gesprek is verplicht.

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Vanaf dan is het de taak van gemeenten om u zo snel mogelijk in te laten burgeren. Door ervoor te zorgen dat u taallessen volgt, aan het werk gaat of een opleiding volgt. Op die manier kunt u zo snel mogelijk meedoen aan het dagelijkse leven.

In bijna iedere wijk in Rotterdam kunt u kiezen uit één of meerdere taalscholen waar u kunt inburgeren. Het is belangrijk dat u kiest voor een taalschool met het kwaliteitskeurmerk Blik op Werk. Dit betekent dat zij door de Nederlandse overheid zijn goedgekeurd. Als u een school kiest met het Blik op Werk-keurmerk, kunt u een lening bij DUO aanvragen. Met die lening kunt u de inburgeringscursus en examens betalen.

De gemeente Rotterdam heeft met een aantal van die scholen een overeenkomst gesloten, het Taalconvenant. De gemeente controleert de kwaliteit van de taallessen die deze scholen aanbieden. Op die manier weet u zeker dat de kwaliteit gewaarborgd blijft.
Let bij het kiezen van een taalschool dat het niveau dat de school biedt past bij uw inburgering.

Taalkans (http://taalkans.nl/)

Bent u inburgeringsplichtig? Dan moet u binnen uw inburgeringstermijn slagen voor het inburgeringsexamen. Dit kunt u aanvragen bij DUO. Meer informatie vindt u op inburgeren.nl.

U bent ingeburgerd als u de volgende onderdelen heeft gevolgd:

  • Participatieverklaring (PVT)
  • Lezen
  • Luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
  • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)
  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

Als u bent geslaagd voor het inburgeringsexamen, krijgt u een diploma van DUO.

Al gestart met inburgeren?

Bent u al gestart met inburgeren? Dan vindt u meer informatie op mijnduo.nl en mijninburgering.nl.

Op de website inburgeren.nl leest u of, en hoe u geld kunt lenen voor uw inburgeringscursus bij DUO.

Het participatieverklaringstraject is een belangrijk en verplicht onderdeel van de inburgering. U maakt kennis met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Aan het einde van het PVT tekent u de participatieverklaring. Dit organiseert de gemeente Rotterdam.

Ondertekenen PVT

De participatieverklaring is een verklaring die nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn, moeten ondertekenen. Hierin staat dat u kennis hebt genomen van de Nederlandse kernwaarden: vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie - en dat u zich hiervoor zult inzetten. Nadat u de workshops heeft gevolgd ondertekent u de participatieverklaring. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging van de gemeente Rotterdam.

Starten met het PVT

U ontvangt eerst een brief van de gemeente Rotterdam met informatie over het PVT. Daarna ontvangt u per post een uitnodiging van de Stichting Voorlichters Gezondheid. Deze stichting biedt u de workshops aan die u moet volgen. Aan het einde van de workshops nodigt de gemeente u uit voor een tekensessie.

Kosten van het PVT

Deelname aan het participatieverklaringstraject kost 150 euro. U krijgt een factuur van de gemeente Rotterdam. Heeft u een lening bij DUO? Dan kunt u het bedrag uit deze lening betalen. Neem daarvoor contact op met Inburgering010.

Heeft u geen lening bij DUO? Dan betaalt u zelf de factuur van de gemeente Rotterdam. Let op! U kunt pas de participatieverklaring ondertekenen na betaling van de factuur.

Woont u in Rotterdam en wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kunt u een naturalisatieverzoek indienen bij de gemeente. Om te kunnen naturaliseren moet u uw inburgeringsexamen hebben gehaald.

Meer informatie vindt u op de pagina Naturalisatie. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan maakt u een afspraak voor een naturalisatieverzoek.

Meer informatie

Wilt u advies over uw inburgering? Of heeft u vragen? Neem contact met ons op.

U kunt Inburgering010 (voorheen Taalplein) van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur bereiken op telefoonnummer 010 - 498 45 20. Of stuur een e-mail naar inburgering010@rotterdam.nl.

Let op: Denkt u in de problemen te komen met uw inburgeringstermijn of met uw lening? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.