Groot onderhoud Immanuel Kantstraat
Gepubliceerd op: 18-02-2020
Geprint op: 23-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/immanuel-kantstraat/
Ga naar de hoofdinhoud

Gemeente Rotterdam en Waterschap Hollandse Delta (WSHD) voeren in 2020 en 2021 gezamenlijk onderhoud uit aan het riool. Tegelijk werkt ook Evides Waterbedrijf aan de waterleiding.

Daarna worden de straten, stoepen en het groen opnieuw aangelegd. Er wordt gewerkt in de Immanuel Kantstraat, Fichtestraat en Georg Hegelstraat.

Wat wordt er gedaan?

Het riool is aan vervanging toe. Onder de Immanuel Kantstraat ligt ook een persleiding van het waterschap. Deze worden tegelijk vervangen. Elke woning is aangesloten op het riool. Als u de afwas doet of het toilet doorspoelt, wordt dat netjes afgevoerd. De aansluiting van de woning naar het riool heet de huisaansluiting en hoort bij de woning. Het is slim om de huisaansluiting tegelijkertijd met het riool te vervangen. Zo voorkomt u problemen in de toekomst. Als u de eigenaar van de woning bent, heeft u hierover een brief gekregen van de gemeente.

Meer informatie over uw huisaansluiting staat hieronder in de folder Rioolaansluiting.

Volg dit project via de Rotterdam Aan de slag! app. Die is gratis te downloaden. Download de app via de Appstore of Playstore en volg het project.

U ontvangt dan alle updates direct op uw mobiele apparaat.

Heeft u geen mobiel apparaat? Geen probleem! Er is ook een webversie.

Voorkomen wateroverlast

Het klimaat verandert. Steeds vaker hebben we heftige regenbuien. Het nieuwe riool bestaat uit 2 buizen in plaats van 1. Er komt een aparte buis voor regenwater dat via de putten in de straat wordt afgevoerd. Daardoor is de kans dat het riool overstroomt bij heftige regenbuien een stuk kleiner. De persleiding die wordt vervangen hoort bij gemaal ‘Spinozaweg’. Dit is een buis waardoor het gemaal water afvoert. Een gemaal pompt onder andere te veel water weg bij een regenbui. Het gemaal moet dan meer water in korte tijd wegpompen. Daarvoor is de persleiding nu nog niet groot genoeg. Door de persleiding te vervangen en een apart riool voor regenwater aan te leggen, zijn we klaar voor de toekomst.

Ook boven de grond

In heel Nederland zakt de bodem, dus ook in Rotterdam. Bij werkzaamheden hogen we de straat en de stoep weer op tot de oorspronkelijke hoogte. Heeft u een tuin die grenst aan de straat of de stoep? Dan raden wij u aan die ook op te hogen om wateroverlast te voorkomen. Als u de eigenaar van de woning bent, heeft u hierover een brief gekregen van de gemeente.

Bekijk onderstaande ophoogtekening om te zien hoeveel we bij u ophogen.

Op sommige plekken worden kleine veranderingen gedaan in de wijk om te zorgen dat het verkeer minder hard rijdt en parkeren iets makkelijker wordt. Op onderstaande plantekening kunt u zien hoe de nieuwe situatie straks is.

In de buurt liggen ook verschillende binnentuinen. Deze tuinen worden tijdens het project (in 2021) opnieuw ingericht en opgehoogd. Daarna zal de gemeente waarschijnlijk het onderhoud aan het groen overnemen van de Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Op de plantekening zijn deze stukken niet ingekleurd en met een rode stippellijn aangegeven. Hoe deze tuinen precies worden aangelegd, is nog niet bekend. Daar informeren wij u later over.

Voor de werkzaamheden kunnen starten, moeten de meeste bomen die in de straten staan gekapt worden. Bijvoorbeeld omdat ze op een leiding staan, niet tegen de ophoging kunnen, aan het einde van hun levensduur zijn of straks op een gekke plek zouden staan (bijvoorbeeld midden in een parkeervak). Voor het kappen van de bomen is een vergunning verleend. Uiteraard houden we rekening met broedende vogels.

Planning

  • Fase 1
    We zijn in augustus in de Immanuel Kantstraat gestart; aan de kant van de Schoppenhauerstraat / Karl Marxstraat. Det riool, de waterleiding en de persleiding zijn vervangen. Daarna is de straat tijdelijk dichtgemaakt zoals hij was.
  • Fase 2
    In 2021 gaan we aan de slag met de Fichtestraat en de Georg Hegelstraat. Als het werk ondergronds klaar is, krijgen deze straten de nieuwe inrichting.
  • Fase 3
    Als laatste gaat de Immanuel Kantstraat nog een keer open zodat we die kunnen ophogen en vernieuwen. Dit doen we zodat de nieuwe bestrating niet meteen beschadigt door het zware verkeer voor de zijstraten.

De verwachting is dat het project eind 2021 klaar is.

Werkdagen

Er wordt in principe gewerkt van maandag tot en met vrijdag, tussen 7.00 en 16.00 uur. Soms kan langer worden doorgewerkt.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is steeds een stuk van de straat afgesloten voor verkeer. Hier mag niet geparkeerd worden. De stoep wordt voorzien van loopplanken als er gewerkt wordt. Opengebroken straten krijgen rijplaten zodat de hulpdiensten altijd de woningen kunnen bereiken. Het is daarom belangrijk dat de weg niet geblokkeerd is door geparkeerde auto’s.

Bij een bijzondere gebeurtenis, zoals een verhuizing, kunnen we in veel gevallen de straat tijdelijk bereikbaar maken. Neem op tijd contact op met de gemeente om afspraken te maken.

Heeft u een invalideparkeerplaats? Neem contact op met de gemeente, dan zoeken we samen met u een tijdelijke oplossing.

Afvalinzameling

De vuilniswagen kan een opengebroken straat niet in. Heeft u een huiscontainer? Dan kunt u de container op de gebruikelijke ophaaldag buiten het werkgebied neerzetten. Voor de verzamelcontainers wordt tijdelijk een andere plek gemaakt.

Overlast

De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast en stof veroorzaken. Door de grote voertuigen kunt u trillingen voelen. Uiteraard doen we ons best de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Ilse van den Berg, per e-mail i.vandenberg2@rotterdam.nl of telefoon 06 - 182 940 15.