Spring naar het artikel

In het iBook ‘De ondergrond van Rotterdam’ maakt u interactief kennis met de ondergrondse wereld van Rotterdam. Het eerste hoofdstuk gaat over ‘vuil water’.

Bij de start van de Maand van de Onderwereld werd het eerste hoofdstuk van het iBook gepresenteerd. Wat is er nodig om afvalwater van bedrijven en huishoudens te verzamelen, te vervoeren en te zuiveren? In Rotterdam gebeurt dat allemaal onder de grond. Maak in het iBook kennis met de bewoners van het riool, bekijk een 3D-model van een hoofdgemaal van alle kanten of kom te weten wat er onder de Museumparkgarage te zien is.

iBook bekijken

In de ondergrond is het een drukte van belang, daarom is het iBook nog niet af. Op den duur wordt het iBook uitgebreid met hoofdstukken over bodemopbouw en geologie, archeologie, niet geëxplodeerde explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, energietransitie, klimaatadaptatie, kabels en leidingen, ondergronds transport en mobiliteit en draagkracht en fundering.

Het iBook kunt u downloaden op een iPad (alleen geschikt voor iPad). Het iBook is een groot bestand, dus het downloaden kan even duren.

In het filmpje Het rioolsysteem van Rotterdam ziet u een preview van het iBook.

Maand van de Onderwereld

De ondergrond bewaart een schat aan informatie over de ontstaansgeschiedenis van onze stad. Maar er bevinden zich ook kilometers riolering, (metro)buizen, kabels en leidingen. Met het steeds intensievere gebruik van de bovengrondse ruimte, wordt de ondergrondse ruimte steeds meer benut. Denk aan:

  • glasvezel voor de groeiende behoefte naar meer en sneller internet
  • leidingen voor stadsverwarming en warmte-koudeopslag
  • waterbergingen voor de opvang van regenwater

De ondergrond biedt kansen bij de realisering van de ambities op het gebied van stedelijke vernieuwing, groen, water, energie, klimaatbestendigheid en citymarketing. De ondergrond draagt de toekomst. Het wordt steeds drukker onder de grond. En dat betekent dat we hard werken om in de onderwereld niet alles in de knoop te laten raken. Hoe, wat en waarom? Dat ontdekt u tijdens de Maand van de Onderwereld.

Meer informatie

In november vertellen kenners u alles over de ondergrond in Rotterdam tijdens de Maand van de Onderwereld. Deuren gaan open, die normaal gesloten zijn. Begin oktober maken we het programma bekend. Als u een vraag heeft, kunt u ons mailen op mailadres maandvandeonderwereld@rotterdam.nl.