Huniadijk
Gepubliceerd op: 09-01-2018
Geprint op: 22-11-2018
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/huniadijk/
Spring naar het artikel

In 2019 worden de Huniadijk, de Prinsendijk en dwarsstraten opnieuw ingericht. Aanleiding hiervoor is de vervanging van het riool. 5 kilometer riolering wordt vervangen door 10 kilometer nieuw riool.

De gevolgen van deze herinrichting zijn groot. De gemeente en de gebiedscommissie IJsselmonde willen dan ook samen met bewoners en organisaties proberen het beste uit dit traject te halen. Voordat de precieze plannen worden gemaakt, willen we graag uw ideeën en ervaringen horen.

In juni 2018 hebben de bewoners van de Huniadijk en omgeving een nieuwe flyer in de bus gekregen met daarin de laatste stand van zaken rondom de komende werkzaamheden in de omgeving Huniadijk.

Meedenken over het ontwerp

De uitgangspunten moeten nog verder uitgewerkt worden in een preciezer ontwerp. Hier kunt u over meedenken! In september 2018 bespreken we in vijf gebieden in een kleinere groep met elkaar wat er belangrijk is in uw straat en bij uw woning. Zie ook het kaartje in de flyer (pdf).

De vijf bijeenkomsten in Huize Dijkveld voor bewoners van Hordijkerveld zijn ’s avonds van 19.30 tot 21.30 uur op de volgende data:

  • Groep 1 de Hoven: 30 augustus
  • Groep 2 Averdijk: 6 september
  • Groep 3 Huigendijk: 13 september
  • Groep 4 Leppedijk, Prinsendijk: 18 september
  • Groep 5 Breu-, Meer-, Pieters- en Rekersdijk: 25 september

Wilt u meedenken in één van de groepen, geef dan uw deelname en groep door aan Toos Landman.

Uw straat wordt heringericht in 2019. Dat biedt kansen voor uw buurt.

Terugkoppeling ideeën informatiemarkt

In januari 2018 was er een informatiemarkt, waar bewoners hun ideeën konden delen met de gemeente. De resultaten hiervan ziet u in het filmpje hieronder en in het Programma van wensen (pdf) voor de Huniadijk.

Planning

Bij de herinrichting van een wijk werken veel partijen samen. Vanuit het project houden we onderstaande planning aan. Bij de uitvoering wordt samen met een geselecteerde aannemer een detailplanning gemaakt en wordt de fasering afgestemd.

Het voorlopig ontwerp is gereed in najaar 2018, het definitief ontwerp voorjaar 2019. De werkvoorbereiding loopt tot najaar 2019 waarna de uitvoering start begin 2020.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de herinrichting? Neem dan contact op met Toos Landman.