Spring naar het artikel

Elke samenleving kent mensen die om verschillende redenen minder goed functioneren in de maatschappij. Soms maar tijdelijk. Ook in Rotterdam leven een aantal van deze mensen. We hebben het dan over bijzondere doelgroepen.

Zorgorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Rotterdam maakten afspraken met elkaar. Ze werken samen bij de huisvesting van bijzondere doelgroepen. De samenwerking is vastgelegd in het zogenoemde Convenant Huisvesting Bijzondere Doelgroepen.

In het convenant staan de afspraken die zijn gemaakt. Het geldt alleen bij personen met een psycho/sociale problematiek met een risico op gedrag dat voor overlast zorgt in de omgeving. Het convenant is alleen voor deze groep mensen van toepassing als zij

  • niet zelfstandig wonen in een open woon/zorgvoorziening
  • niet zelfstandig wonen met een huurzorgcontract.

Platform Huisvesting Bijzondere Doelgroepen

In het Platform Huisvesting Bijzondere Doelgroepen zijn de deelnemers samen verantwoordelijk. Zij brengen vraag en aanbod in de huisvesting van bijzondere doelgroepen bij elkaar. Ook voeren ze samen de regie en adviseren bestuursorganen adviseren over beleidskwesties. Alle deelnemende partijen moeten initiatieven voor het realiseren van een nieuwe voorziening voor bijzondere doelgroepen melden aan het Platform. Ook initiatieven van partijen die het convenant niet hebben ondertekend.

Zoneringskader

Het zoneringskader is bedoeld om open woon/zorgvoorzieningen en zelfstandige woonruimte met huurzorgcontract evenwichtig over de stad te verdelen. Het zoneringskader bestaat uit:

  • een protocol voor de realisatie van nieuwe open woon/zorgvoorzieningen (opgenomen in het convenant)
  • de zoneringskaart, een afwegingskader voor de realisatie van nieuwe open woon/zorgvoorzieningen
  • de buurtsignaleringskaart, een afwegingskader voor de toewijzing van zelfstandige woonruimte met een huurzorgcontract.

Op de zoneringskaart staan wijken waar de draagkracht onvoldoende is voor een goede sociale omgeving voor huisvesting van mensen uit de doelgroep. Daarbij maakt het niet uit of ze in voorzieningen of zelfstandig wonen. In deze wijken streven alle partijen naar verdunning.

Het convenant Huisvesting Bijzondere Doelgroepen is 15 december 2015 in gestart en heeft een looptijd van twee jaar. Daarna wordt het jaarlijks verlengd. Zorginstellingen en woningcorporaties die alsnog willen deelnemen aan het convenant kunnen zich melden. Dit kan bij de secretaris van het Platform Huisvesting Bijzondere Doelgroepen. Ook met andere vragen over het Platform kunt u hier terecht.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marjon van Meurs, telefoon 06 -23 00 56 90 (maandag t/m donderdag).