Funderingen op houten palen
Gepubliceerd op: 05-11-2018
Geprint op: 19-08-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/houten-palen/
Spring naar het artikel
Foto: Eric Fecken

Ongeveer 120.000 woningen in Rotterdam staan op een fundering van houten palen. Staat uw fundering ook op houten palen, of heeft u dat vermoeden?

Op deze pagina vindt u informatie over funderingsproblemen, het doen van onderzoek en over funderingsherstel.

Funderingsproblemen?

Situaties die erop kunnen wijzen dat er mogelijk funderingsproblemen zijn:

 • klemmende ramen en/of deuren
 • schuin aflopende vloeren
 • scheuren in de gevel, draagmuren en/of tussenmuren
 • scheefstand en/of verzakkingen
 • lekkende goot tussen panden
 • signalen uit de omgeving

Funderingsproblemen kunnen al aanwezig zijn zonder dat het zichtbaar is.

Funderingskaart

 • Op de risicokaart kunt u zien of er funderingsproblemen bekend zijn in uw buurt.
 • Op de funderingstype-kaart kunt u zien of er iets bekend is over de fundering van uw huis.

Onderzoek

Om zekerheid te krijgen over de staat van de houten paalfundering van uw woning, is funderingsonderzoek nodig.

De gemeente Rotterdam stelt hiervoor subsidie beschikbaar. Dit is maximaal 75 procent van de kosten met een maximum van 1.500 euro per eigenaar per jaar. Voorwaarden voor de subsidie zijn:

 • Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksbureau dat erkend is door het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) en volgens de bijbehorende richtlijn funderingsonderzoek.
 • Het onderzoek wordt uitgevoerd met alle eigenaren die een fundering delen. Dit is het geval als uw woning onderdeel is van een pand, gebouw of bouwblok met meerdere woningen.
 • De onderzoeksresultaten worden gedeeld met de gemeente Rotterdam en mogen openbaar gemaakt worden. Bijvoorbeeld door middel van de Funderingskaart.
 1. Stuur een e-mail naar het funderingsloket.
 2. Het funderingsloket informeert u dan graag over funderingsproblemen en de aanpak hiervan.
 3. Als alle eigenaren ervoor kiezen om gezamenlijk funderingsonderzoek uit te laten voeren, dan worden er offertes aangevraagd bij erkende bureaus.
 4. Als er een bureau is geselecteerd, wordt het onderzoek uitgevoerd.
 5. Het onderzoeksbureaus vraagt namens alle eigenaren subsidie aan. Meer informatie over gesubsidieerd funderingsonderzoek vindt u op de pagina Subsidie funderingsonderzoek.

Het funderingsonderzoek kent grofweg drie mogelijke uitkomsten:

 • ROOD: de kwaliteit van de fundering is dusdanig dat herstel op korte termijn (binnen 0-5 jaar) urgent en onafwendbaar is.
 • ORANJE: de kwaliteit van de fundering is dusdanig dat onder de huidige omstandigheden de verwachting is dat er binnen een afgegeven termijn funderingsproblemen ontstaan. In het onderzoeksrapport zal er een specifieke termijn worden genoemd tussen 5 en 25 jaar. Ook kan er een (monitorings)advies worden gegeven in het onderzoeksrapport.
 • GROEN: de kwaliteit van de fundering voldoet nu en onder gelijkblijvende omstandigheden tenminste 25 jaar.

Herstel

Het herstel van een fundering is een ingewikkeld traject. Het is kostbaar, vergt veel tijd en kan grote impact hebben op uw persoonlijke situatie. De aanpak van funderingsherstel moet bovendien bloksgewijs plaatsvinden omdat in de meeste gevallen meerdere woningen een fundering delen. Dat wil zeggen dat alle bewoners van een blok mee moeten werken aan herstel. Het is dus belangrijk om goede afspraken te maken met de buren. Het kan prettig zijn om een procesbegeleider in te huren die u en de buren hierbij helpt. Een procesbegeleider is bovendien vereist als een eigenaar van het bouwblok een lening nodig heeft via het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Procesbegeleider

Een procesbegeleider helpt u en uw buren onder andere bij:

 • De communicatie tussen alle eigenaren.
 • De coördinatie en de voortgang van het hele traject.
 • Het offertetraject en de aannemerselectie.
 • Het invullen van de financieringsaanvraag als één of meerdere eigenaren een lening nodig hebben via het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.
 • Het toezicht op het funderingsherstel.
 • Communicatie met de aannemer.

Op de website van KCAF vindt u een lijst met ervaren en kwalitatief goede procesbegeleiders en een stappenplan voor funderingsherstel.

Financiering

Rotterdam is aangesloten bij het landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Eigenaren van een woning in een bouwblok waar funderingsherstel nodig is, en die via de reguliere weg de financiering niet rondkrijgen, kunnen een beroep doen op dit fonds. Bekijk de website van het funderingsherstelfonds voor de aanvraag en de voorwaarden.