Hoogwaterkaart
Gepubliceerd op: 24-04-2017
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hoogwaterkaart/
Ga naar de hoofdinhoud

De hoogwaterkaart toont het buitendijks gebied van Rotterdam. Het gebied tussen de rivier en de dijk wordt buitendijks genoemd.

In extreme omstandigheden kunnen Rotterdammers, die buitendijks wonen of werken, te maken krijgen met water op de kades en mogelijk wateroverlast. Dat geldt vooral tijdens het stormseizoen van 1 oktober tot en met 15 april.

Hoogwaterkaart Rotterdam

Op de hoogwaterkaart Rotterdam is te zien tot waar het water mogelijk reikt als u een verwachte waterstand invoert. Daarvoor gebruikt u de verwachte waterstand van Rijkswaterstaat. Of klik in de kaart op het rode bolletje met de actuele waterstand. In het pop-up scherm leest u vervolgens de maximaal verwachte waterstand uit de grafiek af.

Per locatie

Daarnaast kunt u op elke willekeurige plek in de kaart klikken om de hoogte van de straat voor uw woning of bedrijf op te vragen. Met deze twee gegevens kunt u een inschatting maken hoe hoog het water in uw straat bij een bepaalde waterstand kan komen. Het beeldmateriaal zegt echter niets over de kans dat een overstroming voorkomt. De hoogwaterkaart geeft een indicatie, die kan afwijken van de werkelijkheid (onder andere door wind, golven en opstuwing).

Waterstanden havengebied

Voor waterstanden in het havengebied kijkt u op de kaart van Rijkswaterstaat.

Wilt u weten wat de gemeente doet en u zelf kunt doen bij hoogwater? Kijk dan op de pagina Buitendijks.