Hoekse Lijn
Gepubliceerd op: 17-09-2018
Geprint op: 24-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hoekse-lijn/
Ga naar de hoofdinhoud

Hoek van Holland. Een bijzonder havendorp van Rotterdam. Investeringen in bereikbaarheid, buitenruimte, natuur, recreatie en wonen moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van leven in Hoek van Holland wordt versterkt.

De Hoekse Lijn gaat hier zeker aan bijdragen.

Metro tot aan het strand

De Hoekse Lijn, voormalig treinspoor, is omgebouwd naar een metrolijn die in Schiedam Centrum direct aansluit op het metronet. De metro tot aan Hoek van Holland Haven werd in oktober 2019 in gebruik genomen. Momenteel treft de projectorganisatie Metro aan Zee voorbereidingen om het spoor ruim één kilometer te verlengen tot aan het strand. Daar komt ook een nieuw metrostation. Naar verwachting rijdt de metro vanaf 2022 tot aan het strand.

In 35 min op je werk

De Hoekse Lijn zorgt ervoor dat het gebied tussen Hoek van Holland en Rotterdam beter bereikbaar wordt. Sneller en veiliger. Een enkele rit Hoek van Holland – Rotterdam Beurs doe je in ongeveer 35 minuten. Forenzen wordt zo een stuk dragelijker.

Versterking van de buitenruimte

Met de inpassing van de metrobaan vernieuwt de gemeente ook de buitenruimte. De uitdaging is landschappelijke, bouwkundige en infrastructurele aanpassingen zorgvuldig aan te pakken en met elkaar te verweven. Het gaat om de transformatie van fietspaden, autowegen en natuurgebieden. Ook verplaatst of bouwt de gemeente enkele gebouwen.

De Hoekse Lijn in Hoek van Holland is onderdeel van een gebiedsontwikkeling, die is opgeknipt in verschillende deelgebieden (die noemen we inrichtingsplannen). Het gaat om de gebieden: stationsomgeving Hoek van Holland Haven, Strandboulevard en stationsomgeving Hoek van Holland Strand (Strandplein). De grootste aanpassingen in de buitenruimte vinden plaats bij Hoek van Holland Haven en het strand, omdat hier twee nieuwe metrostations worden gebouwd.

Nieuwe toeristische perspectieven

Het Strandplein en de directe omgeving, zoals de Badweg, krijgen een nieuw gezicht. De komst van een nieuw station nabij het strand, een heringericht plein en de aanpak van onder meer wegen, paden en gebouwen (zoals de winkels en kiosken), gaan daar voor zorgen. Metro aan Zee, de Hoekse Lijn tot aan het strand, versterkt Hoek van Holland als toeristische en recreatieve bestemming.

Behoud en versterking van het natuurlandschap

Een spoortunnel van ongeveer 250 meter gaat deels door het natuurgebied Vinetaduin. Bovenop de tunnel wordt het duinlandschap hersteld. De gemeente Rotterdam maakt samen met het Zuid-Hollands Landschap, de Stichting Duinbehoud en andere betrokken partijen afspraken over de inrichting en het beheer van natuurgebieden. Naast de Vinetaduin zijn ook het Groene Strand, De Hoekse Bosjes, het Vafamil-terrein, de Van Dixhoorndriehoek en de Roomse Duinen in de gebiedsontwikkeling meegenomen.

De ruwbouw van Station Hoek van Holland - Haven en de buitenruimte rond het station zijn afgerond. In het najaar van 2020 is gestart met de afbouw van de algemene ruimtes. Dit betreft de zuidzijde van het nieuwe metrostation Hoek van Holland – Haven ('de plint') en het aanbrengen van de spoorwegovergangen.

In de plint vind je de fietsenstallingen, een commerciële ruimte, Rotterdam Tourist Information en RET-ruimtes. Nu de gemeente Rotterdam het werk aan De Plint heeft afgerond, is door de projectorganisatie Metro aan Zee de afbouw van metrostation Haven gestart.

Op 18 februari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders een positief besluit genomen over het ontwerp van het strandplein. Na bijna twee jaar schetsen is er in overleg met de omgeving - ondernemers en bewoners - nu een definitief plan. Het is de ambitie om het plein tegelijkertijd met het nieuwe metrostation Strand in 2022 op te leveren.

Ontmoetingsplein

‘Het Strandplein krijgt dezelfde klasse als andere publiekstrekkers in Rotterdam, zoals het Centraal Station, de Erasmusbrug en de Coolsingel’, vertelt projectleider Peter Oosterloo. ‘Hoofdonderdeel is een groot betonnen zitelement met plekken om te ontspannen en elkaar te ontmoeten. De pleinvloer bestaat uit een mix van zandkleurige tegels en donkergrijze banden van Chinees natuursteen. In het speelse patroon zie je de dynamiek van eb en vloed, het komen en gaan van bezoekers en het rond stuivende zand terug. Het strand en de duinen lopen op natuurlijke wijze over in het plein, zodat het landschap alle aandacht krijgt. In de zomermaanden hebben fietsers en voetgangers ruim baan. Automobilisten kunnen dan niet parkeren op de Zeekant. Het gebied wordt hierdoor veiliger en aantrekkelijker.’ 

Planning

Deze zomer werkt de gemeente nog volop aan de voorbereidingen voor het Strandplein. Wat is de planning? ‘Alle materialen, waaronder ook de lantaarnpalen en de stranddouches, zijn besteld. Tot augustus loopt de aanbesteding voor de aanleg van het plein en de ovonde, de ovale rotonde bij de Badweg. Heel bijzonder daarbij is dat we de biedende aannemers uitdagen om zich te onderscheiden met een zo laag mogelijke stikstofuitstoot en meer te doen dan wat minimaal nodig is. We zijn reuze benieuwd naar de uitkomst. In oktober, zodra de natuur in slaap is, gaan de werkzaamheden van start. In april 2022, rond Pasen, is alles klaar. De feestelijke opening volgt dan samen met de metro.’

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project? Neem dan contact op met het projectbureau Hoekse Lijn. Telefoon 010 - 489 43 34 (op werkdagen tijdens kantooruren) of via de website. U kunt ook bellen naar 14 010.