Hoekse Lijn
Gepubliceerd op: 17-09-2018
Geprint op: 19-02-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hoekse-lijn/
Spring naar het artikel
Foto: Aeroview

Hoek van Holland. Een bijzonder havendorp van Rotterdam. Investeringen in bereikbaarheid, buitenruimte, natuur, recreatie en wonen zorgen ervoor dat de kwaliteit van leven in Hoek van Holland versterkt.

De komst van de Hoekse Lijn tot aan het strand van Hoek van Holland gaat hier zeker aan bijdragen.

In 35 min op je werk

De Hoekse Lijn zorgt ervoor dat het gebied tussen Hoek van Holland en Rotterdam beter bereikbaar wordt. Sneller en veiliger. Een enkele rit Hoek van Holland – Rotterdam Beurs doe je straks in ongeveer 35 minuten. Forenzen wordt zo een stuk dragelijker.

Trein wordt metro

De Hoekse Lijn, voormalig treinspoor, wordt omgebouwd naar een metrolijn die in Schiedam Centrum direct aansluit op het metronet. De gemeente Rotterdam realiseert het project Hoekse Lijn in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in samenwerking met het rijk, de gemeenten, ProRail en de RET. Naar verwachting is de ombouw eind januari 2019 gereed, de spoorverlenging volgt in de eerste helft van 2021.

Versterking van de buitenruimte

Met de inpassing van de metrobaan wordt ook de buitenruimte vernieuwd. De uitdaging is landschappelijke, bouwkundige en infrastructurele uitdagingen zorgvuldig aan te pakken en met elkaar te verweven. Het gaat om de aanpassing van fietspaden, autowegen en natuurgebieden. Ook worden enkele gebouwen verplaatst of opnieuw gebouwd. Een ingrijpende klus, die uiteindelijk zal resulteren in een aantrekkelijk, veilig en functioneel totaalgebied.

De Hoekse Lijn in Hoek van Holland is onderdeel van een gebiedsontwikkeling, die is opgeknipt in verschillende deelgebieden (die noemen we inrichtingsplannen). Het gaat om de gebieden: stationsomgeving Hoek van Holland haven (I), Stationsweg Noord (II), Strandweg (III), Strandboulevard (IV) en stationsomgeving Hoek van Holland strand (V).

Geregeld verschijnt op deze pagina informatie over de verschillende deelgebieden. Denk bijvoorbeeld aan impressies van het voorlopig tot definitief ontwerp, presentaties, verslagen van informatiebijeenkomsten, enzovoort.

Inrichtingsplan Stationsomgeving Hoek van Holland Haven en H6-weg

Inrichtingsplan Stationsomgeving Hoek van Holland Strand

Behoud en versterking van het natuurlandschap

Een spoortunnel van ongeveer 250 meter gaat deels door het natuurgebied Vinetaduin. Bovenop de tunnel wordt het duinlandschap hersteld. De gemeente Rotterdam maakt samen met het Zuid-Hollands Landschap, de Stichting Duinbehoud en andere betrokken partijen afspraken over de inrichting en het beheer van andere natuurgebieden. Naast de Vinetaduin zijn ook het Groene Strand, De Hoekse Bosjes, het Vafamil-terrein, de Van Dixhoorndriehoek en de Roomse Duinen in de gebiedsontwikkeling meegenomen.

Nieuwe toeristische perspectieven

Het Zeeplein en de directe omgeving (plein Badweg) krijgen een nieuw gezicht. De komst van een nieuw station nabij het strand, een heringericht plein en de aanpak van onder meer wegen, paden en gebouwen (zoals de winkels en kiosken), gaan daar voor zorgen. De Hoekse Lijn tot aan het strand is een kans voor de versterking van Hoek van Holland als toeristische en recreatieve bestemming.

In gesprek met belanghebbenden

In de plannen worden de wensen van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zoveel mogelijk meegenomen, passend binnen de gestelde financiële kaders en de technische mogelijkheden. Het gebied is bestuurlijk vertegenwoordigd door de gebiedscommissie Hoek van Holland. Ook zijn er geregeld klankbord- en informatiebijeenkomsten. Deze zijn openbaar.

Klankbordgroep

De verslagen kunt u nalezen op de website van de Metropoolregio.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project? Neem dan contact op met het projectbureau Hoekse Lijn. Telefoon (010) 489 43 34 (op werkdagen tijdens kantooruren) of via het contactformulier. U kunt ook bellen naar 14 010.

Lees meer over de besluitvorming rondom de Hoekse Lijn.