Hoekse Lijn
Gepubliceerd op: 17-09-2018
Geprint op: 15-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hoekse-lijn/
Ga naar de hoofdinhoud

Hoek van Holland. Een bijzonder havendorp van Rotterdam. Investeringen in bereikbaarheid, buitenruimte, natuur, recreatie en wonen moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van leven in Hoek van Holland wordt versterkt.

De Hoekse Lijn gaat hier zeker aan bijdragen.

Metro tot aan het strand

De Hoekse Lijn, voormalig treinspoor, is omgebouwd naar een metrolijn die in Schiedam Centrum direct aansluit op het metronet. De metro tot aan Hoek van Holland Haven werd in oktober 2019 in gebruik genomen. Momenteel treft de projectorganisatie Metro aan Zee voorbereidingen om het spoor ruim één kilometer te verlengen tot aan het strand. Daar komt ook een nieuw metrostation. Naar verwachting rijdt de metro vanaf 2022 tot aan het strand.

In 35 min op je werk

De Hoekse Lijn zorgt ervoor dat het gebied tussen Hoek van Holland en Rotterdam beter bereikbaar wordt. Sneller en veiliger. Een enkele rit Hoek van Holland – Rotterdam Beurs doe je in ongeveer 35 minuten. Forenzen wordt zo een stuk dragelijker.

Versterking van de buitenruimte

Met de inpassing van de metrobaan vernieuwt de gemeente ook de buitenruimte. De uitdaging is landschappelijke, bouwkundige en infrastructurele aanpassingen zorgvuldig aan te pakken en met elkaar te verweven. Het gaat om de transformatie van fietspaden, autowegen en natuurgebieden. Ook verplaatst of bouwt de gemeente enkele gebouwen.

De Hoekse Lijn in Hoek van Holland is onderdeel van een gebiedsontwikkeling, die is opgeknipt in verschillende deelgebieden (die noemen we inrichtingsplannen). Het gaat om de gebieden: stationsomgeving Hoek van Holland Haven, Strandboulevard en stationsomgeving Hoek van Holland Strand (Strandplein). De grootste aanpassingen in de buitenruimte vinden plaats bij Hoek van Holland Haven en het strand, omdat hier twee nieuwe metrostations worden gebouwd.

Nieuwe toeristische perspectieven

Het Strandplein en de directe omgeving, zoals de Badweg, krijgen een nieuw gezicht. De komst van een nieuw station nabij het strand, een heringericht plein en de aanpak van onder meer wegen, paden en gebouwen (zoals de winkels en kiosken), gaan daar voor zorgen. Metro aan Zee, de Hoekse Lijn tot aan het strand, versterkt Hoek van Holland als toeristische en recreatieve bestemming.

Behoud en versterking van het natuurlandschap

Een spoortunnel van ongeveer 250 meter gaat deels door het natuurgebied Vinetaduin. Bovenop de tunnel wordt het duinlandschap hersteld. De gemeente Rotterdam maakt samen met het Zuid-Hollands Landschap, de Stichting Duinbehoud en andere betrokken partijen afspraken over de inrichting en het beheer van natuurgebieden. Naast de Vinetaduin zijn ook het Groene Strand, De Hoekse Bosjes, het Vafamil-terrein, de Van Dixhoorndriehoek en de Roomse Duinen in de gebiedsontwikkeling meegenomen.

De ruwbouw van Station Hoek van Holland - Haven en de buitenruimte rond het station zijn afgerond. In het najaar van 2020 is gestart met de afbouw van de algemene ruimtes. Dit betreft de zuidzijde van het nieuwe metrostation Hoek van Holland – Haven ('de plint') en het aanbrengen van de spoorwegovergangen.

In de plint komt een overdekte fietsenstalling, een horecagelegenheid met een wachtruimte, een vestiging van (Rotterdam) Tourist Information en een technische ruimte en bestuurdersruimte voor de RET. Als de weersomstandigheden goed blijven wordt de Plint het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd. De bestrating en zitelementen die voor het stationsgebouw komen worden na het opleveren van De Plint aangebracht.

In gesprek naar een definitief ontwerp

In 2019 zijn er meerdere overleggen gevoerd met Hoekse bewoners en ondernemers over het voorlopig ontwerp (VO). Met behulp van alle inbreng is een definitief ontwerp (DO) gemaakt. Een voorbeeld van een gespreksonderwerp was de beperkte terrasruimte van de kiosken op het plein. Op basis van de gesprekken is  ervoor gekozen om de weg een meter naar het noorden te verleggen, waardoor er meer ruimte is voor terrassen. Op 18 februari 2020 heeft de het College van Burgemeester en Wethouders een positief besluit genomen. Na bijna twee jaar schetsen in overleg met de omgeving is er nu een definitief plan.

Inpassingsplan (IP) en uitvoering

Het is de ambitie om het plein tegelijkertijd met het nieuwe station in 2022 op te leveren. Voor het werk kan beginnen moet het bestek gemaakt worden, een aanbesteding plaatsvinden en moet de aannemer het werk voorbereiden. Sommige details werkt de gemeente ondertussen uit. Zo ligt er momenteel bijvoorbeeld een stuk proefbestrating om te testen welke stenen en funderingen het best geschikt zijn voor het definitieve plein. Ook zal de gemeente afspraken gaan maken met de ondernemers over de terrassen op het nieuwe plein.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project? Neem dan contact op met het projectbureau Hoekse Lijn. Telefoon 010 - 489 43 34 (op werkdagen tijdens kantooruren) of via de website. U kunt ook bellen naar 14 010.