Hillegersberg-Zuid
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 15-12-2018
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hillegersberg-zuid/
Spring naar het artikel

Hillegersberg-Zuid ligt ten noorden van de rijksweg A20 en grenst aan een water- en lommerrijk gebied. Veel woningen dateren uit de jaren '20/'30 van de vorige eeuw.

Het Kleiwegkwartier, het westelijk deel van Hillegersberg-Zuid, heeft over het algemeen een stedelijk karakter met enkele grote verbindingswegen, overwegend gesloten bouwblokken en kleine plekken openbaar groen. De woningen aan de noordzijde zijn over het algemeen luxueuzer dan de woningen aan de zuidzijde.

Historie

In de jaren dertig werden de landerijen tussen de spoorlijn en de Bergse Achterplas volgebouwd. Vanwege de economische crisis belegde men in onroerend goed. De particuliere bouw beheerste daarom vrijwel de gehele woningbouwproductie. Het effect hiervan is duidelijk terug te vinden: veel bedrijfsbebouwing en vrij grote woningdichtheid.

Kleiweg

Centraal door de wijk loopt de Kleiweg, waaraan nog enkele historische panden staan. Het was oorspronkelijk de verbindingsweg tussen Rotterdam en Overschie. Aan de Kleiweg stonden boerderijen, bedrijven en woningen. De weg is nu een winkelstraat. Het opgeknapte Bergpolderplein wordt goed benut als plek voor leuke evenementen.

Buurten

Hillegersberg-Zuid kent zeven onderling sterk van karakter verschillende buurten. Ze hebben gemeen dat bewoners er zowel vlakbij de stad als bij natuur wonen. In het dun bebouwde westelijk deel liggen het Sint Franciscus Gasthuis en een golfbaan.