Aanpak kleine kernen
Gepubliceerd op: 11-02-2020
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hiero/
Ga naar de hoofdinhoud

Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg hebben een unieke positie binnen Rotterdam. Deze positie vraagt om een krachtige aanpak om de kernen vitaal en aantrekkelijk te houden.

De aanpak voor de Kleine Kernen is er gekomen op initiatief van de drie gebiedscommissies en vastgesteld door de Rotterdamse gemeenteraad. Speciaal hiervoor is deze collegeperiode een wethouder kleine kernen aangesteld. En is er begin 2020 een programma van start gegaan. Dit programma loopt tot 2030. Hierin is de gemeente samen met inwoners en partners aan de slag gegaan. Zo worden er pleinen opgeknapt, duurzame woningbouwprojecten ontwikkeld, de bereikbaarheid van de gebieden wordt verbeterd en er is aandacht voor het verenigingsleven en de gezondheid van de inwoners.

Nieuwe buitenkansen

Gebiedsvoorzitters Rob Oosterlee (Rozenburg), Rob van der Meer (Pernis) en Peter Stok (Hoek van Holland) overhandigen het ambitiedocument ‘Nieuwe buitenkansen’ aan wethouder Roos Vermeij.

Maak vaart met het kleine kernen programma voor Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg. Die dringende oproep deden de voorzitters van de drie gebiedscommissies op 17 januari 2022 aan wethouder Roos Vermeij bij de overhandiging van het ambitiedocument 'Nieuwe buitenkansen'. Hierin staan allerlei maatregelen om de toekomst van de havendorpen veilig te stellen. Om deze buitenkansen te benutten is extra geld nodig. Maar dat niet alleen. Even belangrijk is dat de Hoekenezen, Pernissers en Rozenburgers kunnen meepraten en meebeslissen.

Nieuwsgierig naar het ambitiedocument? E-mail naar: kleinekernen@rotterdam.nl.

Video's

Wilt u meer weten over de Kleine Kernen Aanpak en wat deze betekent voor bewoners en ondernemers van Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg? Klik dan op onderstaande films.

Heeft u ook ideeën over hoe we uw gebied nog aantrekkelijker kunnen maken? Dan bent u van harte welkom om met ons mee te denken! Stuur een e-mail naar kleinekernen@rotterdam.nl.

Burgerparticipatie in kleine kernen

Met Pernis, Rozenburg en Hoek van Holland telt de gemeente Rotterdam drie kleine kernen in het havengebied, op enige afstand van de stad. Elke kern heeft zijn eigen identiteit en aandachtspunten met betrekking tot leefbaarheid. Het eigen karakter van de kleine kernen vraagt om maatwerk om de bewoners te betrekken bij gemeentelijk beleid. Bureau Citisens deed in voorjaar 2020 onderzoek naar de wijze waarop bewoners per kern het beste betrokken kunnen worden. Bekijk de rapportage:

Per kleine kern zijn er ook infographics met een samenvatting van het onderzoek gemaakt, u kunt deze per e-mail opvragen.

In de voortgangsrapportage van de Kleine Kernen Aanpak staat beschreven hoe het programma tot nu toe vorm heeft gekregen en welke resultaten zijn behaald. U kunt de voortgangsrapportages over 2020 en 2021 per e-mail opvragen.

Hiero campagne maakt resultaten van inspanningen en programma’s zichtbaar

Kort na het opstarten van de communicatie onder het thema ‘Hiero’ moesten onder invloed van de Covid-19 pandemie de geplande activiteiten aangepast worden. In het voorjaar bleven deze beperkt tot een folder voor een historische wandelroute in Pernis, bouwborden bij grotere projecten, maar maakt ook dat het digitale participatieplatform 'sterker door ideeën' versneld werd opgezet.

Op dit platform konden bewoners en ondernemers ideeën voorleggen om bijvoorbeeld de leefomgeving te verbeteren of de sociale cohesie in de buurt te vergroten. De plannen met de meeste stemmen krijgen geld en worden met hulp van de gemeente Rotterdam uitgevoerd. Elk gebied had daarvoor 50.000 euro beschikbaar. Het succes van deze vorm van participatie heeft er mede toe geleid dat er vanaf begin 2021 gewerkt wordt aan Rotterdam breed platform voor digitale participatie.

Half 2021 lieten de maatregelen het even toe om alsnog de campagne waarin lokale helden centraal staan op te starten. Direct na de start moest deze weer worden onderbroken om vervolgens in het voorjaar van 2021 een vervolg te krijgen.

Daarnaast werd in alle 3 kernen ingehaakt op de actualiteit, zoals de winteropeningen van de zwembaden in Pernis en Hoek van Holland, de opening van het Cruijff Court in Rozenburg. En verscheen er in de Hoekse Krant onder de Hiero paraplu een overzicht van projecten die de bereikbaarheid verbeteren.

Wijkprofiel

Wilt u meer weten over de wijkprofielen van de kleine kernen? Kijk dan op wijkprofiel.rotterdam.nl.