Aanpak kleine kernen
Gepubliceerd op: 11-02-2020
Geprint op: 21-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hiero/
Ga naar de hoofdinhoud

Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg hebben een unieke positie binnen Rotterdam. Deze positie vraagt om een krachtige aanpak om de kernen vitaal en aantrekkelijk te houden.

De aanpak voor de Kleine Kernen is er gekomen op initiatief van de drie gebiedscommissies en vastgesteld door de Rotterdamse gemeenteraad. Van 2020 tot 2030 gaat de gemeente graag samen met inwoners en partners aan de slag. Zo worden er pleinen opgeknapt, duurzame  woningbouwprojecten ontwikkeld, de bereikbaarheid van de gebieden wordt verbeterd en er is aandacht voor het verenigingsleven en de gezondheid van de inwoners. Heeft u ook ideeën over hoe we uw gebied nog aantrekkelijker kunnen maken? Dan bent u van harte welkom om met ons mee te denken! Stuur een e-mail naar kleinekernen@rotterdam.nl.

Burgerparticipatie in kleine kernen

Met Pernis, Rozenburg en Hoek van Holland telt de gemeente Rotterdam drie kleine kernen in het havengebied, op enige afstand van de stad. Elke kern heeft zijn eigen identiteit en aandachtspunten met betrekking tot leefbaarheid. Het eigen karakter van de kleine kernen vraagt om maatwerk om de bewoners te betrekken bij gemeentelijk beleid. Bureau Citisens deed onderzoek naar de wijze waarop bewoners per kern het beste betrokken kunnen worden. Bekijk de rapportage:

Per kleine kern zijn er ook infographics met een samenvatting van het onderzoek gemaakt, u kunt deze per e-mail opvragen.

Wijkprofiel

Wilt u meer weten over de wijkprofielen van de kleine kernen? Kijk dan op www.wijkprofiel.rotterdam.nl.