Het Oude Westen
Gepubliceerd op: 05-01-2017
Geprint op: 19-08-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/het-oude-westen/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Het Oude Westen is een levendige wijk met een eigen identiteit: gezellig en intiem, jong en kosmopolitisch. Van oudsher is de etnische samenstelling van de wijk divers.

Mensen die kosmopolitisch woonmilieu aantrekkelijk vinden, voelen zich onmiddellijk thuis in het Oude Westen. Het Oude Westen biedt ruimte om te pionieren en te investeren in wonen en ondernemen. Deze waarde vergroot de aantrekkelijkheid en de aantrekkingskracht van het Oude Westen voor mensen van buiten de wijk. Het vormt de basis voor de marketing van het Oude Westen als ‘het andere centrum van de stad’.

West-Kruiskade

De West-Kruiskade is een bruisende, wereldse winkelstraat. Van 2010-2017 werkten gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam en de ondernemersvereniging samen aan de verbetering van de uitstraling en de veiligheid. Dit deden zij onder de naam Alliantie West Kruiskade (AWK). Nieuwe ondernemers vestigden zich, de straat kreeg een grondige opknapbeurt en er is meer variantie in winkel- en horeca-aanbod.

'Anders geregeld op de West-Kruiskade'

Met de pilot ‘Anders geregeld op de West-Kruiskade’ experimenteerde de gemeente met soepelere regels voor ondernemers. De ondernemers op de West-Kruiskade werd gevraagd om aan te geven welke regels hen belemmeren in het ondernemerschap. De gemeente bekeek vervolgens hoe deze regels tijdelijk kunnen worden versoepeld en evalueert achteraf wat deze versoepeling teweeg heeft gebracht. Een succesvolle pilot biedt kansen voor een structurele vermindering van de regeldruk op de West-Kruiskade. En in andere winkelstraten in Rotterdam. Het gewenste eindresultaat: makkelijker en prettiger ondernemen.
De experimenten zijn:

  • wijziging stopverbod in een parkeerverbod en verruiming laad- en lostijden
  • versoepeling uitstalbeleid
  • verruiming openingstijden (deze proef blijft enkel gericht op drie specifieke ondernemers).

Daarnaast is er nog een 3-D tekening gerealiseerd op de stoep voor een verfwinkel/tattooshop. Er is een enkel gevelbord met afwijkende maten en vormen toegestaan. Bekijk de video van de pilot:

Multicultureel

Bewoners en bezoekers vinden volgens onderzoek het Oude Westen gezellig, multicultureel, divers, levendig, met vele bijzondere winkels en horecaondernemingen. De gebiedscampagne WOW promoot de vele sterke punten en de eigen identiteit van de wijk. In het Oude Westen wonen veel actieve bewoners met bijzondere initiatieven. Mooie voorbeelden ziet u in de Leeszaal.

Wijkvisie

Vertrekpunt van gemeente Rotterdam in het Oude Westen is de wijkvisie 'Binden en Verleiden'. Het streven is om zittende bewoners en ondernemers te binden aan het Oude Westen. En om nieuwe bewoners en ondernemers te verleiden zich er te vestigen. De afgelopen jaren leverde de gemeente samen met Woonstad Rotterdam diverse inspanningen om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren.

De komende jaren krijgt het Oude Westen een grotere diversiteit aan woningaanbod. Woonstad Rotterdam voert diverse sloop-, nieuwbouw- en renovatieprojecten uit zoals de Sint Mariastraat, Bajonetstraat en de CPO Gaffelstraat. De openbare ruimte en binnenterreinen zijn aandachtspunt net als de invulling van leegstaande bedrijfsruimten.