Spring naar het artikel

De inwoners van het Oude Noorden worden vertegenwoordigd door wijkraad Oude Noorden. Deze bestaat uit vijf bewoners van het Oude Noorden. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de wijkraad, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Nieuws

Informatie over bewonersinitiatieven en hulp bij invulling formulieren

Wanneer: zaterdag 20 oktober, 10.00 tot 14.00 uur
Waar: Eudokiaplein

Heeft u een leuk idee voor een activiteit in uw straat, buurt of wijk? Denk aan opknappen van een binnenterrein, aanleg van openbare tuintjes, taalprojecten voor nieuwkomers, festiviteiten om elkaar te leren kennen, activiteiten voor kinderen, jongeren of om ouderen uit hun isolement te halen. Noem maar op. Ideeën waarvoor u ook zelf de handen uit de mouwen wilt steken? Kom dan op 20 oktober 2018 langs bij de wijkraad Oude Noorden op Eudokiaplein. Leden van de wijkraad geven u informatie over bewonersinitiatieven en kunnen u helpen met het invullen van de formulieren. U kunt natuurlijk ook altijd langskomen voor een praatje en een kopje koffie.

In gesprek met de wijkraadsleden

Wanneer: zaterdag 20 oktober, 10.00 tot 14.00 uur
Waar: Eudokiaplein

  • Wat vindt u belangrijk voor het Oude Noorden?
  • Welke wensen heeft u?
  • Wat moet de gemeente volgens u doen in 2019?

Op 20 oktober gaan leden van de wijkraad Oude Noorden ook hierover graag met u in gesprek.

Bewonersinitiatieven indienen en beoordeling op dezelfde avond

Wanneer: donderdag 8 november, 18.00 tot 20.00 uur
Waar: Sporthal Snelleman, Woelwijkstraat 39

Op 8 november 2018 kunt u uw bewonersinitiatief indienen bij de wijkraad Oude Noorden. Over bewonersinitiatieven die aan alle voorwaarden voldoen neemt de wijkraad nog dezelfde avond een besluit.

  • 18.00 tot 19.30 uur behandelen aanvragen 
  • 19.30 tot 20.00 uur voorbereiden adviezen 
  • 20.00 uur besluiten over aanvragen tijdens de reguliere wijkraadsvergadering

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de wijkraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkraad Oude Noorden, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de wijkraadsleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Achtergrondinformatie Oude Noorden

Het Oude Noorden kent pleinen, singels en gezellige vooroorlogse straatjes. De oude volkswijk zit vol diversiteit en tegenstellingen. Jong, oud, rijk, arm, studenten, acteurs, kunstenaars en winkeliers wonen en werken er naast elkaar.

Het Oude Noorden heeft meerdere karakteristieke pleinen. Zoals het Noordplein met zijn Marokkaanse fontein, cafés en fikse kookwinkel. Het Bleiswijkplein en het Johan Idaplein geven ruimte voor sport en spel. Het Pijnackerplein met zijn klassieke muziekkoepel biedt een mooi podium aan muzikanten en andere podiumkunsten. Het Brancoplein is een oase van rust. Winkels, horecagelegenheden en creatieve, kleine bedrijfjes zijn volop aanwezig op de Noorderboulevard, Benthuizerstraat, Bergweg en het Zwaanshals.

In 1866 startte de eerste bouw in het gebied: de gevangenis aan de Noordsingel. Veilig ver buiten de bebouwde kom van het toenmalige Rotterdam. Grondeigenaren mochten pas in 1870 verder de grond ontwikkelen na het afkopen van het windrecht van de Blommerdijkse molen. Ondanks het stedenbouwkundige stratenplan ontstonden er grillige straatjes doordat de grond toebehoorde aan veel verschillende grondbezitters. Zij lieten hun eigen grond bebouwen en hielden zich hierbij niet aan het totaalplaatje van het stratenplan.

Het Oude Noorden heeft ongeveer 17.000 inwoners. Hiermee is het de grootste wijk van gebied Noord. De bewoners vormen samen een bont gezelschap. Creatieven, kunstenaars, ondernemers, studenten, rijk, arm, jong en oud. Er zijn relatief veel eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen. Steeds meer gezinnen trekken naar de kop van het Oude Noorden. Er zijn hier ruime, historische woningen te vinden. De kop van Noord heeft zijn eigen bewonersvereniging. Ook de bewoners aan het Pijnackerplein hebben zich verenigd. De wijk kent meerdere verenigde bewonersgroepen waarin mensen gezamenlijke tuinen, speel- en binnenplaatsen beheren.

Bewonersbijeenkomst Oude Noorden

Op 3 oktober 2017 bezocht wethouder Eerdmans de bewonersbijeenkomst Oude Noorden om te horen wat er leeft onder de bewoners. Wat gaat er goed, wat gaat er minder goed en wat zijn de wensen en ideeën als het gaat om veiligheid, leefbaarheid en de buitenruimte? U kunt hieronder het verslag van deze bijeenkomst downloaden/bekijken:

Voorzieningen

Het Noordplein biedt ruimte aan evenementen als de Rotterdamse Oogstmarkt. Het Zwaanhals draait om food, fashion en design met zijn leuke, creatieve winkels en eettentjes. Het historische gebouw het Klooster is getransformeerd naar een wijkgebouw voor en door bewoners. De PI Noordsingel zwaaide haar laatste gevangene uit en staat met hulp van bewoners op het punt de Tuin van Noord te worden. Verder is de Erasmusbuurt en Tollenstraat nu een kindvriendelijke wijk. Het voorheen stenige Johan Idaplein is veranderd in een groen speelplein.