Werkzaamheden Henri Eversstraat
Gepubliceerd op: 22-02-2022
Geprint op: 27-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/henri-eversstraat/
Ga naar de hoofdinhoud

Het riool in de Henri Eversstraat is sterk verouderd en toe aan vervanging. Ook de weg zelf is toe aan een opknapbeurt. Gemeente Rotterdam gaat daarom (groot) onderhoud uitvoeren aan het riool en de weg.

De gemeente werkt hierin samen met Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf. De werkzaamheden zijn half maart gestart en we verwachten eind september de werkzaamheden in uw buurt af te ronden.

Na de bouwvak is de aannemer gestart met de werkzaamheden fase 3 in de Viergever- en De Klerkstraat.

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente vervangt het riool, kabels, leidingen en de huisaansluiting tot aan de erfgrens. Aansluitend wordt de buitenruimte opnieuw ingericht en voorzien van nieuwe bestrating.

De inrichting tussen de rijbaan en het fietspad wordt iets aangepast, zodat er meer ruimte ontstaat om in de bermen meer bomen en struiken aan te leggen. Tevens wordt de huidige verlichting vervangen door ledverlichting.

In de rijbaan komen zogenaamde stille klinkers. Een stille klinker is niet een straatsteen die helemaal geen geluidsoverlast geeft, maar het zijn stenen met een toplaag die laag geluid meer absorbeert.

Om de effecten van de nieuwe klinkers te kunnen monitoren, wordt in maart een nutmeting uitgevoerd. Hiervoor wordt een tijdelijke meetkast geplaatst.

Werkgebied en planning

Op het kaart je is in rood fase 1, in paarsblauw fase 2 en in geel fase 3 aangegeven.  - Rood Henri Eversstraat (vanaf Berlagestraat): fase 1 - Blauw Henri Eversstraat: fase 2 - Geel Viergever- en De Klerkstraat: fase 3

Half maart starten Evides en Stedin met kabel- en leidingwerkzaamheden. Aansluitend starten vanaf half april de rioolwerkzaamheden.

De werkzaamheden worden in drie fasen uitgevoerd in de Henri Eversstraat tussen de Berlagestraat en de Prins Alexanderlaan, in de Viergeverstraat (achterzijde woningen van huisnummers 2 tot en met 12) en De Klerkstraat (in het tussenpad van huisnummers 12 tot en met 22).

Op het kaart je is in rood fase 1, in paarsblauw fase 2 en in geel fase 3 aangegeven.

- Rood Henri Eversstraat (vanaf Berlagestraat): fase 1
- Blauw Henri Eversstraat: fase 2
- Geel Viergever- en De Klerkstraat: fase 3

Bereikbaarheid

Tijdens de uitvoeringsperiode is Henri Eversstraat tussen de Prins Alexanderlaan en de Berlagestraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad.

De bushaltes op de Henri Eversstraat komen tijdelijk te vervallen. Hierdoor rijdt vanaf eind maart tot en met begin augustus de RET buslijn een gewijzigde route met vervangende haltes. Kijk op ret.nl/omleidingen voor de actuele wijzigingen

Vervangen rioolaansluiting

Bent u eigenaar van het huis of pand, dan heeft u al eerder een (eigenaren)brief van ons gekregen over het vervangen van uw rioolaansluiting.  Wanneer u het deel van uw huisaansluiting op uw eigen terrein wilt vervangen, kunt u dat zelf uitvoeren of daarvoor een eigen aannemer inhuren. Een tip is om dit samen met uw buurtbewoners te doen.  Meer informatie hierover kunt u vinden  op de pagina Rioolaansluiting en op de pagina van het Waterloket.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Of heeft u een bijzondere situatie waarvoor afstemming nodig is? Bel met 14 010 of mail naar henrieversstraat@hendriks-infra.nl.