Heliport Groen
Gepubliceerd op: 09-01-2020
Geprint op: 21-01-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/heliport/
Spring naar het artikel

Heliport Groen is een initiatief van de Buurtverbinders. Met Stichting Tussentuin, de gemeente Rotterdam en de bewoners van Heliport is vorig jaar hard gewerkt aan een nieuw ontwerp voor het binnenterrein.

In het tweede kwartaal van 2020 wordt gestart met de aanleg. Naar verwachting is het binnenterrein eind 2020 klaar.

Integrale aanpak

Er is voor gekozen het binnenterrein om te vormen tot woonerf zonder parkeerplaatsen, met een speeltuin en waterberging. Het ontwerp houdt rekening met ontmoeten en spelen, toegankelijkheid, gewenste verkeersstromen, vergroeningswensen, wateropvang, geluidshinder en veiligheid.

Werkzaamheden

Het terrein wordt gedeeltelijk opgehoogd, de riolering wordt vervangen en alles wordt opnieuw bestraat. Er komen nieuwe speeltoestellen en ook de verlichting wordt vervangen.

Bomen vervangen

In het nieuwe ontwerp is voor een aantal bomen geen plek meer. Deze worden weggehaald. Tegen het einde van 2020 worden nieuwe bomen volgens het ontwerp teruggeplant.

Bewonersbijeenkomsten

Er worden bewonersbijeenkomsten georganiseerd bij de start van de aanleg en bij de opening. Tijdens het voorbereidingsproces zal er met de groene vingers en stadsbeheer worden afgestemd over het beplantingsplan en het beheerplan.

Meer informatie

Meer weten? Kom langs in het Helihonk op Stroveer 121 of mail naar tanja@tussentuin.nl.

\