Aardgasvrij Heindijk, Korendijk en omgeving
Gepubliceerd op: 18-10-2019
Geprint op: 28-09-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/heindijk-aardgasvrij/
Ga naar de hoofdinhoud

De overheid wil dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om onze huizen te verwarmen, te koken en te douchen. Ook in Rotterdam. Dat is beter voor het milieu.

De komende jaren onderzoekt de gemeente Rotterdam in vijf gebieden hoe we dit gaan doen. Eén van die gebieden is Heindijk, Korendijk en omgeving.

Aanbod

Eigenaar-bewoners van de wijk Heindijk hebben van gemeente Rotterdam een aanbod gekregen om over te stappen van aardgas naar stadsverwarming en elektrisch koken. Het gaat om de volgende straten: Aalsdijk, Bandeloodijk, Bazeldijk, Blesdijk, Bronsdijk, Hazendijk, Heindijk en Korendijk. Zij krijgen een subsidie die het grootste deel van de kosten dekt. Het aansluiten van een woning in Heindijk op stadsverwarming kost gemiddeld 14.000 euro.

Persoonlijk gesprekken

De gemeente Rotterdam is bij eigenaren op bezoek geweest. In persoonlijke gesprekken is informatie gegeven over het aanbod om over te stappen van aardgas naar stadsverwarming en elektrisch koken. De eigenaren mogen zelf de keuze maken. Een ruime meerderheid van huiseigenaren in de wijk heeft met een intentieverklaring aangegeven dat zij willen overstappen op aardgasvrij.

Subsidie Elektrisch koken

De gemeente Rotterdam moedigt het elektrisch koken aan, ook in Heindijk, Korendijk en omgeving. Eigenaren kunnen voor het aanschaffen van een nieuw kooktoestel en eventuele aanpassingen aan de elektra een vergoeding ontvangen van maximaal 500 euro. Voor meer informatie en de voorwaarden, kijk op: Subsidie elektrische kookvoorziening.

Subsidies

Deze wijk is de eerste wijk in Rotterdam waar particuliere woningbezitters een aanbod krijgen om aardgasvrij te worden. De gemeente dekt het grootste deel van de kosten. Het overstappen kost daardoor het volgende bedrag:

  • Het aansluiten van een woning op stadsverwarming kost ongeveer 14.000 euro. De eigenaar-bewoner betaalt hier een deel van: een bedrag van 1.500 euro
  • Voor het aanschaffen van een nieuw kooktoestel en eventuele aanpassingen aan de elektra wordt een vergoeding van maximaal 500 euro verstrekt
  • De kosten voor het afsluiten van het aardgas worden volledig vergoed.

Voor het betalen van de 1.500 euro en de eventuele kosten voor het aanleggen van elektrisch koken kan een renteloze lening worden verstrekt.

De twee woningcorporaties in uw wijk, Vestia en Woonbron, werken ook aan het aardgasvrij maken van hun gebouwen.

Nieuws van Woonbron

Woonbron start met het aansluiten van de eerste woongebouwen op het warmtenet van Vattenfall, zodra het warmtenet is aangelegd in de wijk. Als bekend is wanneer er precies wordt gestart met de werkzaamheden in het pand, ontvangen bewoners hierover een brief. Huurders hoeven voor het aansluiten niet te betalen. Huurders van Woonbron die in een pand wonen dat tussen 2021 en 2025 wordt aangesloten op het warmtenet, ontvingen in maart 2020 een brief van Woonbron met daarin veel gestelde vragen en antwoorden.

Nieuws van Vestia

Een aantal bewoners van de Vestia Aalsdijkflats heeft aangegeven graag over te willen stappen op elektrisch koken. Alle bewoners die over willen stappen op elektrisch koken zijn door Vestia bezocht. De werkzaamheden in hun keuken worden uitgevoerd, zodat zij voortaan gebruik maken van de elektrische kookplaat.

Als huurder kunt u zelf informeren bij uw particulier verhuurder wat hij kan doen.

Particulier verhuurder: Heimstaden

Heimstaden doet mee aan het project om de wijk Heindijk over te sluiten van aardgas op stadsverwarming. De van oorsprong Scandinavische woningverhuurder stond al positief tegenover de duurzaamheidsvoordelen van Heindijk Aardgasvrij, maar wilde pas daadwerkelijk medewerking toezeggen als bewoners ook akkoord gingen. Nu Heimstaden een principeakkoord van het merendeel van zijn huurders heeft, gaat het aan de slag met de volgende fase van het project. Zo brengt de woning-verhuurder nu verschillende mogelijkheden in kaart om zijn woningen in Heindijk ook op andere manieren te verduurzamen.

Kiezen

De eigenaar-bewoners in Heindijk kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden. U kunt uw woning volledig aardgasvrij maken. Of overstappen op stadsverwarming, maar nog wel op gas blijven koken. Of alleen overstappen op elektrisch koken. Huiseigenaren kunnen ook zelf aan de slag gaan met een alternatief voor aardgas, zoals het installeren van een warmtepomp. Of om op het volgende moment aan te sluiten op stadsverwarming in 2026/2027.

Op de website van Vattenfall kunt u de prijs vergelijken tussen gas en stadsverwarming (richtlijn van Vattenfall). Let op: de website van Vattenfall werkt niet in Internet Explorer, probeer een andere browser (bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Safari).

Meer informatie

Meer informatie over aardgasvrij leest u op rotterdam.nl/aardgasvrij. Of kom langs bij de Duurzaamheidswinkel, Keizerswaard 80, 3078 AM Rotterdam. Elke dinsdag en donderdag geopend tussen 12.30 en 16.30 uur

Of bel met de gemeente via 010 - 267 50 15. Of mail naar aardgasvrij.heindijk@rotterdam.nl.

\