Handhaving
Gepubliceerd op: 04-12-2018
Geprint op: 22-02-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/handhaving/
Spring naar het artikel

Rotterdam zet zich in voor veilige en schone wijken waar het prettig wonen is. Onze handhavers hebben daarin een belangrijke rol. Zij zijn actief in de wijk, maar worden ook stedelijk ingezet.

Zij doen er zoveel mogelijk aan om alledaagse ergernissen van burgers en bezoekers te voorkomen of te verhelpen. Die alledaagse ergernissen gaan vooral over het schoon, heel en veilig houden van de stad. Speeltuinen die schoon blijven, parken waar het prettig verblijven is en straten zonder vuil. De handhaver zorgt ervoor. Samen met collega's, politie en de Rotterdammers zelf. Daarom wordt er gehandhaafd op het opruimen van hondenpoep, maar ook op fietsen over de stoep.

Nieuws en achtergrondinformatie

Handhavers in Rotterdam moeten veilig kunnen werken. Meestal lukt dat ook, maar soms ontstaan er onveilige situaties waarin mensen agressief worden en zo een bedreiging vormen voor de handhavers en eventuele omstanders. Om de veiligheid te vergroten krijgen handhavers van de afdeling Toezicht en Handhaving vanaf januari 2020 een bodycam.

Landelijk dragen handhavers eenzelfde uniform. Ook onze Rotterdamse handhavers dragen het nationale handhaving-uniform, volgens het beleid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het nationale uniform past binnen de ingezette professionalisering van het vak, de opleidingseisen zijn verzwaard. Binnen deze professionalisering past een eigen herkenbare identiteit voor handhavers. Handhavers van meerdere gemeenten rondom Rotterdam dragen het nationale en herkenbare uniform.

Het uniform wordt al in een aantal gemeenten rondom Rotterdam gebruikt, zoals Schiedam en Capelle aan den IJssel. Grotere gemeenten zoals Amsterdam en Den Haag gingen Rotterdam al voor. Het nieuwe uniform voeren we in Rotterdam stapsgewijs in. Daarom kunt u soms nog een handhaver in het oude uniform tegenkomen.

Herkenbaar

Handhavers zijn zichtbaar in de stad en in de wijk. Een zelfde nationaal uniform draagt bij aan hun herkenbaarheid. Ook uitwisseling van handhavers met andere steden wordt daarmee makkelijker.

Hieronder vindt u de aandachtsgebieden van de handhavers, onderverdeeld naar onderwerp:

Algemeen

De afdeling Parkeervoorzieningen van Toezicht & Handhaving controleert het betaald parkeren. Hierbij worden scanvoertuigen ingezet. Kijk voor meer informatie op de pagina Betaald parkeren in Rotterdam. Handhavers controleren op verkeerd parkeren. Zoals stilstaan op wegen waar dat niet mag of foutparkeren.

Handhavers treden op tegen verkeerd aangeboden huisvuil. Wie huisvuil verkeerd aanbiedt, krijgt een rekening.

Alleen inwoners van Rotterdam mogen in Rotterdam huisvuil aanbieden ter inzameling. Handhavers van de gemeente Rotterdam controleren of u uw huisvuil op de juiste manier aanbiedt. Handhavers mogen huisvuilzakken openmaken, controleren, hier stukken uithalen en meenemen.

Biedt u uw huisvuil verkeerd aan? Dan kunt u binnen enkele dagen een rekening van 125 euro krijgen voor het verwijderen van het huisvuil. Deze rekening krijgt u per post. Het bedrag is berekend met de kosten die de gemeente maakt voor het handhaven: 

 • het van straat verwijderen van het huisvuil
 • het aanbieden van dit huisvuil aan de afvalverwerker
 • en de administratiekosten om de rekening naar de overtreder te sturen

Op alle restafvalcontainers in de gemeente Rotterdam zit een sticker. Hierop staat dat afval naast de container een boete oplevert.

Lees meer over de Afvalstoffenverordening 2009 en het Uitvoeringsbesluit 2018.

Verkeerd aangeboden huisvuil

Verkeerd aanbieden is bijvoorbeeld:

 • te vroeg of te laat buiten zetten
 • naast een (huis)container zetten
 • ergens anders op straat zetten
 • het vuil in de verkeerde container gooien
 • enzovoort

De regels zijn:

 • Voor een wijk waar de gemeente vuilniszakken van straat ophaalt:
  • u verpakt uw huisvuil in een vuilniszak
  • u sluit de vuilniszak goed af. Zo voorkomt u zwerfvuil, stankoverlast en overlast door ongedierte
  • u zet uw huisvuil alleen op de ophaaldag buiten. Dus niet de avond ervoor!
 • Woont u in een wijk met (ondergrondse) containers:
  • u verpakt uw huisvuil in een zak
  • u stopt de vuilniszak in de container. Dus niet ernaast
  • u let erop dat de zak niet te vol is en zo de vulopening blokkeert
 • Woont u in een wijk waar huiscontainers worden gebruikt:
  • u zet de huiscontainer alleen op straat op de ophaaldag vanaf 07.00 uur
  • u haalt de huiscontainer direct na het leegmaken of uiterlijk om 20.00 uur weer van straat

Lees meer over de Afvalstoffenverordening 2009 en het Uitvoeringsbesluit 2018.

Optreden tegen verkeerd aangeboden huisvuil

De gemeente Rotterdam past de zogenaamde 'spoedeisende bestuursdwang' toe. Dat betekent dat we:

 • verkeerd aangeboden huisvuil meteen van straat verwijderen
 • uitzoeken wie de overtreder is
 • de kosten van handhaving in rekening brengen bij de overtreder. De overtreder krijgt binnen enkele dagen de rekening per post toegestuurd.

Bij meerdere overtredingen past de gemeente Rotterdam 'de Rotterdamse Hufterboete' toe. Dit betekent dat de overtreder bij een tweede keer verkeerd aanbieden van huisvuil naast de rekening van 125 euro een boete krijgt van 95 euro. De derde keer krijgt de overtreder een boete van 95 euro met een last onder dwangsom van 500 euro. Bij de vierde overtreding moet die 500 euro worden betaald. Of moet de overtreder drie dagen zwerfvuil opruimen in de eigen buurt.

Betalen

Stadsbeheer stuurt u een rekening met de kosten voor het van de straat verwijderen van huisvuil. De inning en incasso van de kosten wordt uitgevoerd door Belastingen Rotterdam. Voor de mogelijkheden voor het treffen van betalingsregelingen bekijkt u de pagina Betalingsregeling.

Oneens met de rekening

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de rekening. Let op! Zolang uw bezwaarschrift in behandeling is, heeft u geen uitstel van betaling. Wordt uw bezwaarschrift gegrond verklaard door de Algemene Bezwaarschriftencommissie? Dan ontvangt u het door u betaalde bedrag binnen drie tot vijf weken retour.

Meer informatie

U kunt online een melding maken:

 • als u op straat verkeerd aangeboden huisvuil of huisvuil naast een container aantreft. Kies in het menu de categorie 'Afval' en het juiste onderwerp.
 • als u last heeft van een volle of defecte container in uw buurt. Kies in het menu de categorie 'Afvalcontainers' en het juiste onderwerp.

Of bel naar 14 010 om uw melding telefonisch door te geven.

In de buitenruimte is hondenpoep nummer één op de lijst van ergernissen van Rotterdammers. Daarom gelden in Rotterdam een opruim- en aanlijnplicht en zijn uitlaat- en losloopzones aangewezen. Bekijk de pagina's Honden en Uitlaatzones voor meer informatie.

Meer informatie

Als u last heeft van hondenpoep in uw buurt, dan kunt u online een melding maken. Kies de categorie 'Vuil op straat' en het onderwerp 'hondenpoep op straat' of 'honden-uitlaatzone'. U kunt ook bellen naar 14 010.

Posters die illegaal worden geplakt op muren, elektriciteitshuisjes, lantarenpalen, enzovoort geven een rommelige aanblik. Handhavers controleren op illegaal geplakte posters, vooral in het centrum. De gemeente kan plakkers van posters, of hun opdrachtgevers, een dwangsom opleggen voor elke geplakte poster. Per poster geldt een dwangsom van van 250 euro per dag met een maximum van 10.000 euro.

Plakt de plakker of opdrachtgever na het opleggen van de dwangsom nog een keer posters? Dan zal de gemeente de dwangsom innen.
Zie artikel 2.42 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012.

Meer informatie over het legaal plakken van posters vind u op de website van Rotterdam Festivals.

Meer informatie

Heeft u last van wild geplakte posters of andere vervuiling van de buitenruimte? Dan kunt u online een melding maken. Kies de categorie 'Wildplakken' en het onderwerp 'posters'. U kunt ook bellen naar 14 010.

Het in de openbare ruimte reclame- of strooibiljetten uitdelen aan het publiek, noemen we flyeren. Flyeren mag in Rotterdam zonder vergunning. Als u flyers uitdeelt mag dat niet samengaan met het plaatsen van materialen op de openbare weg. Zoals een auto op de stoep of een kraampje van waaruit dingen worden uitgedeeld. Degene die de flyers uitdeelt is verantwoordelijk voor het opruimen van de flyers die door het publiek worden weggegooid. Op 'semi-openbaar' terrein mag u niet zonder toestemming van de eigenaar (van het particuliere winkelgebied) flyers uitdelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Beurstraverse en andere besloten winkelgebieden.

Zie artikel 18 van de Afvalstoffenverordening 2009.

Inwoners van Rotterdam krijgen soms Team Wonen op bezoek. Het team staat voor de deur als er een controle plaats moet vinden met betrekking tot uw in- en of uitschrijving in de basisregistratie personen (naar aanleiding van bijvoorbeeld uw verhuisaangifte), maar ook als er signalen zijn van onregelmatigheden in en om de woning. Onregelmatigheden die te maken hebben met leefbaarheid en veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn vermoeden van woonfraude, overlast en illegale bewoning.

Het huisbezoek

Team Wonen gaat onder andere na of bewoners ingeschreven zijn in de basisregistratie personen (BRP). Maar het kijkt ook naar onderhoud en brandveiligheid van het pand. En geeft signalen over bijvoorbeeld de rechtmatigheid van een uitkering door aan de verantwoordelijke dienst. Daarnaast geeft het team informatie en advies aan bewoners over mogelijke regelingen en voorzieningen. Met de waarnemingen worden betrokken diensten ingelicht en acties uitgezet.

Samenwerking

Team Wonen werkt samen met bijvoorbeeld woningcorporaties, de (zorg)wijkteams, andere gemeentelijke diensten en de politie.

Meer informatie

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij het algemene telefoonnummer van de gemeente Rotterdam: 14 010.

Voertuigen

Een opgeruimde straat zonder rommelig geparkeerde aanhangwagens is belangrijk. Voertuigen die bedoeld zijn om achter een motorvoertuig te hangen, mogen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen permanent op één plaats op straat staan. Denk dan aan aanhangwagens, caravans, keetwagens en dergelijke. Dit staat in Artikel 5.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012.

Een kleine verplaatsing kan niet als een verplaatsing worden gezien. Een verplaatsing is bijvoorbeeld wél als de aanhangwagen duidelijk in een andere buurt geplaatst wordt. Het om de hoek plaatsen is geen verplaatsing. Dit geldt voor straten/weggedeelten die zijn aangewezen door het college van burgemeester en wethouders. Handhavers van gemeente Rotterdam controleren of u zich aan deze regel houdt.

Aan uw aanhangwagen is een rood label bevestigd

Hangt er een rood label aan uw aanhangwagen? Dan heeft de handhaver geconstateerd dat uw aanhangwagen meer dan drie dagen op straat staat. Dit is niet toegestaan. Daarom moet u uw aanhangwagen van straat verwijderen. Het verplaatsen van de aanhangwagen naar een andere plek in de buurt is niet genoeg. Uw aanhangwagen moet echt van de straat af.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen aanhangwagens mét en aanhangwagens zónder kenteken.

 • aanhangwagens zonder kenteken worden zo snel mogelijk verwijderd van straat
 • eigenaren van aanhangwagens mét kenteken worden gevraagd om eerst zelf de aanhangwagen van straat te verwijderen

Als houder van het kenteken op de aanhangwagen heeft u een brief gekregen. In deze brief staat dat er is geconstateerd dat uw aanhangwagen de termijn van drie dagen heeft overschreden. Daarom is er het voornemen u een last onder  dwangsom (een soort geldboete) op te leggen. Ook staat in de brief dat u binnen zeven dagen uw bedenkingen tegen dit voornemen kunt indienen. 

Reageert u niet op deze eerste brief? Of zijn uw bedenkingen volgens de gemeente Rotterdam niet overtuigend? Dan ontvangt u een tweede brief. Herin wordt u de last onder dwangsom opgelegd. In deze brief staat dat als een handhaver ziet dat op de derde dag na deze brief de aanhangwagen nog steeds op straat staat, u 250 euro per dag moet betalen. Met een maximum van 2.000 euro.

Heeft u de aanhangwagen ondertussen verwijderd? Dan hoort u verder niets en hoeft u niets te betalen.

Bij een volgende overtreding met een aanhangwagen die op uw naam staat, moet u direct een dwangsom van 250 euro per dag betalen. Dit gaat in onmiddellijk na constatering van de overtreding. Er is geen sprake meer van een voornemen. U kunt dan niet eerst nog bedenkingen maken. U moet dan direct betalen.

Uw aanhangwagen terugkrijgen

Verwijderde aanhangers worden tijdelijk opgeslagen bij een takel- en bergingsbedrijf en daarna gesloopt of geveild.

Een aanhanger kan, afhankelijk van de staat, binnen twee tot dertien weken worden teruggehaald.

De kosten zijn:

 • voor het wegslepen en overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats:
  • 166,75 euro voor een voertuig tot 3.500 kilo
  • 316,25 euro voor een voertuig vanaf 3.500 kilo
 • voor het bewaren van een voertuig:
  • 11,50 euro per dag voor een voertuig tot 3.500 kilo
  • 31,63 euro per dag voor een voertuig vanaf 3.500 kilo
 • de kosten van een loze rit zijn:
  • 100 euro voor een voertuig, ongeacht het gewicht.

Bedragen zijn exclusief 21% BTW.
Om uw aanhanger terug te krijgen, belt u naar 14 010.

Meer informatie

Heeft u last heeft van een te lang geparkeerde aanhangwagen in uw buurt? Dan kunt u online een melding maken Kies de categorie '(Fiets)wrakken' en het onderwerp 'aanhangers/caravans'. U kunt ook bellen naar 14 010.

Autowrakken en defecte auto's mogen in Rotterdam niet op straat staan. Autowrakken en defecte auto's geven een rommelige aanblik op straat. En ze nemen parkeerruimte in beslag.

Een autowrak is een voertuig dat rijtechnisch in slechte staat is. En dat ook verwaarloosd is. Een defecte auto is een voertuig waarmee u door gebreken niet meer mag of kan rijden.

Verwijderen autowrak of defecte auto

Handhavers controleren op autowrakken of defecte auto's. Dit staat in artikel 5.4 en 5.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012. Vindt een handhaver van de gemeente Rotterdam dat een auto voldoet aan de criteria voor wrak? Dan ontvangt de eigenaar een brief. Hierin staat dat hij de auto binnen zeven dagen moet verwijderen van straat. Staat het wrak er na zeven dagen nog? Of waren de argumenten van de eigenaar volgens de gemeente niet overtuigend voor het laten staan van het wrak? Dan wordt het wrak verwijderd en opgeslagen bij een takel- en bergingsbedrijf.

Levert de auto direct gevaar op voor de omgeving? Dan past de gemeente 'spoedeisende bestuursdwang' toe. De auto wordt dan direct verwijderd. Na afloop ontvangt de eigenaar bericht.
Auto's zonder kenteken zijn een zaak voor de politie en worden niet door de gemeente verwijderd.

Uw auto terugkrijgen

Verwijderde autowrakken en defecte auto's worden tijdelijk opgeslagen bij een takel- en bergingsbedrijf. Daarna worden ze gesloopt of geveild. Een autowrak kan binnen 14 dagen na verwijdering worden teruggehaald. Een defecte auto kan binnen 13 weken na verwijdering worden teruggehaald.

De kosten zijn:

 • voor het wegslepen en overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats:
  • 166,75 euro voor een voertuig tot 3.500 kilo
  • 316,25 euro voor een voertuig vanaf 3.500 kilo
 • voor het bewaren van een voertuig:
  • 11,50 euro per dag voor een voertuig tot 3.500 kilo
  • 31,63 euro per dag voor een voertuig vanaf 3.500 kilo
 • de kosten van een loze rit zijn:
  • 100 euro voor een voertuig, ongeacht het gewicht.

Bedragen zijn exclusief 21% BTW.
Om uw aanhanger terug te krijgen, belt u naar 14 010.

Meer informatie

Heeft u last van een autowrak in uw buurt, dan kunt u online een melding maken. Kies de categorie '(Fiets)wrakken' en het onderwerp 'wrak - auto'. U kunt ook bellen naar 14 010.

Gemeente Rotterdam controleert op verkeerd en hinderlijk geparkeerde (brom)fietsen en scooters. Scooters of (brom)fietsen staan hinderlijk geparkeerd als zij de vrije doorgang belemmeren. Dit staat in artikel 5.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012.

Bijvoorbeeld één of meer (brom)fietsen of scooters die tegen prullenbakken, parkeerautomaten, standbeelden of monumenten staan. Of (brom)fietsen of scooters die nooduitgangen blokkeren. En (brom)fietsen of scooters die ervoor zorgen dat rolstoelgebruikers niet over de stoep kunnen rijden.

Als een handhaver constateert dat een (brom)fiets of scooter hinderlijk geparkeerd staat, dan verplaatst deze de (brom)fiets of scooter. Dat gebeurt alleen als de (brom)fiets of scooter makkelijk en zonder schade te verplaatsen is. In alle andere gevallen zal de handhaver de (brom)fiets of scooter direct verwijderen. De (brom)fiets of scooter wordt dan naar het Fietspunt gebracht.

Uw (brom)fiets of scooter terugkrijgen

Heeft de gemeente uw (brom)fiets of scooter meegenomen, als hinderlijk- of verkeerd geparkeerde fiets? Deze wordt dan 13 weken opgeslagen bij het Fietspunt aan de Koperstraat 23. Op de pagina Fietspunt kunt u via een zoekmachine kijken of uw (brom)fiets of scooter bij het Fietspunt staat. U kunt ook naar 14 010 bellen. De kosten voor verwijdering, transport en opslag zijn 20 euro voor een verkeerd- of hinderlijk geparkeerde (brom)fiets. U kunt uw (brom)fiets binnen de termijn terugkrijgen als u deze kosten betaalt.

Niet vergeten bij het ophalen:

 • registratienummer van uw (brom)fiets of scooter in de zoekmachine
 • een bewijs van eigendom: (brom)fiets- of scootersleutel, verzekeringsdocumenten of aankoopbewijs
 • een geldig legitimatiebewijs
 • pinpas (op het Fietspunt aan de Koperstraat kunt u alleen met pin betalen)

De openingstijden van het Fietspunt zijn: maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur.

Uw (brom)fiets en scooter parkeren rondom Centraal Station

Rondom Centraal Station geldt een (brom)fiets- en scooterparkeerverbod. Parkeren alleen toegestaan in de daarvoor bestemde stallingen en in de speciaal daarvoor bestemde zones.

 • (brom)fietsen en scooters mogen uitsluitend in de rekken worden neergezet
 • snor-, brom- en bakfietsen in de daarvoor bestemde ruimten in de openbare fietsenstallingen of in het speciale vak op de Conradstraat
 • in de ondergrondse fietsenstalling CS mogen fietsen niet langer dan 14 dagen onbeheerd staan.

Verkeerd geparkeerde (brom)fietsen en scooters worden zonder waarschuwing verwijderd. Om voldoende plek voor iedereen te garanderen, worden ook (brom)fietsen en scooters verwijderd die langer dan 14 dagen ongebruikt zijn. Een registratiesysteem in de ondergrondse stalling houdt bij hoe lang een (brom)fiets of scooter wordt gestald.

Uw (brom)fiets- en scooter parkeren rondom Zuidplein, station Blaak, Prins Alexanderplein en Capelsebrug

Handhavers controleren ook bij Zuidplein, station Blaak, het Prins Alexanderplein en Capelsebrug op verkeerd geparkeerde (brom)fietsen en scooters.

Parkeren met een brommobiel/bakfiets/fietsaanhanger

 • Een bakfiets en fietsaanhanger mogen op de stoep staan. Ze mogen hierbij natuurlijk niet in de weg staan.
 • Een brommobiel moet op de rijbaan gezet worden. Eventueel in de daarvoor bestemde vakken. Bij betaald parkeren moet de bestuurder van de brommobiel betalen met kentekenparkeren.
 • Een gehandicaptenvoertuig mag op de stoep staan. Een gehandicaptenvoertuig herkent u aan de smalle breedte van maximaal 1,10 meter.

Meer informatie

Heeft u last van een verkeerd of hinderlijk geparkeerde (brom)fiets of scooter in uw buurt? Dan kunt u bellen naar 14 010.

Fietsen waar je niet meer op kunt rijden en die er als een wrak uitzien, veroorzaken een rommelig straatbeeld. Ook nemen ze onnodig plaats in. Daarom mogen in Rotterdam fietsen of brommers niet langer dan vier weken onbeheerd op straat blijven staan. In de ondergrondse fietsenstalling CS mogen fietsen niet langer dan 14 dagen onbeheerd staan.

Dit geldt voor gebieden die zijn aangewezen door het college van burgemeester en wethouders.

Handhavers van de gemeente Rotterdam controleren dit. Dit staat in artikel 5.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012.

Wanneer is uw (brom) fiets een wrak of onbeheerd?

 • Een fiets of brommer is een wrak wanneer er niet mee gereden kan worden omdat één of meerdere onderdelen ontbreken of kapot of krom zijn. Bovendien moeten er aanwijzingen zijn dat een fiets verwaarloosd is. Bijvoorbeeld een laag vuil of stof. Treft een handhaver een dergelijk wrak aan, dan krijgt de (brom)fiets een waarschuwingssticker. De eigenaar heeft dan een week de tijd om zelf de fiets weg te halen of op te knappen. Gebeurt dit niet, dan verwijdert de gemeente het wrak.
 • Een fiets of brommer wordt gezien als onbeheerd als er geen gebruik van gemaakt wordt. Dit blijkt uit:
  • zachte of platte banden
  • roestvorming
  • onkruid dat door het wiel heen groeit
  • een roestige of droge ketting
  • stof of vuil op het zadel of andere onderdelen van de fiets.
 • Onbeheerde (brom)fietsen in een aangewezen gebied krijgen ook een waarschuwingssticker. Hierop staat een datum waarop de fiets weggehaald moet zijn. De eigenaar heeft vier weken de tijd om de fiets weg te halen. Als dit niet gebeurt dan verwijdert de gemeente de fiets of bromfiets en brengt deze naar het Fietspunt.

Waarschuwingsstickers

 • Een rode waarschuwingssticker op uw fiets betekent dat een handhaver uw fiets heeft aangemerkt als onbeheerde fiets. Op de sticker staat dat u vier weken de tijd heeft om de fiets van straat te halen. Gebeurt dit niet, dan verwijdert de gemeente uw fiets en brengt het naar het Fietspunt.
 • Een gele waarschuwingssticker op uw fiets betekent dat een handhaver uw fiets heeft aangemerkt als fietswrak. Op de sticker staat dat u een week de tijd heeft om de fiets van straat te halen. Gebeurt dit niet, dan verwijdert de gemeente uw fiets en brengt het naar het Fietspunt.

Uw (brom)fiets terugkrijgen

Als de gemeente uw (brom)fiets heeft meegenomen als fietswrak, dan wordt deze 14 dagen opgeslagen bij het Fietspunt (Koperstraat 23). Een onbeheerde fiets wordt zes weken opgeslagen. Na deze periode wordt de fiets vernietigd. Op de pagina van het Fietspunt kunt u via een zoekmachine kijken of uw fiets bij het Fietspunt staat. U kunt ook 14 010 bellen.

De kosten voor verwijdering, transport en opslag van de fiets zijn 50 euro voor een fietswrak of onbeheerde fiets. U kunt uw (brom)fiets binnen de termijn terugkrijgen als u deze kosten betaalt.

Niet vergeten bij het ophalen:

 • registratienummer van uw fiets in de zoekmachine
 • een bewijs van eigendom: fietssleutel, verzekeringsdocumenten of aankoopbewijs
 • een geldig legitimatiebewijs
 • pinpas (op het Fietspunt aan de Koperstraat kunt u alleen met pin betalen)

De openingstijden van het Fietspunt zijn: maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur.

Fietstrommel

Misschien is het een goed idee om uw fiets te stallen in een zogeheten fietstrommel. Dit is een afsluitbare kooi die de gemeente plaatst in de straat of buurt waar u woont. U kunt een abonnement op een fietstrommel aanvragen. Houdt u er wel rekening mee dat in sommige buurten een wachtlijst bestaat voor een abonnement. Meer informatie over het aanvragen van een abonnement vindt u op de pagina over fietstrommels.

Meer informatie

Heeft u last van een fietswrak of onbeheerde fiets in uw buurt, dan kunt u online een melding maken. Kies de categorie '(Fiets)wrakken' en het onderwerp 'wrak - (brom)fiets'. U kunt ook bellen naar 14 010.

Ondernemers

In Rotterdam moet bedrijfsafval inpandig of ondergronds worden opgeslagen. Het op straat zetten van containers voor bedrijfsafval heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van de buitenruimte. Bovendien trekken containers ander vuil, graffiti en wildplak aan. Losse containers belemmeren ook de doorgang van het publiek. Vaak nemen ze ook parkeerruimte in.
Bedrijfsafval moet daarom inpandig of ondergronds worden verzameld of opgeslagen. Handhavers van de gemeente Rotterdam controleren op naleving van deze regel.

Een ondernemer mag een afvalcontainer alleen op straat zetten op de dag dat de container geleegd wordt. Nadat de container is geleegd, moet deze zo snel mogelijk, maar uiterlijk om 20.00 uur van straat worden gehaald.

Houdt een ondernemer zich hier niet aan? Dan kan de gemeente een zogenaamde last onder dwangsom opleggen. De dwangsom bedraagt 100 euro per dag, met een maximum van 2.000 euro. De ondernemer heeft dan nog een week de tijd om de container van straat te halen. De dwangsom geldt voor elke dag dat de ondernemer in overtreding is. Naast de dwangsom kunnen aanvullende sancties worden opgelegd.

Voor ondernemers bestaan een aantal verschillende inzamelmogelijkheden van afval. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina bedrijfsafval.

Meer informatie

Heeft u last van bedrijfsafval in uw buurt, dan kunt u online een melding maken.
Kies de categorie 'Afval' en het onderwerp 'bedrijfsafval'. U kunt ook bellen naar 14 010.

Terrassen bij de horeca maken een stad gezellig, maar soms ook rommelig. De gemeente heeft daarom enkele regels waaraan alle terrassen in de stad moeten voldoen.

De precieze regels staan in de nota Kwaliteitseisen voor terrassen. Gespecialiseerde handhavers controleren op naleving van deze regels. Merken handhavers dat een terras niet voldoet aan de voorwaarden? Dan stuurt de gemeente maximaal drie keer een schriftelijke waarschuwing naar de ondernemer.

Is het terras daarna nog niet in orde? Dan krijgt de ondernemer een dwangsom opgelegd van 2.500 euro per keer dat de overtreding wordt geconstateerd. De dwangsom kan oplopen tot maximaal 5.000 euro.

Ondernemers die de overtreding blijven begaan, riskeren sluiting van het terras of intrekking van hun exploitatievergunning.

Wetten en regels

Dit staat in de Artikel 2:30b 9lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012. Hierin staat dat de burgemeester een terras mag weigeren als verwacht wordt dat het gebruik:

 • schade toebrengt aan de weg of gevaar kan veroorzaken voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan
 • een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg
 • afbreuk doet aan andere publieke functies van de openbare ruimte. Inclusief de bescherming van het uiterlijk aanzien daarvan.

Heeft u een brief ontvangen van de gemeente (Stadsbeheer) of heeft u vragen over de controle? Bel dan naar 14 010.

Zie voor meer informatie de pagina Horeca in Rotterdam rotterdam.nl/horeca.

In Rotterdam moet de winkeluitstalling aan bepaalde voorwaarden voldoen. Uitstalling van de goederen mag zonder vergunning tijdens de openingstijden van de winkel.

Winkeliers kunnen hun goederen op de openbare weg (stoep) voor hun winkel neerzetten. Dit mag niet leiden tot overlast of onveilige situaties. Vooral voor het wandelend publiek moet er een veilige en vrije doorgang op straat blijven.

Houdt een winkelier zich niet aan de regels voor winkeluitstallingen? Dan kan dit leiden tot het opleggen van een dwangsom van minimaal 100 euro per dag. Handhavers van de gemeente Rotterdam controleren op naleving van de regels.

Regels bij een winkeluitstalling

Deze regels staan in artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012.

 • Een winkeluitstalling mag alleen op een stoep staan die, van de gevel tot en met de stoeprand, minimaal 3,50 meter breed is.
 • Na het plaatsen van de winkeluitstalling moet op de stoep altijd een obstakelvrije ruimte van minimaal 1,80 meter overblijven.
 • De goederen moeten geplaatst zijn binnen de winkeluitstallingszone. Deze winkeluitstallingszone is maximaal 1 meter vanuit de gevel van de winkel. Hij is niet breder dan de breedte van de gevel van de winkel en niet hoger dan 1 meter.
 • Tijdens openingstijden mag er één reclame-uiting in de winkeluitstallingszone staan. Die mag niet hoger zijn dan 1,25 meter en niet breder dan 0,85 meter.

De gemeente wil bruisende en aantrekkelijke horeca zonder overlast, agressie, geweld en alcoholmisbruik. Speciaal opgeleide handhavers controleren of de horeca-ondernemers hun onderneming beheren volgens de regels. Ze dragen daarmee bij aan een aantrekkelijk horeca-aanbod.

Zaken op orde

De handhavers controleren of een horeca-inrichting in het bezit is van de benodigde vergunningen en de wet- en regelgeving naleeft. Het gaat om de controle van de exploitatievergunning, de drank- en horecawetvergunning, de vergunning voor speelautomaten en de terrassen. Ook controleren de handhavers op het verantwoord verstrekken van alcohol. Dit houdt in dat geen alcohol wordt geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. En dat niet wordt geschonken aan bezoekers die al te veel gedronken hebben.

Meer informatie

Meer informatie over de handhaving en het beleid vindt u op de pagina Horeca in Rotterdam.

Handhavers treden op tegen achtergelaten winkelwagens. Achtergelaten winkelwagens geven een rommelig straatbeeld. Ze worden soms gebruikt om vernielingen mee aan te richten. En de winkelwagens kunnen zelfs tot gevaarlijke (verkeers)situaties leiden. Bijvoorbeeld als ze uit baldadigheid op de weg worden gereden en achtergelaten.

Na gebruik: winkelwagen weer terug

Winkelwagens moeten na gebruik direct van de openbare weg worden verwijderd. Dit is zowel een verplichting voor de winkelier als voor de burger, de consument. In bepaalde gebieden waar grote overlast is van achtergelaten winkelwagens, mogen winkelwagens niet verder dan 100 meter van de winkel worden meenemen.

Dit geldt voor gebieden die zijn aangewezen door het college van burgemeester en wethouders. Deze gebieden zijn met borden aangegeven. Handhavers van de gemeente Rotterdam controleren op naleving van artikel 2.14 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012.

Optreden tegen achtergelaten winkelwagens

Handhavers treden op tegen winkeliers en burgers die winkelwagens op straat achter laten. Ze maken afspraken met winkeliers over het verwijderen van hun winkelwagens. Worden deze afspraken niet nagekomen? Dan krijgt de winkelier een dwangsom (boete) van 250 euro per dag. Met een maximum van 10.000 euro.

Bewoners krijgen een boete van 95 euro als zij:

 • hun winkelwagen achterlaten
 • zich in een aangewezen gebied bevinden met een winkelwagen, op meer dan 100 meter van de winkel.

Meer informatie

Heeft u last van een achtergelaten winkelwagen in uw buurt, dan kunt u online een melding maken. Kies de categorie 'Winkelwagens'. U kunt ook bellen naar 14 010.

Sinds 2014 moeten alle taxichauffeurs zijn aangesloten bij een TTO (Toegelaten Taxiorganisatie). Dit geldt voor alle taxi's die vervoer willen aanbieden op de openbare weg of op taxistandplaatsen.

Taxi’s die zijn aangesloten zijn herkenbaar aan hun daklicht. Individueel zijn ze herkenbaar aan een uniek nummer op dit daklicht.

Nieuwe taxiregels

Met de nieuwe regels wil de gemeente Rotterdam de kwaliteit van het taxivervoer verbeteren. De klant moet goede service en kwaliteit krijgen en op een veilige en betrouwbare manier worden vervoerd.

Om deze kwaliteit te garanderen, moeten alle taxichauffeurs in de opstapmarkt een RTX-vergunning hebben. De opstapmarkt is het taxivervoer vanaf een vaste taxistandplaats en het aanhouden van een taxi op straat. Taxichauffeurs zonder deze vergunning worden geweerd. Daarnaast moet elke chauffeur sinds 1 januari 2014 zijn aangesloten bij een Toegelaten Taxiorganisatie (TTO). Alleen taxichauffeurs met het Rotterdamse Taxikeurmerk kunnen zich aansluiten bij een door de gemeente goedgekeurde TTO.

Voor de belmarkt (telefonisch bestelde taxiritten) en de contractmarkt (taxivervoer dat geregeld wordt via contracten) is geen RTX-vergunning en/of  TTO-vergunning nodig.

Rotterdams Taxikeurmerk (RTX)

Biedt u taxivervoer aan op de opstapmarkt? Dan moet u vanaf 1 oktober 2013 in het bezit zijn van een RTX-vergunning. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u een certificaat van de Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi (SKRT-certificaat) hebben. En zijn aangesloten bij een Toegelaten Taxiorganisatie.

Op de website skrt.nl vindt u informatie over hoe u het SKRT-certificaat kunt behalen. U vindt hier ook informatie over hoe u zich kunt aansluiten bij één van de TTO’s.

Wilt u een TTO oprichten?

Een TTO is een zogenoemde Toegelaten Taxi Organisatie. Dit is een georganiseerd verband van taxichauffeurs die gezamenlijk optreden. De TTO heeft een minimale grootte van 35 keurmerkchauffeurs en 25 rijklare auto’s. Wilt u een TTO oprichten? Dan kunt u een TTO-vergunning aanvragen bij de gemeente Rotterdam. De leges voor een TTO bedragen 7.950 euro. De leges dekken de administratieve kosten die verbonden zijn aan de nieuwe regelgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Rotterdam of kunt u terecht bij de Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi.

Handhaving: van wijk, taxi tot jeugd en milieu

De handhaver in Rotterdam is meestal BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar), maar dat hoeft niet. Bovendien is de één vooral actief in de wijk. De ander werkt met een zogenaamd taakaccent.

Meer dan handhaven

Handhavers richten zich ook op het voorkomen van asociaal gedrag. Als het nodig is, treden ze op. Ze spreken mensen aan op hun gedrag en waar nodig schrijven ze boetes uit. Op verzoek van de politie houden ze in de gaten of er verdachte situaties zijn. Denk aan gestolen auto’s, vermiste personen of heel jonge kinderen alleen op straat. Zo spannen handhavers zich in voor wijken waar het prettig wonen is. Zij werken allemaal aan hetzelfde doel en met hart voor 010. Maar ze hebben verschillende taken en bevoegdheden.

Actief in de wijk

Handhavers die wijkhandhaver of wijkbeheerder zijn, werken in een vaste wijk. Die wijk kennen ze als hun broekzak. Ze zijn gastheer en -vrouw van de wijk. Ze zijn zichtbaar en toegankelijk en werken met hart voor de stad. Zo leveren handhavers een belangrijke bijdrage aan het veiligheidsgevoel in de wijk.

Buurt Bestuurt

In veel wijken zijn handhavers samen met bewoners actief in een Buurt Bestuurt. Via Buurt Bestuurt kunnen bewoners een top-drie opstellen van zaken die verbeterd kunnen worden in de wijk. Onze handhavers spelen daarin samen met politie en welzijns- of jongerenorganisaties een belangrijke rol. Samen met de bewoners.

\