Groningerstraat
Gepubliceerd op: 13-03-2019
Geprint op: 06-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/groningerstraat/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam-Zuid investeren gemeente en woningcorporaties, in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, in mensen, woningen en woonomgeving.

In sommige gebieden worden huizen grondig gerenoveerd of samengevoegd en op andere plekken vindt sloop en nieuwbouw plaats.

Beijerlandse brug

In 2014 is het project Beijerlandse brug opgeleverd. Door de nieuwbouw is de barrière van de bouwblokken langs de Beijerlandselaan doorbroken en een nieuwe verbinding gemaakt tussen de Beijerlandselaan en de achterliggende wijken. Het project Groningerstraat vormt de 2e fase van deze gebiedsontwikkeling. Het betreft de sloop van de resterende panden tussen de nieuwbouw van Beijerlandse brug (fase 1) en de Groningerstraat.

Het programma van Groningerstraat is meegenomen in het ontwerp van de Beijerlandse brug en bevat een commerciële ruimte op de begane grond en 12 appartementen met liftontsluiting.

Besluit

Het Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders besloot op 12 maart 2019 tot aankoop van woningen en bedrijfsruimten in Groningerstraat en de Beijerlandselaan. Het gaat om de volgende adressen:

  • Beijerlandselaan 86, 88, 90, 92, 94
  • Groningerstraat 1
Planning
12 maart 2019 besluitvorming college van BenW
19 maart 2019 start aanpak Groningerstraat
6 juni 2019 besluitvorming gemeenteraad
juni 2019 tot en met maart 2022 minnelijke verwerving
oktober 2020 raadsbesluit verzoek om onteigening
juni 2022 start sloop/bouwrijp maken
februari 2024 start bouw

Verwerving in Rotterdam-Zuid

Woont u ergens anders in Rotterdam Zuid? En wilt u weten of de gemeente plannen heeft om ook in uw buurt woningen te gaan kopen? Neem dan contact op met Iwein Vanoverschelde van de gemeente Rotterdam.

Start Aanpak Groningerstraat

De gemeente is op 19 maart 2019 gestart met de Aanpak Groningerstraat. Er is alles aan gedaan om iedereen hierover zoveel mogelijk persoonlijk te informeren: huurders, ondernemers, eigenaar-bewoners en verhuurders. Iedereen heeft een brief gekregen en is bezocht door medewerkers van de gemeente. In persoonlijke gesprekken kregen bewoners te horen wat er gaat gebeuren. Ook hoorden ze wat de gevolgen zijn en hoe ze aan een nieuwe woning kunnen komen

Wet Voorkeursrecht gemeenten

De gemeente wil voorkomen dat de woningen in het derde woonblok worden verkocht aan anderen dan de gemeente. Het Rotterdamse college van B en W heeft daarom op 12 maart 2019 ook besloten om de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) op de betreffende woningen en bedrijfsruimten te vestigen. Dit betekent dat als eigenaren hun woning willen verkopen, zij deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. Voor meer informatie over de WVG kunt u contact opnemen met de heer Popkema van de gemeente Rotterdam, 06 - 284 884 19.

Gemeenteraad

Op 6 juni 2019 besloot de gemeenteraad definitief over de aanpak van de Groningerstraat en de vestiging van het voorkeursrecht.

Meer informatie

Informatienummer Aanpak Groningerstraat: 06 - 148 903 91. Dit is iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 18.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.