Groenenhagen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 20-02-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/groenenhagen/
Spring naar het artikel

De Rotterdamse wijk Groenenhagen in IJsselmonde wordt zichtbaar mooier. In oktober 2017 is een start gemaakt met een omvangrijk rioolvervangingsproject.

Hierbij wordt niet alleen het riool vervangen, ook de buurt krijgt een opknapbeurt. Bewoners zijn hier bijna een jaar van tevoren bij betrokken en zij zijn uitgenodigd om over eventuele verbeteringen in hun buurt mee te praten en te denken. Hun woonomgeving is immers meer dan hun straat. Het is de plek waar zij thuis zijn, kunnen ontspannen en opladen na dagelijkse ervaringen.

Uitnodiging tuinmiddag

Kom woensdagmiddag 6 juni van 14.00 tot 16.30 uur naar de tuinmiddag in de buurttuin aan de Noorderhagen:

 • Vraag advies aan tuincoach John Verkerke over de inrichting van uw tuin.
 • Bezoek de plantjesmarkt, de opbrengst van de verkoop gaat naar een door de bewoners gekozen doel in de wijk.

25 april 2018: Eerste resultaten zichtbaar

Inmiddels zijn we zo’n zes maanden verder en is de Noorderhagen, inclusief Wanninkhagen, Streijenhagen, Stadshagen en Steenhagen gereed. We zijn nu druk bezig in de Hollandse Tuin en Oosterhagen. Tijdens de uitvoering is een belangrijke rol weggelegd voor woningcorporatie Woonbron. De corporatie heeft na de rioolvervanging gezorgd voor:

 • ophoging voortuinen
 • nieuwe looppaden naar de voordeuren
 • zeempaden onder het woonkamerraam

Hiermee is na een regenbui wateroverlast in de voortuinen voorkomen. Daarna heeft de gemeente de straat op juiste hoogte gebracht, met soms wel 40 cm ophoging, en nieuwe bestrating gelegd. Door deze volgorde aan te houden, werd voorkomen dat de nieuwe bestrating werd bevuild of beschadigd.

Kijk voor een actuele stand van zaken op het fase-kaartje:

14 maart 2018: IJsselmonde viert 61e Boomfeestdag in Groenenhagen

Op de 61e Nationale boomfeestdag hebben leerlingen van de Rotterdamse basisscholen 124 bomen in straten, op pleinen en in parken geplant. In IJsselmonde gaf Jean-Paul Andela, de extern voorzitter van de gebiedscommissie IJsselmonde, samen met kinderen van de Prins Willem-Alexander school op de Noorderhagen het startsein voor het planten van 39 bomen in de wijk Groenenhagen.

Het planten van de bomen tijdens de boomfeestdag sluit mooi aan bij de opknapbeurt en de rioolvervanging in Groenenhagen. Het thema van de boomfeestdag is dit jaar ‘Mooier op straat’. Toepasselijker kan het bijna niet in Groenenhagen. En de jeugd heeft de toekomst, dus als de scholieren van de Prins Willem-Alexander school het planten van de 39 bomen verzorgen, wordt Groenenhagen een voorbeeldwijk voor Rotterdam.

28 februari 2018: Bomen rooien

In, en direct aansluitend op het gehele blauwe gedeelte (op het kaartje hieronder) zullen vanaf morgen bomen worden gerooid.Tevens zullen een paar bomen in de groene doorlopers worden gerooid. Dit in verband met de riool- en herinrichtingswerkzaamheden.

De bomen die nu worden gerooid staan in de weg voor de werkzaamheden of kunnen geen ophoging verdragen. Voor alle te rooien bomen is een kapvergunning verstrekt op 21 november 2016.

November 2017: tijdelijke parkeerplaats beschikbaar op de Noorderhagen tegenover Steenhagen.

Oktober 2017: Na een goede voorbereiding en samenwerking met bewoners, ondernemers, Woningcorporatie Woonbron en andere belanghebbenden startte in oktober het project Groenenhagen.

De gemeente zorgt voor het vervangen en het op uitgiftepeil leggen van het nieuwe hoofdriool. De rioolhuisaansluitingen van de woningen van Woonbron worden door de woningcorporatie zelf vervangen. Particuliere huiseigenaren krijgen, als dat nodig is, ook de gelegenheid hun rioolhuisaansluiting te laten vervangen.

Wat is er vooraf nodig?

 • De aanleg van een tijdelijke hoofdwaterleiding
 • Het op hoogte leggen van kabels en leidingen
 • De vervanging van openbare verlichting
 • De vervanging van alle gemeentelijke bomen
 • Het ophogen van de gehele buurt
 • De aanleg van nieuwe verharding

Bomen in voortuinen
Tegen ophoging van de voortuinen zijn veel bomen niet bestand. Bomen in voortuinen van woningcorporatie Woonbron kunnen in overleg met de opzichter worden gerooid. Particuliere huiseigenaren kunnen eventueel zelf bomen in hun voortuin rooien. Hiervoor is geen kapvergunning nodig.

Planning

Het gehele project duurt tot eind 2019. Op het kaartje hieronder ziet u de planning.

Particuliere huisbezitters

Bent u huiseigenaar dan leest u in onderstaande informatiefolder alles over uw huisaansluiting.

Tuincoach helpt bij (her)inrichten tuin

Bewoners van Groenhagen kunnen bij het (her)inrichten van hun tuin advies krijgen van tuincoach John Verkerke. John deelt graag zijn kennis over bodem, water, ophoging, materialen, beplanting, hoe om te gaan met water en het beheer van een tuin. De tuinen moeten natuurlijk ook passen bij de huidige tijd. Daarom houdt de tuincoach in zijn advies rekening met  de klimaatverandering. Hij gaat ook in op de wens van groenere tuinen en een veiligere buurt. Maar de tuincoach wil vooral bereiken dat de bewoners gelukkig zijn op de plek waar ze wonen. Bekijk het filmpje met tuincoach John Verkerke (let op: het filmpje is niet ondertiteld).

Circulair

Een mogelijkheid om wateroverlast te voorkomen is het beperken van verharding in de tuinen. Ook worden bewoners gestimuleerd om materialen als stoeptegels te hergebruiken in plaats van nieuwe aan te kopen. De aannemer heeft hiervoor een depot aangelegd. Interesse in oude tegels? Vraag dit na bij de aannemer in de oranje/witte keet naast de brandweerkazerne.

In 2030 moet circulair de maatstaf zijn in Rotterdam. Dat wil zeggen dat we met elkaar betere producten moeten gaan gebruiken, met een langere levensduur, producten hergebruiken waar dat kan en nieuwe producten maken van ‘afval’. 2030 lijkt nog ver weg, maar in Groenenhagen proberen we het circulaire ideaal vast te verwezenlijken!

Geslaagde samenwerking

In samenwerking met Woonbron zijn de achterpaden van de woningen opgehoogd en voorzien van een afwatersysteem. Ook zijn nieuwe hagen in de voortuinen aangeplant. Naast de rioolvervanging zijn de kabels en leidingen zijn waar nodig vernieuwd. Er is zo efficiënt mogelijk samengewerkt met partijen zoals Evides, Stedin, Eneco, KPN en Ziggo.

Meer informatie

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie over de rioleringswerkzaamheden? Neem dan contact op met Peter van Druten.