Spring naar het artikel

De Rotterdamse wijk Groenenhagen in IJsselmonde wordt zichtbaar mooier. In oktober 2017 is een start gemaakt met een omvangrijk rioolvervangingsproject.

Hierbij wordt niet alleen het riool vervangen, ook de buurt krijgt een opknapbeurt. Bewoners zijn hier bijna een jaar van tevoren bij betrokken en zij zijn uitgenodigd om over eventuele verbeteringen in hun buurt mee te praten en te denken. Hun woonomgeving is immers meer dan hun straat. Het is de plek waar zij thuis zijn, kunnen ontspannen en opladen na dagelijkse ervaringen.

Eerste resultaten zichtbaar

Inmiddels zijn we zo’n vier maanden verder en zijn de eerste resultaten zichtbaar in de Noorderhagen, Wanninkhagen en Streijenhagen. Daarbij was een belangrijke rol weggelegd voor woningcorporatie Woonbron. De corporatie heeft na de rioolvervanging gezorgd voor:

  • Ophoging voortuinen
  • Nieuwe looppaden naar de voordeuren
  • Zeempaden onder het woonkamerraam

Hiermee is na een regenbui wateroverlast in de voortuinen voorkomen. Daarna heeft de gemeente de straat op juiste hoogte gebracht, met soms wel 40 cm ophoging, en nieuwe bestrating gelegd. Door deze volgorde aan te houden, werd voorkomen dat de nieuwe bestrating werd bevuild of beschadigd.

Geslaagde samenwerking

Ook zijn in samenwerking met Woonbron de achterpaden van de woningen opgehoogd en voorzien van een afwatersysteem. In het voorjaar worden naar verwachting de nieuwe hagen in de voortuinen aangeplant. Naast de rioolvervanging zijn ook kabels en leidingen zijn waar nodig vernieuwd. Er is dus zo efficiënt mogelijk gewerkt met partijen zoals Evides, Stedin, Eneco, KPN en Ziggo.

Tuincoach

Ook is de openbare verlichting vernieuwd en worden in het voorjaar nieuwe bomen in de straat geplant. Een volgende stap is het aanstellen van tuincoach John Verkerke. Hij gaat bewoners informatie en advies geven hoe ze de vernieuwde tuinen kunnen inrichten en daarbij rekening gehouden met wateroverlast. Het zou immers zonde zijn als zo’n mooie nieuwe tuin onder water komt te staan.

Circulair

Een mogelijkheid om wateroverlast te voorkomen is het beperken van verharding in de tuinen. Ook worden bewoners gestimuleerd om materialen als stoeptegels te hergebruiken in plaats van nieuwe aan te kopen. In 2030 moet circulair de maatstaf zijn in Rotterdam. Dat wil zeggen dat we met elkaar betere producten moeten gaan gebruiken, met een langere levensduur, producten hergebruiken waar dat kan en nieuwe producten maken van ‘afval’. 2030 lijkt nog ver weg, maar in Groenenhagen proberen we het circulaire ideaal vast te verwezenlijken!

Waarom is de rioolvernieuwing en herinrichting in de wijk Groenenhagen nodig? Bekijk de uitleg in het filmpje:

Het gehele project duurt tot eind 2019. Op het kaartje hieronder ziet u de planning.

Particuliere huisbezitters

Bent u huiseigenaar dan leest u in onderstaande informatiefolder alles over uw huisaansluiting.

November 2017: tijdelijke parkeerplaats beschikbaar op de Noorderhagen tegenover Steenhagen.

Oktober 2017: Na een goede voorbereiding en samenwerking met bewoners, ondernemers, Woningcorporatie Woonbron en andere belanghebbenden startte in oktober het project Groenenhagen.

De gemeente zorgt voor het vervangen en het op uitgiftepeil leggen van het nieuwe hoofdriool. De rioolhuisaansluitingen van de woningen van Woonbron worden door de woningcorporatie zelf vervangen. Particuliere huiseigenaren krijgen, als dat nodig is, ook de gelegenheid hun rioolhuisaansluiting te laten vervangen.

Wat is er vooraf nodig?

  • De aanleg van een tijdelijke hoofdwaterleiding
  • Het op hoogte leggen van kabels en leidingen
  • De vervanging van openbare verlichting
  • De vervanging van alle gemeentelijke bomen
  • Het ophogen van de gehele buurt
  • De aanleg van nieuwe verharding

Bomen in voortuinen
Tegen ophoging van de voortuinen zijn veel bomen niet bestand. Bomen in voortuinen van woningcorporatie Woonbron kunnen in overleg met de opzichter worden gerooid. Particuliere huiseigenaren kunnen eventueel zelf bomen in hun voortuin rooien. Hiervoor is geen kapvergunning nodig.

Meer informatie

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie over de rioleringswerkzaamheden? Neem dan contact op met Peter van Druten.