Grassenbuurt
Gepubliceerd op: 13-04-2017
Geprint op: 18-10-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/grassenbuurt/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

In 2019, 2020 en 2021 worden er werkzaamheden aan het riool, de drinkwaterleiding, gasleiding en elektriciteitskabels in de Grassenbuurt uitgevoerd.

Door samen te werken met Evides Waterbedrijf en Stedin Netbeheer wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt.

Nieuws

Vorige week, vrijdag 27 september, heeft u van ons een bewonersbrief ontvangen, waarin werd aangegeven wanneer de nieuwe aannemer gaat starten.

Om op maandag 7 oktober het werk te kunnen hervatten zijn deze week in gesprekken tussen de gemeente en de aannemer de laatste punten uitgewerkt en contractueel vastgelegd.

Nieuwe aannemer

De nieuwe aannemer die de werkzaamheden gaat oppakken is Wallaard B.V. uit Noordeloos, het bedrijf is werkzaam in de grond-, weg- en waterbouw en in de civiele betonbouw.

Start eerste werkzaamheden

De eerste werkzaamheden zullen maandag 7 oktober gaan starten in de Fioringras en de Cypergras. De aannemer zal hier eerst de openliggende straten dichtstraten. Vanaf woensdag 9 oktober zullen de rioolwerkzaamheden in de Struisgras hervat worden. Vervolgens wordt er dan volgens de planning doorgewerkt. Op het moment dat er gestart wordt in een nieuwe fase, wordt u hierover op de hoogte gebracht.

Rijplaten

De afgelopen weken hebben wij van verschillende bewoners klachten gehad over de rijplaten. Doordat er in de avond regelmatig auto’s overheen rijden, ervaren meerdere bewoners overlast. Deze rijplaten liggen er voor de hulpdiensten en om de veiligheid te waarborgen. Wij zullen vanaf maandag 7 oktober in de Struisgras de doorgaande route van de rijplaten onderbreken en deels verwijderen.

Ondersteuning vanuit Buurtwerk

Heeft u ondersteuning of hulp nodig bij het doen van boodschappen of kunt u zich moeilijk verplaatsen, dan is er voor bewoners die slecht ter been zijn de mogelijkheid om Buurtwerk te vragen voor ondersteuning. Voor ondersteuningsvragen kunt u terecht bij Buurtwerk via ommoord@buurtwerk.nl, telefoon 06 - 19 00 98 71.

Informatie

Bij vragen over het project kunt u deze stellen aan Chakir El Haik, telefoon 06 - 28 49 39 05, e-mail grassenbuurtSB@rotterdam.nl.

Voor dringende zaken -ook buiten kantoortijd- kunt u contact opnemen met onze directievoerder Kees Goedegebuure, telefoon 06 - 10 62 82 88.

Zoals vermeld in het nieuws van vorige week (20 september) is er een nieuwe aannemer gevonden die het gehele werk wil overnemen.

De afgelopen week zijn met deze aannemer vervolggesprekken gevoerd over de planning en volgorde van de uit te voeren werkzaamheden.

Start werkzaamheden

Samen met de aannemer heeft de gemeente Rotterdam gekeken naar de omvang van het werk. Op basis hiervan is een nieuwe voorlopige planning opgesteld, die ook is afgestemd met de werkzaamheden van Evides en Stedin. De werkzaamheden kunnen in principe met ingang van week 41 worden hervat. Het her-straten van de nu openliggende delen heeft onze prioriteit. De komende week wordt benut om juridische en contractuele zaken af te hechten om de voorgenomen hervatting van het werk definitief te maken.

Ondersteuning vanuit Buurtwerk

Heeft u ondersteuning of hulp nodig bij het doen van boodschappen of kunt u zich moeilijk verplaatsen, dan is er voor bewoners die slecht ter been zijn de mogelijkheid om Buurtwerk te vragen voor ondersteuning. Voor ondersteuningsvragen kunt u terecht bij Buurtwerk via ommoord@buurtwerk.nl, telefoon 06 - 19 00 98 71.

Werkzaamheden Stedin en Evides

Stedin en Evides gaan door met het vervangen van hun kabels en leidingen. Tijdens deze werkzaamheden breken zij de straat open, maar straten deze ook weer dicht als het werk daar klaar is.

Opengebroken straten

In de opengebroken straten blijven de rijplaten en loopplanken liggen. De gemeente blijft ervoor zorgen dat de bereikbaarheid en veiligheid zo optimaal mogelijk gewaarborgd blijft. Een directievoerder van ons is regelmatig in uw wijk aanwezig om u te woord te staan bij eventuele vragen. In het gebied met rijplaten mag u nog steeds niet parkeren.

Informatie

Bij vragen over het project kunt u deze stellen aan Chakir El Haik, telefoon 06 - 28 49 39 05, e-mail grassenbuurtSB@rotterdam.nl.

Voor dringende zaken -ook buiten kantoortijd- kunt u contact opnemen met onze directievoerder Kees Goedegebuure, telefoon 06 - 10 62 82 88.

Vandaag heeft de gemeente goed bericht ontvangen van de curator: er is een nieuwe aannemer gevonden die het gehele werk kan overnemen. Het contract hiervoor wordt nu opgesteld.

Dat betekent dat de gemeente nu met de nieuwe aannemer afspraken kan gaan maken over herstart van de werkzaamheden en de planning.

Twee weken geleden zijn de werkzaamheden door de nu failliete aannemer gestaakt. De gemeente heeft vervolgens maatregelen getroffen ter bevordering van de bereikbaarheid en de veiligheid (zie ook nieuws 13 september). De door bewoners aangegeven overlast en klachten hebben we serieus genomen en zo goed mogelijk opgepakt en afgehandeld.

Nieuwe aannemer

Nu de gemeente het bericht heeft ontvangen dat er een nieuwe aannemer is gevonden kan ons projectmanagement afspraken te maken met de nieuwe aannemer over de start van de werkzaamheden en de planning van het werk in samenhang met de werkzaamheden van Stedin en Evides. De verwachting is dat er binnen enkele weken kan worden gestart. Zodra de startdatum bekend is hoort u dat van ons.

Opgebroken straten

Vorenstaande betekent dat in de opengebroken straten de rijplaten en loopplanken blijven liggen. De gemeente zorgt ervoor dat de komende weken de bereikbaarheid en veiligheid zo optimaal mogelijk gewaarborgd blijft. Een directievoerder is regelmatig in de wijk aanwezig om u te woord te staan bij vragen. Nog steeds geldt dat u in het gebied met rijplaten niet mag parkeren.

Welke werkzaamheden wel

Stedin en Evides gaan door met het vervangen van hun kabels en leidingen. Met dit werk breken zij de straat ook open, maar straten deze zo spoedig mogelijk ook weer dicht.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project, dan kunt u deze stellen aan Chakir El Haik op 06-28493905, of per email via GrassenbuurtSB@rotterdam.nl. Voor dringende zaken buiten kantoortijd kunt u terecht bij Kees Goedegebuure, bereikbaar op 06-10628288.

Failliet

De werkzaamheden in de Grassenbuurt lopen vertraging op. Reden is het voor de gemeente onverwachte faillissement van de hoofdaannemer, Aannemersbedrijf
Verhoeven B.V. Het faillissement is woensdag 11 september uitgesproken. Vrijdag 6 september was de aannemer nog niet failliet, daarom stond het niet in onze nieuwsbrief van die dag.

Wat gaat er nu gebeuren?

Er is een curator benoemd. Deze gaat aan de slag met de afwikkeling van het faillissement en neemt beslissingen over geld, goederen en contracten van de aannemer. We verwachten de beslissing over het werk in de Grassenbuurt volgende week vrijdag. Tot die tijd mag de gemeente geen nieuwe opdracht geven voor de werkzaamheden. Verschillende straten zijn opengebroken. Na de beslissing van de curator worden de straten, waar geen rioleringswerkzaamheden meer uitgevoerd hoeven te worden, zo snel mogelijk dichtgestraat. Zolang de straat open ligt, houden we deze met rijplaten bereikbaar voor hulpdiensten. U mag hier dus niet op parkeren.

Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over hoe nu verder. Wij houden u de komende tijd op de hoogte via deze pagina. Zodra er meer bekend is over het vervolg van de werkzaamheden, organiseren we een bijeenkomst.

Voortgang van het werk

Het vervangen van de riolering ligt nu stil. Wij kunnen nog niet aangeven hoeveel vertraging het project oploopt. Stedin en Evides gaan door met het
vervangen van hun kabels en leidingen.

Afval

De vuilniswagen kan de opengebroken straten niet bereiken. U kunt uw container op de dag die u gewend bent aan de weg zetten in een straat die niet opengebroken is.

Verhuizing

Gaat u binnenkort verhuizen? Neem dan contact met ons op. Dan kijken we samen hoe we de woning zo goed mogelijk bereikbaar kunnen maken.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project, dan kunt u deze stellen aan Chakir El Haik op 06-28493905, of per email via GrassenbuurtSB@rotterdam.nl. Voor dringende zaken buiten kantoortijd kunt u terecht bij Kees Goedegebuure, bereikbaar op 06-10628288.

We hebben gezien dat er rijplaten zijn weggehaald uit de Grassenbuurt. De gemeente legt andere rijplaten terug, zodat de buurt bereikbaar blijft voor hulpdiensten. Ook wordt er extra zand geleverd om open liggende plekken op te vullen. Verder controleren we de verlichting, want hierover zijn meldingen binnengekomen. Zo houden we de buurt veilig en bereikbaar tot er meer bekend is over de voortgang van de werkzaamheden.

Er zijn minder mensen en machines aan het werk in de Grassenbuurt. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer het werk weer wordt opgepakt. Alleen aannemer Van Vulpen werkt nu en volgende week door. Wanneer zij de weg open breken, straten zij deze na de werkzaamheden ook weer dicht.

Zoals gezegd is het nog niet duidelijk wat er verder gaat gebeuren. Wij verwachten de bewoners van de Grassenbuurt vrijdag 13 september meer informatie te kunnen geven. Dat doen wij met een flyer in de brievenbus.

Bereikbaarheid en parkeren

In de straten die nu opgebroken zijn, leggen we rijplaten neer. Deze zijn alleen bedoeld voor noodgevallen, zodat de straten bereikbaar zijn voor de hulpdiensten. Parkeren op de rijplaten mag niet.

Vuilniswagens

De huisvuilwagens kunnen straten die zijn opengebroken niet bereiken. Huisvuilcontainers kunnen op de ophaaldag aan de weg gezet worden in een straat die niet opgebroken is.

Fasering

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd:

 • Fase A: mei tot en met december 2019
 • Fase B: mei tot en met december 2019
 • Fase C: start in 2020
 • Fase D: start in 2020
 • Nieuw Ommoordseweg: start in 2021

Fase A en B

In mei 2019 zijn de werkzaamheden gestart. Het werk wordt in stappen uitgevoerd; niet alle straten worden in één keer opengebroken.

Het huidige riool is aan vervanging toe. Dit betekent dat de straten opengemaakt moeten worden; het hoofdriool ligt vaak midden onder de rijweg. Ook de pijp die vanaf het hoofdriool richting de woningen wordt deels vervangen. Dit heet de huisaansluiting. Het deel van de huisaansluiting dat onder het openbaar gebied ligt, wordt door de gemeente vervangen. Het deel dat onder privé terrein ligt (meestal de tuin) is van de eigenaar van de woning. In deze buurt hebben de woningen geen eigen aansluiting, maar een gedeelde. De gemeente legt tot aan de erfgrens een pijp aan voor afvalwater, en een voor regenwater. U kunt, als u dat wil, een eigen aansluiting (laten) maken vanaf uw woning naar het hoofdriool. Om de nieuwe aansluiting te mogen gebruiken, is een vergunning nodig. Zo weet de gemeente welke leidingen in gebruik zijn en welke niet. U kunt een vergunning aanvragen op de pagina Rioolaansluitvergunning.

Een eigen huisaansluiting voor het riool

De woningen in de Grassenbuurt hebben een gezamenlijke aansluiting voor riolering. Vanaf de hoekhuizen loopt één buis voor meerdere woningen naar het hoofdriool. Deze situatie is niet altijd prettig in verband met verstoppingen. Groot onderhoud biedt een mooie kans om deze situatie aan de passen.

Wat is een huisaansluiting?

Vanaf het hoofdriool loopt in de meeste gevallen een buis naar elke woning. Deze heet de huisaansluiting. In de Grassenbuurt wordt de huisaansluiting gedeeld door meerdere woningen. De huisaansluiting hoort bij de woning en is eigendom van de eigenaar van de woning. Sinds dit jaar vervangt de gemeente ook het deel van de huisaansluitingen dat onder openbaar gebied ligt (de stoep en de straat) als er aan het hoofdriool gewerkt wordt.

Wat doet de gemeente?

De gemeente maakt in de Grassenbuurt ook een huisaansluiting voor iedere individuele woning en legt die aan tot de grens van de tuin (erfgrens). Er worden twee buizen aangelegd met een dop er op; één voor regenwater en één voor afvalwater. Door het regenwater en afvalwater te scheiden, zijn we in de toekomst beter voorbereid op heftige regenbuien. Het schone regenwater kan ook direct afgevoerd worden naar sloten en singels; afvalwater moet eerst gezuiverd worden. De huidige gecombineerde rioolaansluiting wordt ook gewoon op het nieuwe riool aangesloten zo lang hier gebruik van wordt gemaakt. Alleen als alle woningen een eigen huisaansluiting hebben, wordt de gecombineerde rioolaansluiting verwijderd.

Wat kunt u zelf doen?

De woningeigenaren kunnen zelf een aansluiting (laten) maken om op de nieuwe buis of buizen op de erfgrens aan te sluiten. Dit is niet verplicht.
Woonbron, eigenaar van een groot aantal woningen in de Grassenbuurt, past de riolering voor hun woningen aan. Andere woningeigenaren kunnen op eigen kosten gebruik maken van de aannemer die ook de werkzaamheden voor Woonbron uitvoert:
Schotgroep aannemingsbedrijf B.V. uit Heerjansdam. Telefoonnummer 078-6777025.
Contactpersoon: Martin Vlot
Telefoonnummer: 06-53354540.
Bereikbaar op werkdagen tussen 8 en 16 uur. Een eigen aannemer inschakelen kan natuurlijk ook.

Tip

Vaak is de gecombineerde riolering gezamenlijk eigendom van de aangesloten woningen. Controleer de afspraken met betrekking tot beheer en onderhoud voor u begint. Meestal is dit in de koopakte vastgelegd. Dat voorkomt verrassingen in de toekomst. Als alle woningeigenaren een eigen rioolaansluiting hebben, kan het gecombineerde deel pas worden afgekoppeld.

Aansluitvergunning

Om uw woning aan te sluiten op de nieuwe rioleringsbuizen heeft u een vergunning nodig. De gemeente beheert het gedeelte onder de stoep en straat voor u. Daarom is het belangrijk dat we weten welke huisaansluitingen gebruikt worden. U kunt online de vergunning aanvragen. De kosten voor de vergunning zijn 34 euro.

Aanvraaghulp

In de aanvraag moet u een afbeelding van de leiding uploaden. Dit kan een foto van de gevel zijn met een lijn waar globaal de rioolaansluiting komt. Het hoeft geen technische tekening te zijn. U kunt aanvinken of u wil aansluiten op:

 • Huishoudelijk afval; dit is al het water dat u in het huis gebruikt (keuken, badkamer, toilet, etc.) De diameter van de buis voor vuilwater is 125 mm.
 • Hemelwater; op deze buis kunt u de regenpijp aansluiten.

U kunt kiezen voor beiden of alleen huishoudelijk afvalwater. De vragen over aanvraag lozing en hoeveelheid af te voeren water kunt u overslaan.

Zo nodig vervangt waterbedrijf Evides de waterleiding. Dit is niet overal noodzakelijk.

Stedin netbeheer vervangt voor iedere woning de huisaansluiting voor gas. Hiervoor wordt met iedere woning een afspraak gemaakt.

De afgelopen jaren is de grond in de Grassenbuurt verzakt. De gemeente grijpt dit moment aan om direct de buitenruimte weer op de juiste hoogte terug te brengen. Dit kan betekenen dat uw tuin lager komt te liggen de stoep.

Nadat al het werk in de ondergrond is afgerond, wordt de buitenruimte weer netjes in orde gemaakt met nieuwe bestrating en groen.

Op de hoek van de Rijstgras en de Kamgras wordt een nieuwe speelplek aangelegd.

Schetsontwerp

In de voorbereidingsfase zijn bijeenkomsten georganiseerd waarin bewoners konden meepraten en -denken over de plannen. Met deze wensen en ideeën is in de plannen zo veel mogelijk rekening gehouden.

Uitgangspunten voor het ontwerp van de buitenruimte:

 • Behouden van de (groene) uitstraling en sfeer van de wijk.
 • Indeling van straten gelijk houden. Omdat de openbare ruimte beperkt is, is er weinig mogelijkheid voor verandering.
 • Bestaande waardevolle bomen worden zo mogelijk behouden. Voor alle beeldbepalende waardevolle bomen is extra onderzoek uitgevoerd om na te gaan of deze behouden kunnen worden.
 • Optimaliseren van de parkeermogelijkheden.
 • Geen bomen en/of lantaarnpalen op plekken die het parkeren bemoeilijken of onmogelijk maken.
 • Snelheidsremmende maatregelen waar nodig.
 • Invoeren van eenrichtingsverkeer om de verkeersdrukte te verminderen.
 • Voldoende speelplekken.

Fietspad

In het ontwerp van de wijk is een fietspad opgenomen om de Nieuwe Ommoordseweg te verbinden met de Prins Alexanderlaan. Dit deel van het project staat gepland voor 2020-2021. In het voorjaar van 2019 bleek dat niet alle omwonenden blij zijn met deze oplossing. Tijdens de speciale informatiebijeenkomst van 18 juni 2019 sprak de gemeente met bewoners over de achtergrond en mogelijke alternatieven. Er wordt nogmaals naar het ontwerp en mogelijke alternatieven voor een fietsverbinding gekeken. In juli hebben omwonenden een nieuwsbrief ontvangen met een terugkoppeling.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de werkzaamheden, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Chakir El Haik, telefoon 06 - 28 49 39 05.

Heeft u ondersteuning of hulp nodig bij het doen van boodschappen of kunt u zich moeilijk verplaatsen, dan is er voor bewoners die slecht ter been zijn de mogelijkheid om Buurtwerk te vragen voor ondersteuning: Buurtwerk Ommoord, telefoon 06 - 19 00 98 71 (bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur).

Voor meer informatie over water en riolering in Rotterdam kunt u terecht bij het Waterloket.