Grassenbuurt
Gepubliceerd op: 13-04-2017
Geprint op: 25-06-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/grassenbuurt/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

In 2019, 2020 en 2021 worden er werkzaamheden aan het riool, de drinkwaterleiding, gasleiding en elektriciteitskabels in de Grassenbuurt uitgevoerd.

Door samen te werken met Evides Waterbedrijf en Stedin Netbeheer wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt.

Fasering

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd:

 • Fase A: mei tot en met december 2019
 • Fase B: mei tot en met december 2019
 • Fase C: start in 2020
 • Fase D: start in 2020
 • Nieuw Ommoordseweg: start in 2021

Fase A en B

In mei wordt gestart met Fase A en B. Het werk wordt in stappen uitgevoerd; niet alle straten worden in één keer opengebroken. Zodra de planning bekend is, leest u dit op deze pagina.

 • Riool
  Het huidige riool is aan vervanging toe. Dit betekent dat de straten opengemaakt moeten worden; het hoofdriool ligt vaak midden onder de rijweg. Ook de pijp die vanaf het hoofdriool richting de woningen wordt deels vervangen. Dit heet de huisaansluiting. Het deel van de huisaansluiting dat onder het openbaar gebied ligt, wordt door de gemeente vervangen. Het deel dat onder privé terrein ligt (meestal de tuin) is de van de eigenaar van de woning.
 • Waterleiding
  Zo nodig vervangt waterbedrijf Evides de waterleiding. Dit is niet overal noodzakelijk.
 • Gas en elektra
  Stedin netbeheer vervangt voor iedere woning de huisaansluiting voor gas. Hiervoor wordt met iedere woning een afspraak gemaakt.
 • Ophogen
  In de afgelopen jaren is de grond in de Grassenbuurt verzakt. De gemeente grijpt dit moment aan om direct de buitenruimte weer op de juiste hoogte terug te brengen. Dit kan betekenen dat uw tuin lager komt te liggen de stoep.
 • Opnieuw bestraten
  Nadat al het werk in de ondergrond is afgerond, wordt de buitenruimte weer netjes in orde gemaakt met nieuwe bestrating en groen.
 • Nieuwe speelplek
  Op de hoek van de Rijstgras en de Kamgras wordt een nieuwe speelplek aangelegd.

Nieuwsbrieven

Schetsontwerp

In de voorbereidingsfase zijn bijeenkomsten georganiseerd waarin bewoners konden meepraten en -denken over de plannen. Met deze wensen en ideeën is in de plannen zo veel mogelijk rekening gehouden.

Uitgangspunten voor het ontwerp van de buitenruimte:

 • Behouden van de (groene) uitstraling en sfeer van de wijk.
 • Indeling van straten gelijk houden. Omdat de openbare ruimte beperkt is, is er weinig mogelijkheid voor verandering.
 • Bestaande waardevolle bomen worden zo mogelijk behouden. Voor alle beeldbepalende waardevolle bomen is extra onderzoek uitgevoerd om na te gaan of deze behouden kunnen worden.
 • Optimaliseren van de parkeermogelijkheden.
 • Geen bomen en/of lantaarnpalen op plekken die het parkeren bemoeilijken of onmogelijk maken.
 • Snelheidsremmende maatregelen waar nodig.
 • Invoeren van eenrichtingsverkeer om de verkeersdrukte te verminderen.
 • Voldoende speelplekken.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de werkzaamheden, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ilse van den Berg, telefoon 06 18 29 40 15.

Voor meer informatie over water en riolering in Rotterdam kunt u terecht bij het Waterloket.