Grassenbuurt
Gepubliceerd op: 13-04-2017
Geprint op: 18-08-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/grassenbuurt/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

In 2019, 2020 en 2021 worden er werkzaamheden aan het riool, de drinkwaterleiding, gasleiding en elektriciteitskabels in de Grassenbuurt uitgevoerd.

Door samen te werken met Evides Waterbedrijf en Stedin Netbeheer wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt.

Fasering

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd:

 • Fase A: mei tot en met december 2019
 • Fase B: mei tot en met december 2019
 • Fase C: start in 2020
 • Fase D: start in 2020
 • Nieuw Ommoordseweg: start in 2021

Fase A en B

In mei 2019 zijn de werkzaamheden gestart. Het werk wordt in stappen uitgevoerd; niet alle straten worden in één keer opengebroken. Dit is de uitvoeringsplanning:

Het huidige riool is aan vervanging toe. Dit betekent dat de straten opengemaakt moeten worden; het hoofdriool ligt vaak midden onder de rijweg. Ook de pijp die vanaf het hoofdriool richting de woningen wordt deels vervangen. Dit heet de huisaansluiting. Het deel van de huisaansluiting dat onder het openbaar gebied ligt, wordt door de gemeente vervangen. Het deel dat onder privé terrein ligt (meestal de tuin) is van de eigenaar van de woning. In deze buurt hebben de woningen geen eigen aansluiting, maar een gedeelde. De gemeente legt tot aan de erfgrens een pijp aan voor afvalwater, en een voor regenwater. U kunt, als u dat wil, een eigen aansluiting (laten) maken vanaf uw woning naar het hoofdriool. Om de nieuwe aansluiting te mogen gebruiken, is een vergunning nodig. Zo weet de gemeente welke leidingen in gebruik zijn en welke niet. U kunt een vergunning aanvragen op de pagina Rioolaansluitvergunning.

Een eigen huisaansluiting voor het riool

De woningen in de Grassenbuurt hebben een gezamenlijke aansluiting voor riolering. Vanaf de hoekhuizen loopt één buis voor meerdere woningen naar het hoofdriool. Deze situatie is niet altijd prettig in verband met verstoppingen. Groot onderhoud biedt een mooie kans om deze situatie aan de passen.

Wat is een huisaansluiting?

Vanaf het hoofdriool loopt in de meeste gevallen een buis naar elke woning. Deze heet de huisaansluiting. In de Grassenbuurt wordt de huisaansluiting gedeeld door meerdere woningen. De huisaansluiting hoort bij de woning en is eigendom van de eigenaar van de woning. Sinds dit jaar vervangt de gemeente ook het deel van de huisaansluitingen dat onder openbaar gebied ligt (de stoep en de straat) als er aan het hoofdriool gewerkt wordt.

Wat doet de gemeente?

De gemeente maakt in de Grassenbuurt ook een huisaansluiting voor iedere individuele woning en legt die aan tot de grens van de tuin (erfgrens). Er worden twee buizen aangelegd met een dop er op; één voor regenwater en één voor afvalwater. Door het regenwater en afvalwater te scheiden, zijn we in de toekomst beter voorbereid op heftige regenbuien. Het schone regenwater kan ook direct afgevoerd worden naar sloten en singels; afvalwater moet eerst gezuiverd worden. De huidige gecombineerde rioolaansluiting wordt ook gewoon op het nieuwe riool aangesloten zo lang hier gebruik van wordt gemaakt. Alleen als alle woningen een eigen huisaansluiting hebben, wordt de gecombineerde rioolaansluiting verwijderd.

Wat kunt u zelf doen?

De woningeigenaren kunnen zelf een aansluiting (laten) maken om op de nieuwe buis of buizen op de erfgrens aan te sluiten. Dit is niet verplicht.
Woonbron, eigenaar van een groot aantal woningen in de Grassenbuurt, past de riolering voor hun woningen aan. Andere woningeigenaren kunnen op eigen kosten gebruik maken van de aannemer die ook de werkzaamheden voor Woonbron uitvoert:
Schotgroep aannemingsbedrijf B.V. uit Heerjansdam. Telefoonnummer 078-6777025.
Contactpersoon: Martin Vlot
Telefoonnummer: 06-53354540.
Bereikbaar op werkdagen tussen 8 en 16 uur. Een eigen aannemer inschakelen kan natuurlijk ook.

Tip

Vaak is de gecombineerde riolering gezamenlijk eigendom van de aangesloten woningen. Controleer de afspraken met betrekking tot beheer en onderhoud voor u begint. Meestal is dit in de koopakte vastgelegd. Dat voorkomt verrassingen in de toekomst. Als alle woningeigenaren een eigen rioolaansluiting hebben, kan het gecombineerde deel pas worden afgekoppeld.

Aansluitvergunning

Om uw woning aan te sluiten op de nieuwe rioleringsbuizen heeft u een vergunning nodig. De gemeente beheert het gedeelte onder de stoep en straat voor u. Daarom is het belangrijk dat we weten welke huisaansluitingen gebruikt worden. U kunt online de vergunning aanvragen. De kosten voor de vergunning zijn 34 euro.

Aanvraaghulp

In de aanvraag moet u een afbeelding van de leiding uploaden. Dit kan een foto van de gevel zijn met een lijn waar globaal de rioolaansluiting komt. Het hoeft geen technische tekening te zijn. U kunt aanvinken of u wil aansluiten op:

 • Huishoudelijk afval; dit is al het water dat u in het huis gebruikt (keuken, badkamer, toilet, etc.) De diameter van de buis voor vuilwater is 125 mm.
 • Hemelwater; op deze buis kunt u de regenpijp aansluiten.

U kunt kiezen voor beiden of alleen huishoudelijk afvalwater. De vragen over aanvraag lozing en hoeveelheid af te voeren water kunt u overslaan.

Zo nodig vervangt waterbedrijf Evides de waterleiding. Dit is niet overal noodzakelijk.

Stedin netbeheer vervangt voor iedere woning de huisaansluiting voor gas. Hiervoor wordt met iedere woning een afspraak gemaakt.

De afgelopen jaren is de grond in de Grassenbuurt verzakt. De gemeente grijpt dit moment aan om direct de buitenruimte weer op de juiste hoogte terug te brengen. Dit kan betekenen dat uw tuin lager komt te liggen de stoep.

Nadat al het werk in de ondergrond is afgerond, wordt de buitenruimte weer netjes in orde gemaakt met nieuwe bestrating en groen.

Op de hoek van de Rijstgras en de Kamgras wordt een nieuwe speelplek aangelegd.

Schetsontwerp

In de voorbereidingsfase zijn bijeenkomsten georganiseerd waarin bewoners konden meepraten en -denken over de plannen. Met deze wensen en ideeën is in de plannen zo veel mogelijk rekening gehouden.

Uitgangspunten voor het ontwerp van de buitenruimte:

 • Behouden van de (groene) uitstraling en sfeer van de wijk.
 • Indeling van straten gelijk houden. Omdat de openbare ruimte beperkt is, is er weinig mogelijkheid voor verandering.
 • Bestaande waardevolle bomen worden zo mogelijk behouden. Voor alle beeldbepalende waardevolle bomen is extra onderzoek uitgevoerd om na te gaan of deze behouden kunnen worden.
 • Optimaliseren van de parkeermogelijkheden.
 • Geen bomen en/of lantaarnpalen op plekken die het parkeren bemoeilijken of onmogelijk maken.
 • Snelheidsremmende maatregelen waar nodig.
 • Invoeren van eenrichtingsverkeer om de verkeersdrukte te verminderen.
 • Voldoende speelplekken.

Fietspad

In het ontwerp van de wijk is een fietspad opgenomen om de Nieuwe Ommoordseweg te verbinden met de Prins Alexanderlaan. Dit deel van het project staat gepland voor 2020-2021. In het voorjaar van 2019 bleek dat niet alle omwonenden blij zijn met deze oplossing. Tijdens de speciale informatiebijeenkomst van 18 juni 2019 sprak de gemeente met bewoners over de achtergrond en mogelijke alternatieven. Er wordt nogmaals naar het ontwerp en mogelijke alternatieven voor een fietsverbinding gekeken. In juli hebben omwonenden een nieuwsbrief ontvangen met een terugkoppeling.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de werkzaamheden, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ilse van den Berg, telefoon 06 18 29 40 15.

Voor meer informatie over water en riolering in Rotterdam kunt u terecht bij het Waterloket.