Werkzaamheden Grassenbuurt
Gepubliceerd op: 13-04-2017
Geprint op: 20-02-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/grassenbuurt/
Spring naar het artikel

Vanaf begin 2019 wil de gemeente wil de riolering en bestrating vernieuwen in de Grassenbuurt in Prins Alexander.

Door de staat van de riolering en het verzakken van de straten gaat het openbaar gebied op de schop. Er worden bomen gerooid en vervangen.

Fasering

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd:

Fase Start Gereed
Fase A tweede kwartaal 2019 vierde kwartaal 2019
Fase B tweede kwartaal 2019 vierde kwartaal 2019
Fase C eerste kwartaal 2020 vierde kwartaal 2020
Fase D eerste kwartaal 2020 vierde kwartaal 2020
Nieuw Ommoordseweg eerste kwartaal 2021 vierde kwartaal 2021

Schetsontwerp

Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest waarin bewoners konden meepraten en -denken over de plannen. Met hun wensen en ideeën is in de plannen zo veel mogelijk rekening gehouden.

De belangrijkste onderdelen en uitgangspunten van het ontwerp:

  • De (groene) uitstraling en sfeer van de wijk.
  • Indeling van straten blijft veelal hetzelfde omdat de openbare ruimte beperkt is.
  • Bestaande waardevolle bomen behouden. Voor alle beeldbepalende waardevolle bomen is extra onderzoek uitgevoerd om na te gaan of deze behouden kunnen worden.
  • Behouden van zoveel mogelijk parkeerplaatsen.
  • Geen bomen en/of lantaarnpalen op plekken die het parkeren bemoeilijken of onmogelijk maken.

Aandachtspunten

Bij het uitwerken van het ontwerp is onder andere rekening gehouden met:

  • Rijsnelheid en snelheidsremmende maatregelen: de gemeente inventariseert in de hele Grassenbuurt welke snelheidsremmende maatregelen nodig zijn.
  • Speelplekken: gemeente bepaalt de verdere invulling hiervan samen met de bewoners.
  • Parkeren: er is gekeken naar mogelijke oplossingen voor het verminderen van de parkeerdruk bij school De Piloot en de omgeving van Dirk van den Broek. Ook is gekeken naar een optimalisatie van het parkeren. Het invoeren van een éénrichtingverkeer in veel straten draagt hieraan bij.
  • Groen en bomen: bomen krijgen een zo goed mogelijke groei- en standplaats, liefst in een groenvak.
  • Parkeren in de wijk tijdens de werkzaamheden: waar gewerkt wordt, kan niet worden geparkeerd. Door een gefaseerde aanpak (van kruising tot kruising) beperken we de overlast zo veel mogelijk.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de werkzaamheden, of wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met Michelle Groeneweg, telefoon (010) 267 47 26.

Kijk bij het Waterloket voor meer informatie over water en riolering in Rotterdam.