Gft in wijkcontainer
Gepubliceerd op: 25-05-2018
Geprint op: 19-04-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/gft-in-wijkcontainer/
Spring naar het artikel
Foto: Arnoud Verhey

De afvalscheiding in onze gemeente kan veel beter. Rotterdam doet daarom mee aan een landelijk onderzoek waarin verschillende soorten maatregelen worden getest.

In Prins Alexander gaan we kijken hoe we de bewoners van vijf flats beter kunnen helpen met afval scheiden.

Gft gescheiden inzamelen

Op 19 juni 2018 is een proef gestart met het inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval (gft) in de flat in de Berninistraat en de vier Sterflats in de Viervantstraat, Huslystraat, Favrestraat en de Vinckenbrinckstraat. Voor deze flats staat een aparte container waar de bewoners groente- en fruitafval en andere etensresten in kwijt kunnen. Tuinafval is voor flatbewoners minder van toepassing, maar misschien is er wel afval van balkonplanten. De proef duurt tot medio 2019.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voor de flats staat een bovengrondse gft-container. Alle containers, dus ook die voor restafval, kunnen alleen gebruikt worden met een pasje. Bewoners hebben één pasje waarmee zij beide containers kunnen openen.

Onderzoek

Elke ingeleverde zak wordt in de containers geteld, zodat we de effecten van de proef kunnen meten. Hierbij gaan we uiteraard goed om met de privacy van bewoners. De toegangspas voor de container staat geregistreerd op het huisadres, niet op naam. Voordat de resultaten van dit onderzoek worden geanalyseerd, worden de persoonsgegevens geanonimiseerd. De gegevens zijn niet meer te herleiden naar het adres.

Meer over uw privacy staat in het privacyprotocol project afval scheiden in hoogbouw (pdf) en op de pagina Hoe gaan we om met uw gegevens.

Uitdelen hulpmiddelen

Om de bewoners van de vijf flats te helpen met het scheiden van afval deelt de gemeente van 25 april tot en met 10 mei bakjes voor gft-afval en koelkastmagneten uit. We testen de verschillende hulpmiddelen in even grote groepen. Ook is er een groep die geen hulpmiddel krijgt. Op deze manier kunnen de onderzoekers goed nagaan wat werkt en wat minder goed werkt om het scheiden van afval te stimuleren. Het uitdelen van de middelen gebeurt op basis van een willekeurige selectie.

Het uitdelen van de hulpmiddelen is willekeurig gedaan onder een gelijk aantal bewoners van de flat. Daarom kan het zijn dat uw buurman wel een magneet en/of bakje heeft en u niet.

Dit kan alleen als u hiervoor bent geselecteerd. In het kader van het onderzoek is het belangrijk dat u het hulpmiddel behoudt die u heeft gekregen. Na het onderzoek kunt u alsnog een bakje of magneet krijgen. Hiervoor kunt u bellen met 14 010 of mailen naar informatiestadsbeheer@rotterdam.nl.

Jammer dat we u gemist hebben toen wij de hulpmiddelen in uw flat uitdeelden. Bel ons via telefoonnummer 14 010 om uw gegevens door te geven, zodat we het hulpmiddel kunnen opsturen of alsnog kunnen langs brengen. Uw gegevens mailen kan ook. Mail naar informatiestadsbeheer@rotterdam.nl
 

Het kan zijn dat de voorlichters van de gemeente niet bij u aan de deur zijn gekomen. De verdeling van de bakjes en de magneten is gedaan op willekeurige wijze. Om de proef goed wetenschappelijk te onderbouwen is er altijd een controlegroep nodig, die geen hulpmiddel ontvangt. U bent dan geselecteerd voor deze groep.

Rotterdam Circulair

In Rotterdam zijn we zuinig op grondstoffen en gebruiken we producten steeds opnieuw. Want de afvalberg groeit en het klimaat verandert, terwijl de grondstoffen op raken. Met elkaar moeten we betere producten gaan maken en gebruiken, met een langere levensduur, producten hergebruiken waar dat kan en nieuwe producten maken van 'afval'.

Eén derde van ons restafval bestaat uit gft, dus dat loont. In Rotterdam wordt er per jaar al meer dan 7 miljoen kilo gft opgehaald en daar kunnen we 2,6 miljoen kilo compost van maken.