Gft in wijkcontainer
Gepubliceerd op: 25-05-2018
Geprint op: 23-02-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/gft-in-wijkcontainer/
Spring naar het artikel
Foto: Arnoud Verhey

De afvalscheiding in onze gemeente kan veel beter. Rotterdam doet daarom mee aan een landelijk onderzoek waarin verschillende soorten maatregelen worden getest.

In Prins Alexander gaan we kijken hoe we de bewoners van vijf flats beter kunnen helpen met afval scheiden.

Gft gescheiden inzamelen

Op 19 juni 2018 is een proef gestart met het inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval (gft) in de flat in de Berninistraat en de vier Sterflats in de Viervantstraat, Huslystraat, Favrestraat en de Vinckenbrinckstraat. Voor deze flats staat een aparte container waar de bewoners groente- en fruitafval en andere etensresten in kwijt kunnen. Tuinafval is voor flatbewoners minder van toepassing, maar misschien is er wel afval van balkonplanten. De proef duurt tot medio 2019.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voor de flats staat een bovengrondse gft-container. Alle containers, dus ook die voor restafval, kunnen alleen gebruikt worden met een pasje. Bewoners hebben één pasje waarmee zij beide containers kunnen openen.

Onderzoek

Elke ingeleverde zak wordt in de containers geteld, zodat we de effecten van de proef kunnen meten. Hierbij gaan we uiteraard goed om met de privacy van bewoners. De toegangspas voor de container staat geregistreerd op het huisadres, niet op naam. Voordat de resultaten van dit onderzoek worden geanalyseerd, worden de persoonsgegevens geanonimiseerd. De gegevens zijn niet meer te herleiden naar het adres.

Meer over uw privacy staat in het privacyprotocol project afval scheiden in hoogbouw (pdf) en op de pagina Hoe gaan we om met uw gegevens.

Enquête

Van vrijdag 15 februari tot en met zaterdag 2 maart voert onderzoeksbureau Almere Marktonderzoek Advies (AMA) een enquête uit. Onderzoeksbureau AMA heeft veel ervaring met het uitvoeren van onderzoeken naar het scheiden van afval. De enquêteurs bevragen de bewoners van de flats over hoe zij omgaan met hun afval. Als gemeente willen we namelijk zo veel mogelijk leren van de ervaringen van de bewoners. De enquêtes worden afgenomen tussen 10.00 en 19.30 uur, zowel op werkdagen als in het weekend. De interviewers zijn herkenbaar aan een badge met daarop het logo van de gemeente Rotterdam en het AMA-logo.

Voor bewoners is het belangrijk te weten dat antwoorden strikt vertrouwelijk worden behandeld. Antwoorden worden alleen gebruikt voor de wetenschappelijke proef over afvalscheiding. Voor vragen over de enquête kunnen bewoners contact opnemen met AMA via telefoonnummer 036 – 537 28 14.

Rotterdam Circulair

In Rotterdam zijn we zuinig op grondstoffen en gebruiken we producten steeds opnieuw. Want de afvalberg groeit en het klimaat verandert, terwijl de grondstoffen op raken. Met elkaar moeten we betere producten gaan maken en gebruiken, met een langere levensduur, producten hergebruiken waar dat kan en nieuwe producten maken van 'afval'.

Eén derde van ons restafval bestaat uit gft, dus dat loont. In Rotterdam wordt er per jaar al meer dan 7 miljoen kilo gft opgehaald en daar kunnen we 2,6 miljoen kilo compost van maken.