Spring naar het artikel

In 2018 komen in het voormalige havenbekken Nassauhaven de eerste 18 drijvende woningen (Havenlofts) van Rotterdam. Ook leggen we hier een natuurvriendelijke oever aan om de ontwikkeling van de natuur in een stedelijke omgeving te helpen.

Bouwen op het water heeft de toekomst. Wereldwijd raken steden steeds voller. Dat vraagt om een creatieve invulling van de ruimte die wij hebben. Niet alleen op het land, maar ook op het water. Rotterdam gebruikt het beschikbare water al. Zo is er een Drijvend Paviljoen, een Dobberend Bos en het Aqua Dock. Ook komt dit jaar in Rotterdam de eerste Floating Farm.

Rotterdam staat bekend om zijn innovaties. Als deltastad doen we dit ook op het water. We willen de relatie met de stad en de rivier verder versterken, want de rivier is méér dan alleen een vaarweg voor boten en schepen. Het is het grootste gebied van de stad waar natuur en recreatie elkaar ontmoeten. Een ideale plek voor permanente en tijdelijke events, zoals wonen en festivals. Een plek waarvan we graag willen dat bezoekers er langer willen verblijven. Als innovatieve Deltastad blijft Rotterdam pionieren, ook op het water.

Natuurvriendelijk en drijvend wonen in de Nassauhaven.

Het getijdenpark met een natuurvriendelijke oever

Rotterdam heeft een open verbinding met de zee. De werking van eb en vloed is daardoor voelbaar tot in de stad. In de Nassauhaven ligt het verschil van eb en vloed tussen de anderhalve en twee meter. Dit verschil noemen we ‘getijde’. Bij de drijvende woningen wordt gebruik gemaakt van een nieuwe manier van bouwen die rekening houdt met eb en vloed en de verandering van het klimaat.

De oevers van de Nassauhaven zijn door de oude havenfunctie nog recht en hard. Voor planten en dieren is hierdoor weinig plek. Om de natuur weer terug te brengen in de stad gaan we tegelijk met de eerste drijvende woningen in twee jaar tijd een natuurvriendelijke oever aanleggen. Deze natuurvriendelijke oever komt aan de lange zijde van de Nassauhaven en grenst straks aan het bestaande Nassauhavenpark. De oever wordt trapsgewijs aangelegd zodat planten kunnen groeien. Met de aanleg wil de gemeente ervoor zorgen dat er meer variatie ontstaat in de visstand en plantsoorten die horen bij getijdennatuur. De directe woonomgeving wordt groener en aantrekkelijker. Het ontwikkelen van een park in een rivier met eb en vloed is uniek in Nederland.

Ecologisch onderzoek

De natuurvriendelijke oever wordt aangelegd in een gebied met brak water. Dit is een hele uitdaging, omdat niet alle planten en dieren hier kunnen groeien of leven. Onderzoek om ontwikkelingen te volgen is daarom erg belangrijk. Als er een toename van variatie in vis, water- en oeverplanten (vegetatie) en insectachtige waterdiertjes (macrofauna) is, betekent dit dat de kwaliteit van het water enorm vooruit gaat. In 2016 is voorafgaand aan de werkzaamheden een eerste onderzoek gedaan.

Havenlofts: 18 drijvende woningen

De architect die het Drijvend Paviljoen in de Rijnhaven heeft ontworpen, is ook de ontwerper van  de Havenlofts. De Havenlofts  zijn de eerste drijvende woningen in Rotterdam. De woningen gaan mee met eb en vloed. Ze worden duurzaam gebouwd; zoveel mogelijk in lijn met de BREAAM standaard voor duurzaamheid bij gebouwen.  Het worden ‘nul op de meter’ woningen. Dit betekent dat een woning evenveel (of meer) energie opwekt dan het nodig heeft voor het huis en het huishouden. De woningen worden gebouwd op het terrein van de RDM op de Heijplaat. Na de zomer worden ze de Nassauhaven in gesleept. Het is de eerste – kleinschalige – drijvende woonwijk in Rotterdam.

Planning

Het project Nassauhaven is sinds januari 2018 in uitvoering. In het voorjaar hebben er baggerwerkzaamheden plaatsgevonden om de haven uit te diepen. Deze werkzaamheden zijn nodig om een stabiele onderlaag (stabiliteitsbed) voor de natuurvriendelijke oever te leggen in de eerste fase.

Wat dit betekent voor de bewoners en de omgeving kunt u lezen in de nieuwsbrief.

Samenwerking en financiering

Nassauhaven maakt onderdeel uit van Rivier als Getijdenpark, een programma dat in de Rotterdamse regio getijdenparken mogelijk maakt. De gemeente Rotterdam werkt in de Nassauhaven  aan een innovatief en toekomstbestendig Rotterdam in samenwerking met: Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Europese Unie (LIFE+), EcoShape/ Deltares, het Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling het Havenbedrijf Rotterdam, en team Havenloft.

Het getijdenpark Nassauhaven wordt gefinancierd vanuit Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, het programma Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) en vanuit Europese LIFE+. Het programma Bestaand Rotterdams Gebied wil met de omgeving en partners investeren in een groene en schone leefomgeving. Zo kan economische groei hand in hand gaan met de kwaliteit van de leefomgeving in de Rotterdamse regio. Het getijdenpark Nassauhaven ontvangt ook LIFE + financiering van de Europese Unie omdat het project bijdraagt aan het terugbrengen van de natuur in een stedelijke omgeving. LIFE is een subsidieprogramma van de EU. Doel is om projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid.

Meer informatie

Wilt u weten wat de gemeente Rotterdam nog meer doet om de natuur met getijdenparken terug te brengen? Kijk dan op de pagina getijdenparken.