Spring naar het artikel

In de Nassauhaven, een voormalige stadshaven, liggen in 2018 de eerste drijvende woningen van Rotterdam, de Havenlofts. Ook leggen we hier een getijdenpark aan om de ontwikkeling van de natuur in een stedelijke omgeving in gang te zetten.

Bouwen op het water heeft de toekomst. Wereldwijd raken steden steeds voller. Dat vraagt om een creatieve invulling van de ruimte die wij hebben. Niet alleen op het land, maar ook op het water. Rotterdam gebruikt het beschikbare water al. Zo is er een Drijvend Paviljoen, een Dobberend Bos en het Aqua Dock. Ook is Rotterdam bezig met het ontwikkelen van een Floating Farm.

Rotterdam staat bekend om zijn innovaties. Als deltastad doen we dit ook op het water. We willen de relatie met de stad en de rivier verder versterken, want de rivier is méér dan alleen een snelweg voor boten. Het is het grootste gebied van de stad waar natuur en recreatie elkaar ontmoeten. Een ideale plek voor permanente en tijdelijke events, zoals wonen en festivals. Een plek waarvan we graag willen dat bezoekers er langer willen verblijven. Als innovatieve deltastad blijft Rotterdam pionieren, ook op het water.

Natuurvriendelijk en drijvend wonen in de Nassauhaven.

Het getijdenpark met een natuurvriendelijke oever

Rotterdam heeft een open verbinding met de zee. Hierdoor komen eb en vloed tot midden in de stad, en dus ook in de Nassauhaven. Het verschil tussen eb en vloed ligt tussen de anderhalve en twee meter. Dit verschil noemen we ‘getijde’. En omdat er een natuurvriendelijke oever bij komt, heet dit een ‘getijdenpark’. Dit park zal komen te liggen aan de lange zijde (grenzend aan het Nassauhavenpark) van de Nassauhaven.

Op dit moment zijn de oevers nog recht en hard. Hierdoor is er voor planten en dieren weinig plek. Om ervoor te zorgen dat zij daar kunnen groeien, wordt de oever trapsgewijs aangelegd. De oever zal zoveel mogelijk worden opgebouwd uit sediment uit de haven. Met de natuurvriendelijke oever wil de gemeente ervoor zorgen dat er meer variatie ontstaat in onder meer de visstand en vegetatie in het havenbekken, maar ook dat de belevingswaarde toeneemt. Het ontwikkelen van een park in een rivier met eb en vloed is uniek in Nederland.

Ecologie: waterkwaliteit en planten en dieren

De natuurvriendelijke oever wordt aangelegd in een gebied met brak water. Dit is een hele uitdaging, omdat niet alle flora en fauna hier kan groeien en leven. Een gedegen en continuerend onderzoek om ontwikkelingen te volgen is dan ook zeer belangrijk. Als er een toename van variatie in vis, vegetatie (water- en oeverplanten) en macrofauna (insectachtige waterdiertjes) is, betekent dat dat de kwaliteit van het water enorm vooruit gaat.

Havenlofts: 18 drijvende woningen

Dezelfde architect die ook het Drijvend Paviljoen in de Rijnhaven heeft ontworpen, ontwerpt ook de Havenlofts. Dit zijn de eerste drijvende woningen in Rotterdam. De woningen gaan mee met eb en vloed, en zijn ook duurzaam zoveel mogelijk in lijn met de BREEAM standaarden die aangeven hoe duurzaam gebouwen zijn. De drijvende lofts worden nul op de meter woningen waarbij een woning evenveel (of meer) energie opwekt dan het nodig heeft voor het huis en het huishouden. Ze zullen in 2018 de Nassauhaven ingesleept worden. Het is de eerste – kleinschalige – drijvende woonwijk in Rotterdam. De verkoop van de Havenlofts wordt begeleid door Public Domain Architecten via pauline@publicdomainarchitecten.nl. In de verkoopbrochure staat aanvullende informatie.

Samenwerking

In de Nassauhaven werkt de gemeente Rotterdam samen met andere partijen aan een innovatief en toekomstbestendig Rotterdam. Die partijen zijn het Wereld Natuur Fonds, het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, EcoShape, de Provincie Zuid-Holland, LIFE+, Team Havenloft en BRG.

De Rotterdamse haven wordt uitgebreid met Maasvlakte 2 om de beste haven van Europa te blijven. Het programma Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) investeert in een groenere en schonere Rotterdamse regio. Alleen als mensen hier prettig kunnen wonen en werken is groei van de haven mogelijk. Daarom investeert programma Bestaand Rotterdams Gebied met de omgeving en partners in een groene en schone leefomgeving. Zo gaat economische groei hand in hand met kwaliteit van de Rotterdamse regio.

Meer informatie

Wilt u weten wat de gemeente Rotterdam nog meer doet om de natuur met getijdenparken terug te brengen? Kijk dan op de pagina getijdenparken.