Getijdenpark Maashaven
Gepubliceerd op: 26-04-2018
Geprint op: 16-07-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/getijdenpark-maashaven/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

In 2019 veranderen de ligplaatsen voor de binnenvaart in de Maashaven. Het Havenbedrijf Rotterdam deelt de ligplaatsen zo in dat een duurzame plek ontstaat, waar alle binnenvaartschepen bij elkaar kunnen liggen.

In het oostelijk deel is de huidige sliblaag afgegraven en een nieuwe bodemlaag aangebracht. Dit vormt de eerste fase voor het getijdenpark in de Maashaven.

Toekomstplaatje

Het toekomstplaatje is een getijdenpark: een park in het water met een natuurvriendelijke oever. Hier is onder invloed van eb en vloed (getijde) meer plaats voor natuur en waterdieren. De openbare ruimte onder de metrobaan tot aan de waterlijn (aan de Maashaven Oostzijde) kan zich ontwikkelen tot een groen en recreatief wandelgebied. Dit past goed bij de opgave om nieuwe groene ruimten te maken passend bij de ontwikkeling van een groot aantal woningen en nieuwe stedelijke functies in Rotterdam Zuid (van Kop van Zuid naar Hart van Zuid).

Project in meerdere fasen

Het project bestaat uit drie fasen. In de eerste fase wordt zand dat vrijkomt bij de verdieping van de Nieuwe Waterweg gebruikt om onder water een eerste laag te leggen. De verdieping van Nieuwe Waterweg vindt plaats tussen 1 juni en 1 september. Voorafgaand hieraan zijn voorbereidende werkzaamheden in de Maashaven nodig. Het gaat dan om afval en vuil eruit vissen, het baggeren van de huidige havenbodem en bagger afvoeren. Het Havenbedrijf Rotterdam levert en brengt vervolgens 200.000 m3 zand in de Maashaven. Hierdoor ontstaat een stevige en schone havenbodem in de Maashaven die gereed is voor verdere ontwikkeling.

Langetermijninvestering

De volgende fases krijgen pas vorm als de aanvullende financiering rond is en het nieuwe gemeentebestuur een besluit heeft genomen over de aanleg van een getijdenpark.  Besluitvorming hiervoor wordt komende tijd voorbereid.

Initiatiefnemers

Bij de aanleg van dit getijdenpark met natuurvriendelijke oever werkt de Gemeente Rotterdam samen met: Havenbedrijf Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, ARK Natuurontwikkeling, Tauw en Waterschap Hollandse Delta. Iedere partij brengt zijn eigen kennis in om te komen tot een innovatief en toekomstbestendig Rotterdam.

Verbinding met andere projecten

Het project staat niet op zichzelf. De ontwikkeling van een getijdenpark in de Maashaven draagt bij aan de doelen van het regionale programma Rivier als Getijdenpark en is onderdeel van het programma Rivieroevers van de gemeente Rotterdam. Daarnaast voegt het park bij aan de kwaliteit van drie omliggende wijken. Dit sluit aan bij de doelen van het Nationaal programma Rotterdam-Zuid.