Getijdenpark Groene Poort
Gepubliceerd op: 04-07-2018
Geprint op: 23-01-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/getijdenpark-groene-poort/
Spring naar het artikel

In 2013 startte gemeente Rotterdam samen met het Havenbedrijf Rotterdam, Wereld Natuurfonds en Rijkswaterstaat met het project Groene Poort aan de Nieuwe Waterweg. Samen werken we aan een natuurvriendelijke oever bij Landtong Rozenburg.

Naast partijen betonpuin van het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat, is hiervoor ook betonpuin van gemeente Rotterdam toegepast.

Ontwikkeling

Vijf kilometer oever van de Landtong wordt minder diep gemaakt. Twee langsdammen beschermen de oever tegen golven van de langsvarende schepen. Tussen de kribben ontstaat hierdoor een getijdegebied dat droogvalt bij eb. Een prachtig nieuw leefgebied voor allerlei vissen, vogels en planten. Voor de dammen en het ondieper maken van de oever wordt bouwmateriaal en grond hergebruikt van andere plaatsen in de regio Rijnmond. Bijkomend voordeel is dat ook de waterkering beschermd wordt. De tijdshorizon is tien jaar, het tempo van aanleg is niet vastgelegd en wordt bepaald door het aanbod van grof puin en grond.

Monitoringsysteem

In het voorjaar van 2018 is er een monitoringsysteem geplaatst, bedoeld om onder andere de stroomsnelheid en –richting van het water te bepalen.