Getijdenoever Nassauhaven
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 22-10-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/getijdenoever-nassauhaven/
Spring naar het artikel
Foto: Public Domain Architecten

In 2019 komen in het voormalig havenbekken Nassauhaven de eerste 18 drijvende woningen (Havenlofts) van Rotterdam. Ook heeft de gemeente hier een natuurvriendelijke oever aangelegd.

Bouwen op het water heeft de toekomst. Wereldwijd raken steden steeds voller. Dat vraagt om een creatieve invulling van de ruimte die wij hebben. Niet alleen op het land, maar ook op het water. De rivier is méér dan alleen een vaarweg voor schepen. Het is het grootste gebied van de stad waar natuur, recreatie en wonen elkaar ontmoeten. Een plek waarvan we graag willen dat mensen er langer blijven. Als innovatieve Deltastad wil Rotterdam pionieren, ook op het water.

Natuurvriendelijk en drijvend wonen in de Nassauhaven.

Eb en vloed

Rotterdam heeft een open verbinding met de zee. De werking van eb en vloed is daardoor voelbaar tot in de stad. In de Nassauhaven ligt het verschil van eb en vloed tussen de anderhalve en twee meter. Dit verschil noemen we ‘getijde’. Zowel bij de aanleg van een natuurvriendelijke oever als bij de bouw van drijvende woningen wordt met het getijde rekening gehouden.

Een natuurvriendelijke oever

De oevers van de Nassauhaven waren - door de oude havenfunctie - nog recht en hard. Voor planten en dieren was weinig plek. Om de natuur weer terug te brengen in de stad hebben we een natuurvriendelijke oever aangelegd. Deze oever grenst aan het bestaande Nassauhavenpark en is trapsgewijs aangelegd zodat planten kunnen groeien. Met de aanleg willen we zorgen voor meer variatie in vissen en planten die horen bij getijdennatuur. En de directe woonomgeving groener maken. De ontwikkeling van een getijdenoever in een voormalig havenbekken is uniek in Nederland.

Havenlofts: 18 drijvende woningen

De architect die het Drijvend Paviljoen in de Rijnhaven heeft ontworpen, is ook de ontwerper van de Havenlofts. De Havenlofts zijn de eerste drijvende woningen in Rotterdam. De woningen gaan mee met eb en vloed. Ze worden duurzaam gebouwd en zijn straks zogeheten ‘nul op de meter’ woningen. Dit betekent dat een woning evenveel energie opwekt als het nodig heeft voor het huis en het huishouden (of zelfs meer dan). De woningen worden gebouwd op een terrein in IJsselmonde. Na de kerst worden ze in fases de Nassauhaven in gesleept. Het is de eerste – kleinschalige – drijvende woonwijk in Rotterdam.

Planning

Het project Nassauhaven is sinds januari 2018 in uitvoering. In dat voorjaar hebben baggerwerkzaamheden plaatsgevonden om de haven uit te diepen. Daarna is beplanting aangebracht. In juli 2019 is de oever voltooid en zijn meerpalen geslagen. Hieraan worden straks de woningen bevestigd. Dit gaat er verder nog gebeuren:

  • energiebedrijven Evides en Stedin leggen kabels en leidingen aan op de plek waar de drijvende woningen komen te liggen
  • er komen aanlandingspunten voor de loopbruggen naar de drijvende woningen
  • na de kerst komen de eerste zes drijvende woningen naar de Nassauhaven.

Met deze nieuwsbrieven informeert de gemeente de bewoners over de ontwikkelingen:

Ecologisch onderzoek

De natuurvriendelijke oever wordt aangelegd in brak water. Een hele uitdaging, omdat niet alle planten en dieren hier kunnen groeien of leven. Tot en met 2022 doen we onderzoek om de ontwikkelingen te volgen. Als er een toename van variatie in vis, water- en oeverplanten (vegetatie) en insectachtige waterdiertjes (macrofauna) is, betekent dit dat de kwaliteit van het water enorm vooruit gaat.

Samenwerking

Nassauhaven maakt onderdeel uit van Rivier als Getijdenpark, een programma dat in de regio getijdenparken en -oevers mogelijk maakt.

Financiering

Logo LIFE
Foto: LIFE

Getijdenoever Nassauhaven wordt gefinancierd door Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en het programma Bestaand Rotterdams Gebied (BRG). Ook wordt het mogelijk gemaakt met steun van LIFE-financiering van de Europese Unie.

Het programma Bestaand Rotterdams Gebied wil met de omgeving en partners investeren in een groene en schone leefomgeving. Zo kan economische groei hand in hand gaan met de kwaliteit van de leefomgeving in de Rotterdamse regio. De Europese Unie geeft subsidie omdat het project bijdraagt aan het terugbrengen van de natuur in een stedelijke omgeving. LIFE is een subsidieprogramma van de EU. Doel is om projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid.

Meer informatie

Wilt u weten wat de gemeente Rotterdam nog meer doet met getijdenparken? Kijk dan op de pagina getijdenparken.