Getijdenoever Nassauhaven
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 19-08-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/getijdenoever-nassauhaven/
Spring naar het artikel
Foto: Public Domain Architecten

In 2019 komen in het voormalige havenbekken Nassauhaven de eerste 18 drijvende woningen (Havenlofts) van Rotterdam. Ook leggen we hier een natuurvriendelijke oever aan om de ontwikkeling van de natuur in een stedelijke omgeving te helpen.

Bouwen op het water heeft de toekomst. Wereldwijd raken steden steeds voller. Dat vraagt om een creatieve invulling van de ruimte die wij hebben. Niet alleen op het land, maar ook op het water. De rivier is méér dan alleen een vaarweg voor schepen. Het is het grootste gebied van de stad waar natuur en recreatie elkaar ontmoeten. Een ideale plek voor permanente en tijdelijke events, zoals wonen en festivals. Een plek waarvan we graag willen dat bezoekers er langer verblijven. Als innovatieve Deltastad blijft Rotterdam pionieren, ook op het water.

Natuurvriendelijk en drijvend wonen in de Nassauhaven.

Een natuurvriendelijke oever

Rotterdam heeft een open verbinding met de zee. De werking van eb en vloed is daardoor voelbaar tot in de stad. In de Nassauhaven ligt het verschil van eb en vloed tussen de anderhalve en twee meter. Dit verschil noemen we ‘getijde’. Bij de drijvende woningen wordt gebruik gemaakt van een nieuwe manier van bouwen, die rekening houdt met eb en vloed en de verandering van het klimaat.

De oevers van de Nassauhaven zijn door de oude havenfunctie nog recht en hard. Voor planten en dieren is hierdoor weinig plek. Om de natuur weer terug te brengen in de stad leggen we in twee stappen een natuurvriendelijke oever aan. Deze natuurvriendelijke oever bevindt zich aan de lange zijde van de Nassauhaven en grenst aan het bestaande Nassauhavenpark. De oever wordt trapsgewijs aangelegd zodat planten kunnen groeien. Met de aanleg wil de gemeente ervoor zorgen dat er meer variatie ontstaat in de visstand en plantsoorten die horen bij getijdennatuur. De directe woonomgeving wordt groener en aantrekkelijker. Het ontwikkelen van een oever in een rivier met eb en vloed is uniek in Nederland.

Havenlofts: 18 drijvende woningen

De architect die het Drijvend Paviljoen in de Rijnhaven heeft ontworpen, is ook de ontwerper van de Havenlofts. De Havenlofts zijn de eerste drijvende woningen in Rotterdam. De woningen gaan mee met eb en vloed. Ze worden duurzaam gebouwd; zoveel mogelijk in lijn met de BREAAM-standaard voor duurzaamheid bij gebouwen. Het worden ‘nul op de meter’ woningen. Dit betekent dat een woning evenveel energie opwekt als het nodig heeft voor het huis en het huishouden (of zelfs meer dan). De woningen worden gebouwd op een terrein in IJsselmonde. Na de zomer worden ze de Nassauhaven in gesleept. Het is de eerste – kleinschalige – drijvende woonwijk in Rotterdam.

Planning

Het project Nassauhaven is sinds januari 2018 in uitvoering. In dat voorjaar hebben baggerwerkzaamheden plaatsgevonden om de haven uit te diepen. Daarna is beplanting aangebracht op het stuk tussen de twee bruggen. Dit gaat er verder nog gebeuren:

  • energiebedrijven Evides en Stedin leggen kabels en leidingen aan op de plek waar de drijvende woningen komen te liggen
  • er komen aanlandingspunten voor de drijvende woningen
  • op 3 juli 2019 werden de eerste meerpalen worden geslagen. Hieraan worden straks de loopbruggen naar de  woningen bevestigd
  • om alle werkzaamheden soepel te laten verlopen, is de voetgangersbrug (de Parkbrug) niet te gebruiken. Vanaf 22 juli 2019 gaat de brug weer open
  • in november komen de eerste zes drijvende woningen naar de Nassauhaven.

Met deze nieuwsbrieven informeert de gemeente de bewoners over de ontwikkelingen:

Ecologisch onderzoek

De natuurvriendelijke oever wordt aangelegd in brak water. Een hele uitdaging, omdat niet alle planten en dieren hier kunnen groeien of leven. Tot en met 2022 doen we onderzoek om de ontwikkelingen te volgen. Als er een toename van variatie in vis, water- en oeverplanten (vegetatie) en insectachtige waterdiertjes (macrofauna) is, betekent dit dat de kwaliteit van het water enorm vooruit gaat.

Samenwerking

Nassauhaven maakt onderdeel uit van Rivier als Getijdenpark, een programma dat in de regio getijdenparken en -oevers mogelijk maakt.

Financiering

Logo LIFE
Foto: LIFE

De getijdenoever Nassauhaven wordt gefinancierd vanuit Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, het programma Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) en vanuit Europese LIFE+. Het programma Bestaand Rotterdams Gebied wil met de omgeving en partners investeren in een groene en schone leefomgeving. Zo kan economische groei hand in hand gaan met de kwaliteit van de leefomgeving in de Rotterdamse regio. De getijdenoever Nassauhaven ontvangt ook LIFE + financiering van de Europese Unie omdat het project bijdraagt aan het terugbrengen van de natuur in een stedelijke omgeving. LIFE is een subsidieprogramma van de EU. Doel is om projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid.

De getijdenoever wordt mogelijk gemaakt met steun van LIFE financiering van de Europese Unie.

Meer informatie

Wilt u weten wat de gemeente Rotterdam nog meer doet om de natuur met getijdenparken terug te brengen? Kijk dan op de pagina getijdenparken.