Spring naar het artikel

Een gemeenschappelijke tuin is het openbaar toegankelijk binnenterrein of omliggend openbaar groen bij een appartementsgebouw. Rotterdam wil dat eigendom en beheer van de gemeenschappelijke tuin bij één partij komt.

De tuin verkopen aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) die nu het beheer uitvoert is één van de opties. Is verkoop niet mogelijk, dan neemt de gemeente de tuin, in goed overleg met de VvE, terug in beheer. De aanpak van elke tuin is dus maatwerk en verschilt per situatie.

Locaties

Het gaat om ongeveer 180 gemeenschappelijke tuinen in de gebieden Charlois, Feijenoord, IJsselmonde, Prins Alexander en Hillegersberg-Schiebroek. Of uw tuin onderdeel is van de aanpak, verneemt u van uw VvE.

Wat verandert er?

Wanneer de VvE (of meerdere VvE’s grenzend aan 1 gemeenschappelijke tuin) de tuin koopt, verandert er voor u niets tot weinig. Is verkoop niet mogelijk? Dan neemt de gemeente het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin over. Dit betekent dat alle grond binnen dit gebied openbaar toegankelijk moet zijn en blijven. Eventueel illegaal in gebruik genomen tuinen worden dan opgeruimd.

Huurders en eigenaren

U bent als eigenaar van een woning in een appartementencomplex lid van een VvE. Dit betekent dat u inspraak heeft op de beslissingen die het bestuur van de Vereniging van Eigenaren maakt. De gemeente vraagt u na te denken of u de gemeenschappelijke tuin wilt kopen en dit kenbaar te maken bij uw VvE. U kunt in uw Algemene Ledenvergadering besluiten om de tuin te kopen. Dit officiële besluit ontvangt de gemeente graag namens de bestuurders van uw VvE.

Informatie voor huurders

Bent u huurder van een appartement met een gemeenschappelijk tuin, dan kunt u het best contact opnemen met uw verhuurder. De verhuurder is eigenaar van het appartement en gaat daardoor over dit soort besluiten.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u nog vragen over de aankoop en/of het beheer van uw gemeenschappelijke tuin? Neem dan contact op met uw VvE of kijk of uw vraag hier staat.

In de jaren ’50 tot ’70 (’80) van de vorige eeuw zijn onder andere in Rotterdam appartementsgebouwen gerealiseerd met een gemeenschappelijke tuin. Een gemeenschappelijke tuin is een openbaar toegankelijk binnenterrein of omliggend openbaar groen. De gemeenschappelijke tuin bleef eigendom van de gemeente, maar het onderhoud en de kosten daarvan werd bij de omringende private partijen (zoals corporaties, beleggingsmaatschappijen en Verenigingen van Eigenaars) gelegd. De gemeente wilde met het eigendom het openbare - karakter en de - toegankelijkheid van de tuin bewaren.

Het college heeft onlangs besloten om het eigendom en het onderhoud van de gemeenschappelijke tuinen in één hand te leggen.

Dat betekent dat de nu openbaar toegankelijke tuinen worden verkocht aan de Vereniging van Eigenaars (VvE’s) of door de gemeente terug in beheer worden genomen. Bij verkoop van een tuin wordt een openbare tuin een privé-tuin bestemd voor gemeenschappelijk gebruik door de eigenaren of gebruikers van een appartement.

Over de gehele stad verspreid zijn ongeveer 180 gemeenschappelijke tuinen waarvan er ongeveer 50 aan de openbaarheid zijn onttrokken en dus al privé-tuinen zijn geworden. De tuinen die al aan de openbaarheid zijn onttrokken wil de gemeente Rotterdam verkopen. Ook komt het regelmatig voor dat appartementseigenaren een deel van de gemeenschappelijke tuin in privégebruik hebben genomen. Deze stukken tuin zijn illegale tuinuitbreidingen. De gemeente wil met de actie aanpak van de gemeenschappelijke tuinen ook deze kwesties oplossen.

De onderhoudsverplichting is vastgelegd in de koopakte met een zogenaamd kettingbeding. Dit betekent dat bij de verkoop van het gebouw / de woning de onderhoudsverplichting wordt doorgeven aan de nieuwe eigenaar. In de splitsingsakte van het eigendom in appartementsrechten is het zogenaamde kettingbeding opgenomen. De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van de gemeenschappelijke tuinen die verspreid liggen in de deelgebieden Charlois, Delfshaven, Hillegersberg-Schiebroek, IJsselmonde, Kralingen-Crooswijk, Prins Alexander.

Een Vereniging van Eigenaars is gezamenlijk eigenaar van een appartementencomplex. Bij de splitsing van het appartementencomplex in appartementsrechten wordt een Vereniging van Eigenaars opgericht.

Als eigenaar van een appartement bent u mede-eigenaar van het gebouw en dus medeverantwoordelijk voor het hele gebouw. Ook bent u verplicht om samen met de overige eigenaren het gebouw te onderhouden. In de wet is de verplichting vastgelegd een vereniging van eigenaars (VvE) te activeren. Iedere eigenaar van een appartement is per wet automatisch lid van de VvE. Als VvE-lid (mede-eigenaar) bent u ook aansprakelijk voor wat uw VvE doet of nalaat. Het is dus belangrijk het VvE beheer goed te regelen.

De eigenaar van een appartement betaalt maandelijks aan de VvE een bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van verschillende zaken zoals de grootte van het appartement zoals vastgelegd in de splitsingsakte in de vorm van een breukdeel. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de leden van de VvE. Dit gebeurt in de ledenvergadering. De VvE bijdrage wordt gebruikt om o.a. kleine reparaties, schoonmaakkosten, elektra van gemeenschappelijke ruimten en liften, onderhoudscontracten, verzekeringen en bestuurskosten te betalen. De VvE moet ook sparen om grootonderhoud te kunnen bekostigen. Meestal wordt een meerjaren onderhoudsbegroting opgesteld om te bepalen wanneer groot onderhoud moet worden uitgevoerd en wat dat gaat kosten.

U hoeft niets te doen. De gemeente neemt contact op met de besturen van VvE’s om te onderzoeken of de eigenaren van de appartementencomplexen de gemeenschappelijke tuin willen kopen.

Het is gebruikelijk dat VvE’s de beheerkosten van de gemeenschappelijke tuinen doorbelasten aan appartementseigenaren en huurders. Als een VvE besluit tot aankoop van een Gemeenschappelijke Tuin, veranderd er in principe niets aan de vastgestelde bijdrage die appartementseigenaren en huurders voor het onderhoud van de tuin betalen.

U kunt contact opnemen met telefoonnummer 14010 of een mail sturen naar gemeenschappelijketuinenSO@rotterdam.nl.

Als u van mening bent dat uw VvE de belangen van u als eigenaar of huurder niet goed behartigt en dit consequenties heeft voor het beheer van de gemeenschappelijk tuin rondom uw complex is het raadzaam dit uitdrukkelijk bij de bestuurder van uw VvE aan te kaarten. Lukt dat niet dan raden wij u aan contact op te nemen met VvE 010.

Uiteindelijk wil de gemeente dat eigendom en beheer van alle gemeenschappelijk tuinen bij de VvE’s komt te liggen of de gemeente als eigenaar het beheer uitvoert. Helaas kunnen niet alle 180 tuinen gelijktijdig worden opgepakt. De tuinen liggen geclusterd in verschillende deelgebieden van de stad. De gemeente heeft een planning gemaakt wanneer welk cluster van tuinen kan worden aangeschreven.

Meer informatie en contact

De gemeente benadert de VvE over de aankoop van de gemeenschappelijke tuin. Meer informatie of verdere vragen? Mail dan naar gemeenschappelijketuinenSO@rotterdam.nl.