Geluid Kralingse Bos
Gepubliceerd op: 07-09-2018
Geprint op: 19-04-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/geluid-kralingse-bos/
Spring naar het artikel
Foto: Claudia Zantman

Gemeente Rotterdam heeft onderzocht hoe bezoekers van het Kralingse Bos het geluid ervaren. Wat zijn positieve of negatieve geluiden?

Rotterdam zet in op stille groene gebieden. Plekken waar je tot rust kunt komen in een levendige stad. De ambitie is voor iedere Rotterdammer een stille plek op loopafstand en een stille groene plek op fietsafstand. Maar wat is eigenlijk zo’n stille groene plek? Wanneer ervaren we een plek als stil en rustig en wanneer juist niet? En heb je stilte nodig om tot rust te komen? Eigenlijk is daarover nog niet zo veel bekend.

Geluidbelevingsonderzoek Kralingse Bos

Daarom  heeft de gemeente een geluidsbelevingsonderzoek uitgevoerd. Samen met bezoekers onderzochten wij hoe bezoekers van het bos het geluid ervaren. Wat zijn positieve en wat juist negatieve geluiden? Door middel van de MoSART app konden bezoekers hun beleving op elk gewenst moment van 12 september tot en met 12 oktober doorgeven.

Voor het onderzoek interviewden publieksvoorlichters van gemeente Rotterdam op verschillende dagen en tijden bezoekers van het Kralingse Bos. Hiervoor maakten ze gebruik van de MoSART app. Met de MoSART app maak je een korte opname van het geluid in de omgeving en geef je aan hoe je dat geluid ervaart. Op die manier registreert de app de subjectieve, persoonlijke beleving van het geluidlandschap.

Naast de interviews konden geïnteresseerden zich opgeven voor georganiseerde wandelingen, soundwalks, in het Kralingse Bos. Onder begeleiding van de boswachter is door de deelnemers op verschillende plekken de MoSART app gebruikt.

Er zijn ook geluidopnamen gemaakt met een meetwagen van DCMR Milieudienst Rijnmond. Deze zijn gebruikt om de resultaten te ijken.

Positieve resultaten

De waardering van de geluidbeleving in het Kralingse Bos is hoog. Het meest gegeven rapportcijfer is een 8. Grote delen van het bos, vooral langs de plas en het oostelijke bosgebied, worden als kalm ervaren. Dit zijn de plekken waar mensen, al dan niet bewust, tot rust komen. Er zijn in het Kralingse Bos ook plekken die worden gewaardeerd als chaotisch of saai. Hier is nog verbetering te bereiken, soms door onplezierige geluiden weg te nemen, soms door plezierige geluiden toe te voegen. Een mooi voorbeeld is een al aanwezig watervalletje dat in een als chaotisch ervaren omgeving zorgt voor een prettige, levendige plek.

Vervolg

Het doel is om de beleving van geluid een grotere rol te geven in het geluidbeleid én burgers meer te betrekken bij geluidrelevante projecten. Dit gaan we met gerichte campagnes doen, maar ook bij concrete ingrepen in de stad zoals het aanbrengen van een stiller wegdek. Een ander voorbeeld is het inzetten van de app bij de herinrichting van een plein of het vergroenen van een stenige plek in een woonwijk. De gemeente vraagt dan aan bewoners van de straat of aan het plein om zowel voor als na de ingreep hun geluidbeleving door te geven. Tegelijkertijd wordt het geluid ook gemeten. Zo ontstaat steeds meer inzicht in de relatie tussen geluidbeleving en het berekende, gemeten geluid in Rotterdam. Op die manier werken we aan het realiseren van prettige en rustige plekken in een levendige en leefbare stad.

Meer informatie

Download het onderzoeksrapport (pdf) van 'Hoe klinkt het Kralingse Bos'. Heeft u vragen? Deze kunt u stellen via geluidkralingsebos@rotterdam.nl.