Bewoners die hun wijk een stukje beter maken
Gepubliceerd op: 30-01-2019
Geprint op: 25-04-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/gelote-wijkcomites/
Spring naar het artikel
Foto: Arnoud Verhey

In zes Rotterdamse wijken zijn wijkcomités actief. Gelote bewoners stellen wijkagenda’s op en mogen jaarlijks meer dan 50.000 euro besteden aan bewonersinitiatieven. ‘Bewoners kloppen steeds vaker bij ons aan met hun goede ideeën.’

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat bewoners meer invloed krijgen op wat er gebeurt in de wijk. In zes wijken experimenteert de gemeente daarom de komende jaren met gelote wijkcomités, die in mei 2018 van start zijn gegaan. Het gaat om Middelland, Oud Mathenesse-Witte Dorp, Tarwewijk, Pendrecht, Zevenkamp en Nesselande. De vijf leden per comité zijn bewoners van de betreffende wijk die door een loting geselecteerd zijn. Zij worden geacht 12 uur per week actief te zijn voor de wijk. Per bijeenkomst / vergadering krijgt een lid een vergoeding van 450 euro, met een maximum van 12 sessies per jaar.

De Tarwewijk veiliger maken

Dropatie Kasi is een van de leden van wijkcomité Tarwewijk. Zij was verrast toen ze in het voorjaar van 2018 een brief kreeg van de gemeente met de mededeling dat ze via loting uitgekozen was om lid te worden van het wijkcomité. Kasi: ‘Maar ik ben blij dat ik daarop ja heb gezegd. Inmiddels zijn we een half jaar op weg en merk ik dat ik via het wijkcomité echt wat kan doen voor mijn wijk.’ Zo wordt door inspanningen van Kasi en het wijkcomité de verkeersveiligheid in de Hoogvlietstraat aangepakt. Vooral bij de start en uitgaan van de school in de Hoogvlietstraat ontstaan daar volgens veel bewoners vaak gevaarlijke situaties, mede omdat het een tweerichtingenweg is. ‘Als wijkcomité hebben we dat aangekaart bij de afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente. Zij gaan nu oplossingen bedenken om de veiligheid te verbeteren en er mogelijk een éénrichtingsweg van te maken.’

‘Inmiddels zijn we een half jaar op weg en merk ik dat ik via het wijkcomité echt wat kan doen voor mijn wijk.’

Dropatie Kasi, wijkcomité Tarwewijk

Oren en ogen van bewoners

Net als de gebiedscommissies en wijkraden hebben de wijkcomités nadrukkelijk de taak om bewoners en bedrijven te betrekken bij het maken van plannen voor de wijk. Wijkcomité Tarwewijk gaat daarom regelmatig de straat op. Kasi: ‘Half januari zijn we op zaterdag met een tent op het Verschoorplein gaan staan en hebben daar met tientallen medebewoners gesproken over wat zij zouden willen veranderen of verbeteren in hun wijk. Dat kan gaan over verkeersveiligheid of over afval in de wijk of over meer groen of speelplekjes. Wij nemen dat allemaal mee en kijken met de gemeente wat daar aan gedaan kan worden.’ De komende maanden wil het wijkcomité Tarwewijk ook in de Millinxbuurt en de Tarwebuurt met een tent gaan staan om met medebewoners in gesprek te gaan. De leden van wijkcomité Pendrecht, met wie de leden van wijkcomité Tarwewijk regelmatig ideeën uitwisselen, zijn ook van plan om de komende maanden in hun wijk veelvuldig met bewoners in gesprek te gaan.

Oud-Mathenesse

Pim van der Wel (foto bovenin) is in het dagelijks leven leerkracht en pas sinds een paar jaar bewoner van Oud-Mathenesse. Sinds mei 2018 is hij een van de vijf gelote leden van het wijkcomité Oud Mathenesse-Witte Dorp. ‘Het was best even wennen in het begin. Met vijf buurtbewoners die elkaar niet kennen moet je ineens een team gaan vormen en de wijk vertegenwoordigen. Welke actieve buurtnetwerken zijn er al waar je mee wilt samenwerken, waar moet een bewonersinitiatief aan voldoen en bij wie binnen die grote gemeente kun je waarvoor terecht? Gelukkig hielp en helpt wijkmanager Mieke de Leeuw ons om daarin thuis te geraken.’ Het wijkcomité Oud-Mathenesse Witte Dorp is inmiddels meerdere keren de wijk ingegaan. Onder meer om bewoners en ondernemers te vragen wat zij belangrijk vinden voor de wijk en naar hun gevoel van veiligheid in de wijk. ‘Dat leverde leuke gesprekken op en soms ook verrassende ideeën waar we als comité wat mee kunnen. Ook zijn er soms wel 40 wijkbewoners aanwezig bij onze openbare vergaderingen, de betrokkenheid is erg groot.’ Het wijkcomité Oud Mathenesse-Witte Dorp heeft ook contacten gelegd met ondernemers uit het naastgelegen Merwe4havens waar heel veel staat te gebeuren. Van der Wel: ‘De komende maanden gaan we met een coach en de wijkmanager aan de slag om de komende jaren nog betere plannen en wijkagenda’s te kunnen maken.’

Zevenkamp

Het wijkcomité Zevenkamp was in januari in het nieuws, omdat een lid van dat comité gestopt is. Het lukt haar niet meer om de werkzaamheden voor het wijkcomité te combineren met haar werk en privé-situatie. In het najaar van 2018 nam een ander lid van dit wijkcomité vanwege persoonlijke omstandigheden afscheid. Er wordt nu gezocht naar nieuwe leden. Bij de andere Rotterdamse wijkcomités zijn alle gelote bewoners nog lid. Op één bewoner in Middelland na, die verhuisde naar een andere gemeente.

Geld voor bewonersinitiatieven

De vijf leden van een wijkcomité stellen eens per vier jaar een wijkagenda op. Een plan met specifieke wijkopgaven die nog niet zijn opgenomen in de stadsbrede uitvoeringsprogramma's. Het gaat dan vooral over veiligheid, de buitenruimte en voorzieningen in de wijk. Ook heeft elk wijkcomité geld te verdelen voor bewonersinitiatieven. Dat kan van alles zijn, zolang het gebied of de wijk er maar leuker, mooier of beter van wordt. Ieder wijkcomité heeft een basisbedrag van 50.000 euro voor initiatieven van bewoners, met daarop nog een bedrag per inwoner. Omdat een gebiedscommissie meerdere wijken vertegenwoordigt hebben zij ook een hoger budget.

Wijkraden in Noord en Feijenoord

In de gebieden Noord en Feijenoord zijn in het voorjaar van 2018 veertien wijkraden geïnstalleerd. Deze wijkraden hebben de gebiedscommissies Noord en Feijenoord vervangen en hebben dezelfde taken en verantwoordelijkheden als de gebiedscommissies en wijkcomités in andere delen van de stad. Bekijk de pagina Feijenoord of Noord voor informatie over de wijkraden en de contactgegevens van de leden.

Onderzoek naar wijkcomités en wijkraden

Eind 2019 start de Erasmus Universiteit met een onderzoek naar de nieuwe wijkcomités en de wijkraden. Daarin wordt bekeken in hoeverre deze bijdragen aan een versterking van de lokale (wijk-gebiedsgerichte) democratie in Rotterdam en of deze er zoals gehoopt (beter) in slagen om de werelden van de burger en die van het stadsbestuur dichter bij elkaar te brengen. Lees meer over dit onderzoek (pdf).

Meer informatie

Zelf een goed idee voor uw wijk? Bekijk de pagina Subsidie bewonersinitiatief gebieden of neem contact op met uw gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité. Onderaan op deze pagina staan directe links naar de pagina’s per gebied.