Gebiedsvisie Hillesluis
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-03-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/gebiedsvisie-hillesluis/
Spring naar het artikel

De gebiedsvisie voor de wijk Hillesluis is een breed gedragen toekomstvisie tot stand gekomen door samenwerking tussen Woonstad en gemeente Rotterdam. Ook hebben bewoners, ondernemers en veldwerkers meegedacht over gezond, groen en veilig.

Er zijn veel onderwerpen voorbij gekomen: van veiligheid tot type woningen, van buitenruimte tot participatie. Ook in de prestatieafspraken (stadsbreed, periode 2015-2018) tussen de gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam zijn concrete afspraken gemaakt over hoe we deze visie willen realiseren. De gebiedsvisie Hillesluis is een bijlage bij die prestatieafspraken.

Opbouw document

De visie begint met een analyse van de wijk anno 2015, gebaseerd op bestaande stukken (over bevolking, bebouwing, economie, voorzieningen enzovoort) en gesprekken met bewoners, ondernemers en professionals. Deze analyse is het vertrekpunt voor de visie op de wijk in 2030, waarin een gedeeld toekomstbeeld wordt geschetst.

Doel

Het doel is dat Hillesluis in 2030 een wijk is waar bewoners trots op zijn. De term ‘achterstandswijk’ en het slechte imago zijn zaken uit het verleden. Hillesluis staat dan bekend als een goede stadswijk; een kindvriendelijke wijk waar het afwisselend stedelijk en rustig wonen is. Hillesluis staat in 2030 gelijk aan een comfortabel huis, een groene omgeving en een veilig thuis, ideaal voor starters!

Interactieve pdf

De gebiedsvisie is een interactief pdf bestand. Als u op het document klikt, opent dit bestand vanzelf. Het stuk is verdeeld in hoofdstukken, waar u doorheen kunt klikken. U kunt het document van begin tot eind lezen, of direct vanuit de inhoudsopgave naar het gedeelte dat u interesseert. Bovenaan het document kunt u altijd zien waar in het document u zich bevindt.

Historie

In 2013 werd door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) een plan gemaakt voor de focuswijken op Rotterdam Zuid. In dit plan werd aangestuurd op het benutten van de kansen en een gezamenlijke aanpak van de problemen in Hillesluis. Dit was hard nodig, aangezien bij alle partners afzonderlijk weliswaar eigen visies bestonden, maar er geen gezamenlijke toekomstvisie was.