Spring naar het artikel

Vier jaar geleden introduceerde Rotterdam de gebiedscommissies. De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat u als bewoner meer invloed krijgt op wat er gebeurt in uw wijk. Daarom introduceert de gemeente ook wijkraden en wijkcomités. Het zijn experimenten waarmee bewoners op buurtniveau meer zeggenschap krijgen. Bekijk de pagina van de verkiezingen om te zien op wie u 21 maart kunt stemmen.

Wijkraden en wijkcomités

Tijdens de verkiezingen op 21 maart kiest u naast de leden van de gemeenteraad ook vertegenwoordigers voor uw eigen gebied of wijk. In 12 gebieden wordt er gekozen voor gebiedscommissies, net als in 2014. In de gebieden Noord en Feijenoord vervangen 14 wijkraden de gebiedscommissies. En in zes wijken (in de gebieden Delfshaven, Prins Alexander en Charlois) experimenteert de gemeente met gelote wijkcomités.

Wijkraden

In de 14 wijken van de gebieden Noord en Feijenoord stelt de gemeente gekozen wijkraden in. Alle bewoners in deze wijk van 16 jaar en ouder kunnen zichzelf verkiesbaar stellen. U stelt zich beschikbaar op persoonlijke titel, dus lidmaatschap van een politieke partij is niet nodig. Het is daardoor gemakkelijk om mee te doen in uw wijk. De gekozen wijkraden vervangen de huidige gebiedscommissies in Noord en Feijenoord.

 • Blijdorp/Blijdorpsepolder
 • Agniesebuurt
 • Provenierswijk
 • Oude Noorden
 • Bergpolder
 • Liskwartier
 • Katendrecht/Wilhelminapier
 • Noordereiland
 • Kop van Zuid-Entrepot
 • Vreewijk
 • Feijenoord
 • Afrikaanderwijk
 • Hillesluis
 • Bloemhof

Gelote wijkcomités

Na de verkiezing van de gebiedscommissie vindt er een loting plaats onder alle kiesgerechtigden van 16 jaar en ouder in de wijk. De gemeente vraagt vijf personen of zij willen deelnemen aan het wijkcomité. De bedoeling van de loting is dat het comité een goede afspiegeling is van de wijk. De volgende wijken krijgen een wijkcomité:

 • Middelland en Oud-Mathenesse/Witte dorp (gebied Delfshaven)
 • Nesselande en Zevenkamp (gebied Prins Alexander)
 • Pendrecht en Tarwewijk (gebied Charlois)

De gebiedscommissies blijven gewoon bestaan in deze gebieden. Zij besturen de overige wijken in het gebied en gaan over opgaven die de wijk overstijgen.

Taken

De gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hebben dezelfde taak:

 • Opstellen van een wijkagenda: een plan voor de wijk met 5 doelen voor een periode van 4 jaar.
 • Betrekken van bewoners en bedrijven bij het maken van het wijkplan
 • Adviseren wat er in het gebied of wijk specifiek nodig is
 • Honoreren van bewonersinitiatieven

16- en 17-jarigen doen mee  

Rotterdam is een jonge stad. Daarom vindt de gemeente het belangrijk dat ook 16- en 17-jarigen hun stem kunnen laten horen. De verkiezingen voor de gebiedscommissies vallen niet onder de landelijke kieswet. Rotterdam mag daarom afwijken van de landelijke minimum leeftijd van 18 jaar. Niet alleen kunnen jongeren zelf stemmen voor de gebiedscommissie of wijkraad, ook kunnen ze zich hiervoor verkiesbaar stellen en doen ze mee in de loting voor de samenstelling van het wijkcomité.

Meer informatie

Lees hier meer informatie over de verkiezingen.
Kijk hier voor meer informatie over de gebiedscommissies.