Financiering monument
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 15-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/financiering-monument/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam heeft voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in beschermde stadsgezichten het Rotterdams Restauratiefonds ingesteld. Hieruit worden leningen verstrekt als stimulans om gemeentelijke monumenten te herstellen.

Bekijk hieronder welke mogelijkheden er zijn.

Rotterdams Restauratiefonds

De gemeente Rotterdam heeft voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in beschermde stadsgezichten het Rotterdams Restauratiefonds. Vanuit dit fonds geeft de gemeente leningen als stimulans om gemeentelijke monumenten te herstellen.

Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen bij het Rotterdams Restauratiefonds een lening met een lage rente afsluiten. Ze kunnen deze gebruiken voor de restauratie van een gemeentelijk monument. Het rentepercentage ligt 5 procent onder de marktrente (met een minimum van 1,5 procent). Voor woonhuismonumenten kunt u tot maximaal 250.000 euro lenen. Voor overige gemeentelijke monumenten tot maximaal 500.000 euro. De lening heeft een minimum van 5.000 euro. Ook deelrestauraties aan een pand kunnen hieronder vallen.

De regeling is bedoeld voor kosten die nodig zijn voor instandhouding van het monument. Het gaat dus om restauratiewerkzaamheden. Normaal onderhoud, comfortverbetering en vervanging of onderhoud van technische installaties vallen niet onder deze regeling.

De lening krijgt u in stappen uitbetaald, dus niet in één keer. Zodra een deel van de werkzaamheden is uitgevoerd, kunt u een declaratie indienen.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag voor het Rotterdams Restauratiefonds kunt u doen bij het bureau Monumenten & Cultuurhistorie van Stadsontwikkeling van de gemeente. Mail hiervoor naar bwt-monumenten@rotterdam.nl.

Financiering rijksmonumenten

Via de instandhoudingsregeling van de rijksoverheid kunnen eigenaren van rijksmonumenten een subsidie of een goedkope lening krijgen. De regeling ondersteunt de instandhouding, zodat restauratie maar af en toe nodig is. Voor eigenaren van woonhuizen die rijksmonument zijn, is er de Restauratiefondshypotheek. Dit is een hypotheek met een lage rente. Voor eigenaren van rijksmonumenten zonder een woonhuisfunctie is er de instandhoudingssubsidie of een lening.

Naast financiering voor instandhouding van rijksmonumenten is er ook een subsidie voor herbestemmingen. Deze subsidie is bedoeld om een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde te bevorderen. De regeling voorkomt dat monumenten langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. U kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek en voor het nemen van wind- en waterdichtmaatregelen. Meer informatie over de financieringsmogelijkheden van de rijksoverheid vindt u op de website monumenten.nl.

Stimulering herbestemming monumenten

Het rijk heeft nog een extra regeling: de subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Deze regeling maakt een bijdrage mogelijk voor onderzoek naar haalbaarheid van herbestemming. En voor dringende maatregelen aan een pand zoals het water- en winddicht maken.

Financieringsregelingen van de provincie Zuid Holland

Ook de provincie Zuid-Holland geeft subsidie voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten. Kijk op de website van de provincie Zuid-Holland.

Daarnaast heeft de provincie subsidie voor erfgoed binnen de zeven erfgoedlijnen van de provincie. Dit zijn zones in de provincie met één gemeenschappelijk historisch verhaal en meerdere monumentale spots. Denk aan de landgoederenzone en de Atlantikwall. Kijk hier voor meer informatie over de erfgoedlijnen en de subsidiemogelijkheden.