Fietsplan
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 20-02-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/fietsplan/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

De fiets is in Rotterdam de nieuwe heilige koe. Dat staat in het Fietsplan 2016-2018. Fietsen heeft voorrang. Met het plan geeft het college aan hoe zij met het fietsen in de stad wil omgaan.

De fiets een prominente rol bij het bereikbaar houden van de stad. Want fietsen is gezond en draagt bij aan een gezondere lucht in de stad.

Meer ruimte, comfort en snelheid

De afgelopen tien jaar is het fietsen met 60 procent gestegen. Het college wil de groei nog verder stimuleren. Eind 2018 moeten 10 procent meer fietsers rijden op de belangrijkste routes naar de binnenstad. Daarnaast krijgen de duizenden Rotterdammers die nu dagelijks de fiets pakken meer ruimte, comfort en snelheid. Een paar van de 29 actiepunten in het fietsplan zijn bijvoorbeeld meer en betere fietspaden en meer mogelijkheden om de fiets te stallen, bijvoorbeeld aan fietsrekken en in fietstrommels. Ook krijgen de fietsers meer groen licht en komen er stimuleringsprogramma’s zodat meer mensen de fiets pakken.

We hebben dit Fietsplan gebaseerd op drie thema’s: 'Lekker kunnen doorfietsen', 'Veilig en comfortabel stallen' en 'Zoveel mogelijk op de fiets'.

Fietsplan 2016-2018

2 miljoen euro meer

Bij de behandeling van de begroting voor 2017 is besloten de investeringen in het fietsen te verhogen van 6 miljoen euro naar 8 miljoen euro tot en met 2018. Daardoor kunnen de acties uit het Fietsplan met een hoger ambitieniveau worden uitgevoerd. Het college hoopt hiermee ook de achterwege blijvende groei dit jaar in het fietsgebruik deels te ondervangen. Het extra geld is ook nodig voor de twaalf moties die in de raad zijn aangenomen om een betere fietsstad te worden. Het gaat bijvoorbeeld om gratis fietspompen langs fietspaden en ingeleverde fietsen voor Rotterdammers die geen fiets kunnen betalen.

Betrokken

Gebiedscommissies, belangenorganisaties en betrokken fietsers hebben meegedacht met het fietsplan toen het in de conceptfase was. De gemeente ontving 435 reacties, het merendeel afkomstig van de online fietscommunity fietsfan010. De meesten steunen de fietsaanpak. Op onderdelen is het fietsbeleid aangepast. Zo gaat meer aandacht naar de verlichting van fietspaden. Extra maatregelen moeten ervoor zorgen dat meer brommers op de rijbaan gaan rijden. En de gemeente gaat sneller onderzoek doen naar de uitbreiding van de fietsenstalling aan de noordzijde van het Centraal Station.

Top drie

De vele wensen kunnen niet allemaal uit het budget van het fietsplan worden betaald. Daarom wordt de gebieden gevraagd met een top drie van fietsprioriteiten te komen. Fietsers kunnen via fietsfan010 blijven meedenken met de uitvoering van de actiepunten. Bijvoorbeeld nog meer fietsvriendelijk af te stellen verkeerslichten zijn welkom op dit platform.

Rotterdamse Mobiliteitsagenda

Het fietsplan maakt samen met de plannen over parkeren, verkeersveiligheid en de toekomst van het stedelijke verkeer onderdeel uit van de Rotterdamse Mobiliteitsagenda (RMA). Samen met de Koersnota Luchtkwaliteit, geeft de RMA uitvoering aan het Rotterdamse mobiliteitsbeleid.