Energietoeslag voor lage inkomens
Gepubliceerd op: 18-02-2022
Geprint op: 16-05-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/energietoeslag/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u een laag inkomen? Misschien ontvangt u dan dit jaar een energietoeslag van 800 euro. Met die toeslag kunt u uw hogere energiekosten betalen.

Lees hier verder hoe het zit.

De gemeente maakt de toeslag van 800 euro over aan mensen met een uitkering

Ontving u in januari 2022 een uitkering van de gemeente Rotterdam? Dan hoeft u niets te doen. De gemeente heeft het bedrag van 800 euro al op uw rekening gestort. U heeft hierover een brief ontvangen.

Zelf de toeslag aanvragen vanaf 2 mei

Heeft u in januari 2022 een inkomen tot 140% van het sociaal minimuminkomen?

Dan kunt u de energietoeslag van 800 euro zelf aanvragen. Doe dit via de pagina Energietoeslag. U heeft hiervoor een DigiD nodig.

Hoeveel is 140% van het minimuminkomen?

Dat is afhankelijk van uw situatie.

Uw situatie in januari 2022 140% van uw minimuminkomen is (zonder vakantiegeld) netto per maand
Alleenstaande of alleenstaande ouder tussen 21 jaar en AOW-leeftijd € 1.455 of lager
Gezin van 2 personen allebei tussen 21 jaar en AOW-leeftijd, met of zonder kinderen € 2.075 of lager
Alleenstaande met AOW € 1.615 of lager
Echtpaar, één of allebei met AOW € 2.185 of lager

Welk inkomen telt mee?

Het gaat om uw netto-inkomen in januari 2022. Dat is dus wat u (en uw eventuele partner) daadwerkelijk op uw rekening heeft ontvangen. Vakantiegeld telt daarbij niet mee. Als inkomen telt mee:

 • loon
 • uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of andere sociale uitkering
 • AOW en aanvullend pensioen
 • inkomen uit eigen onderneming
 • inkomen uit verhuur
 • partneralimentatie.

Per huishouden kunt u één keer energietoeslag krijgen.

U krijgt geen energietoeslag als u

 • dak- of thuisloos bent of alleen een briefadres in Rotterdam hebt
 • in een instelling of inrichting woont
 • student bent en studiefinanciering ontvangt
 • jonger bent dan 21 jaar. Jongeren van 18, 19 of 20 jaar die aanvullende bijstand (DAB) ontvangen omdat zij zelfstandig wonen, hebben wel recht op de energietoeslag.

Hulp bij aanvragen

Heeft u graag hulp bij uw aanvraag, bijvoorbeeld als het online niet lukt? Bel 14 010, of ga naar de Vraagwijzer of het Huis van de Wijk bij u in de buurt.

Heeft u een laag inkomen en maakt u zich zorgen over geld? De gemeente kan u helpen. Op de plattegrond ziet u waar u terecht kunt.

Vertel het anderen

Kent u mensen die misschien recht hebben op de energietoeslag? Vertel hun er dan over. De gemeente Rotterdam wil dat zo veel mogelijk mensen, die recht hebben op de toeslag, hem ook echt ontvangen.

Veelgestelde vragen

Vanaf maandag 2 mei tot het einde van 2022 kunt u de energietoeslag aanvragen via de pagina Energietoeslag.

De energietoeslag is bedoeld voor mensen die in januari 2022 een inkomen hadden tot 140% van het wettelijk sociaal minimuminkomen. Welk bedrag dat is, hangt af van uw situatie. Kijk op deze webpagina voor het overzicht.

Het aanvragen gaat digitaal via de pagina Energietoeslag. U heeft daarvoor een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag dit dan eerst aan.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van DigiD? Ga dan langs bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek. Het informatiepunt is op de volgende bibliotheeklocaties beschikbaar:

 • Centrale bibliotheek
 • Zuidplein
 • Ommoord
 • Feijenoord
 • Hoogvliet
 • IJsselmonde.

Heeft u graag hulp bij uw aanvraag, bijvoorbeeld als het online niet lukt? Bel 14 010, of ga naar de Vraagwijzer of het Huis van de Wijk bij u in de buurt.

Heel het jaar 2022 kunt u de energietoeslag aanvragen. Maar bij de beoordeling van uw aanvraag kijken we naar uw inkomen van januari 2022.

U kunt de energietoeslag maar één keer aanvragen.

Bij uw aanvraag hoeft u geen loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te sturen. We controleren wel of het opgegeven inkomen klopt.

Ja, de gemeente kan bij de aanvraag en achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties gegevens opvragen over uw woonsituatie en het inkomen van u (en uw partner). Zo zorgt de gemeente dat de toeslag bij de mensen terecht komt voor wie hij bedoeld is.

We vertrouwen erop dat u bij uw aanvraag alle informatie volledig en juist doorgeeft. Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Dan kunt u een boete krijgen. Heeft u per ongeluk verkeerde gegevens doorgegeven? Laat dat dan direct aan ons weten via 14 010.

De energietoeslag is bedoeld voor de stijgende energiekosten. Besteed het geld dus aan uw energierekening. Zijn uw energiekosten nu nog niet zo hoog? Bewaar het bedrag dan voor als dat later verandert.

Misschien was dan in januari 2022 dit het geval:

 1. U had geen recht op een uitkering.
 2. U was jonger dan 21 jaar. Jongeren van 18, 19 of 20 jaar met aanvullende bijstand (DAB) omdat zij zelfstandig wonen, hebben wel recht op de energietoeslag.
 3. U woonde in een instelling, zoals een verpleeghuis of begeleid wonen.
 4. U had geen vaste woon- of verblijfplaats en ontving een uitkering voor daklozen.
 5. U zat in de gevangenis.

Als dit allemaal niet het geval was, bel dan met 14 010. Vraag zelf de energietoeslag aan als u denkt dat u er recht op heeft.

Ja, als u nu in Rotterdam woont en in januari een bijstandsuitkering of een inkomen onder de gestelde grens had, kunt u de energietoeslag op de pagina Energietoeslag aanvragen.

Nee, studenten met studiefinanciering hebben geen recht op de energietoeslag. Studenten zonder studiefinanciering kunnen de energietoeslag wel aanvragen.

U heeft samen een huishouden als u op hetzelfde woonadres in Rotterdam woont. En als u de vaste lasten (huur, energie) en de dagelijks kosten (zoals boodschappen) samen deelt.

Nee, we houden ons aan de inkomensgrenzen die we hebben vastgesteld. Dat betekent dat sommige mensen net binnen en anderen net buiten de regeling vallen. We kunnen daarbij geen uitzonderingen maken. Zo houden we de regeling helder en goed uitvoerbaar. We begrijpen dat het heel vervelend is als nu net niet voor de toeslag in aanmerking komt. Maakt u zich zorgen over geld? Kijk op www.rotterdam.nl/extraatje010.

Nee, we kijken bij alle aanvragen naar het inkomen van januari. Dit kan voor sommige mensen gunstig en voor anderen ongunstig uitvallen. We begrijpen dat het heel vervelend is als u net niet in aanmerking komt voor de energietoeslag. Maakt u zich zorgen over geld? www.rotterdam.nl/extraatje010

Nee, de energietoeslag is een gift en wordt niet gekort op uw bijstandsuitkering.

Nee, de energietoeslag valt onder de bijzondere bijstand. U hoeft er geen belasting over te betalen. Het is een eenmalige, onbelaste uitkering.

Nee, de energietoeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen.

Voor de energietoeslag kijken we naar uw inkomen in januari 2022. Is dit inkomen minder dan 140% van het sociaal minimum? Dan heeft u mogelijk recht op de energietoeslag. Is uw inkomen hoger maar heeft u door bijvoorbeeld loonbeslag minder te besteden? Dan heeft u geen recht op de energietoeslag.

Heeft u geldzorgen?

Dan helpt de gemeente u graag. Ga naar de Vraagwijzer bij u in de buurt.

Meer tips

De Energiebox010 is een doos vol producten waarmee u energie, water en geld bespaart. Zo maakt u uw huis ook direct duurzamer. Haal een Energiebox010 op tijdens een evenement bij u in de buurt.

Wilt u besparen op uw energie, maar weet u niet zo goed hoe? Dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de Energiebanknederland.nl. Zij kunnen u helpen met tips om te besparen. Dit advies is gratis als u een minimuminkomen heeft.

Meer informatie

Staat het antwoord niet bij de veelgestelde vragen, of heeft u andere vragen na het lezen van de informatie op deze pagina? Stuur dan een mail naar energietoeslagWI@rotterdam.nl.