Energietoeslag voor lage inkomens
Gepubliceerd op: 18-02-2022
Geprint op: 25-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/energietoeslag/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u een laag inkomen? Misschien ontvangt u dan dit jaar een energietoeslag van 800 euro. Met die toeslag kunt u uw hogere energiekosten betalen.

De gemeente maakt de toeslag van 800 euro over aan mensen met een uitkering

Ontving u in januari 2022 een uitkering van de gemeente Rotterdam? Dan hoeft u niets te doen. De gemeente heeft het bedrag van 800 euro al op uw rekening gestort. U heeft hierover een brief ontvangen.

Zelf de toeslag aanvragen

Heeft u in januari 2022 een inkomen tot 140% van het sociaal minimuminkomen? Dan kunt u de energietoeslag van 800 euro zelf aanvragen. U heeft hiervoor een DigiD nodig.

Extra energietoeslag

De regering heeft besloten de energietoeslag te verhogen van € 800 naar € 1.300 voor de inkomens tot en met 120% van het sociaal minimum. Als u tot deze inkomensgroep behoort en de energietoeslag van € 800 al heeft ontvangen, dan hoeft u nu niets te doen. U krijgt het extra bedrag van € 500 automatisch uitgekeerd. Wanneer dat zal zijn, weten we nu nog niet. Zodra dat wel bekend is, leest u dit op deze pagina.

Heeft u recht op energietoeslag?

Doorloop de vraagboom, of kijk in de tabel bij de vraag Hoeveel is 140% van het minimuminkomen?

Bent u 21 jaar of ouder of bent u jonger dan 21 jaar en onttvangt u aanvullende bijstand (DAB)?

Bent u 21 jaar of ouder of bent u jonger dan 21 jaar en onttvangt u aanvullende bijstand (DAB)?

Dat is afhankelijk van uw situatie:

Uw situatie in januari 2022 140% van uw minimuminkomen is (zonder vakantiegeld) netto per maand
Alleenstaande of alleenstaande ouder tussen 21 jaar en AOW-leeftijd € 1.455 of lager
Gezin van 2 personen allebei tussen 21 jaar en AOW-leeftijd, met of zonder kinderen € 2.075 of lager
Alleenstaande met AOW € 1.615 of lager
Echtpaar, één of allebei met AOW € 2.185 of lager

Het gaat om uw netto-inkomen in januari 2022. Dat is dus wat u (en uw eventuele partner) daadwerkelijk op uw rekening heeft ontvangen. Vakantiegeld telt daarbij niet mee. Als inkomen telt mee:

 • loon
 • uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of andere sociale uitkering
 • AOW en aanvullend pensioen
 • inkomen uit eigen onderneming
 • inkomen uit verhuur
 • partneralimentatie.

Per huishouden kunt u één keer energietoeslag krijgen.

 • dak- of thuisloos bent of alleen een briefadres in Rotterdam hebt.
 • in een instelling of inrichting woont.
 • student bent en studiefinanciering ontvangt.
 • jonger bent dan 21 jaar. Jongeren van 18, 19 of 20 jaar die aanvullende bijstand (DAB) ontvangen omdat zij zelfstandig wonen, hebben wel recht op de energietoeslag.

De regering heeft besloten de energietoeslag te verhogen van € 800 naar € 1.300 voor de inkomens tot en met 120% van het sociaal minimum. Als u tot deze inkomensgroep behoort en de energietoeslag van € 800 al heeft ontvangen, dan hoeft u nu niets te doen. U krijgt het extra bedrag van € 500 automatisch uitgekeerd. Wanneer dat zal zijn, weten we nu nog niet. Zodra dat wel bekend is, leest u dit op deze pagina.

Hulp bij aanvragen

Heeft u graag hulp bij uw aanvraag, bijvoorbeeld als het online niet lukt? Bel 14 010, of ga naar de Vraagwijzer of het Huis van de Wijk bij u in de buurt.

Neem het volgende mee als u langs gaat bij de Vraagwijzer of het Huis van de Wijk:

 • Inloggegevens van DigiD (ook van uw partner, als u die heeft). Heeft u van ons een pdf-formulier ontvangen, dan neemt u dit mee en zijn DigiD gegevens niet nodig.
 • Een geldig legitimatiebewijs:
  • Nederlands paspoort of identiteitskaart
  • Paspoort uit een EER-land of
  • Nederlands vreemdelingendocument.
  • Let op: een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs.
 • Ook is het belangrijk dat u weet wat uw (gezamenlijke) inkomsten waren in januari 2022.

Vertel het anderen

Kent u mensen die misschien recht hebben op de energietoeslag? Vertel hun er dan over. De gemeente Rotterdam wil dat zo veel mogelijk mensen, die recht hebben op de toeslag, hem ook echt ontvangen.

Heeft u een laag inkomen en maakt u zich zorgen over geld?

De gemeente kan u helpen. Ga naar de pagina Extraatje-010.

Veelgestelde vragen

De energietoeslag is bedoeld voor mensen die in januari 2022 een inkomen hadden tot 140% van het wettelijk sociaal minimuminkomen. Welk bedrag dat is, hangt af van uw situatie. Kijk op deze webpagina voor het overzicht.

Studenten met studiefinanciering hebben geen recht op de energietoeslag. Studenten zonder studiefinanciering kunnen de energietoeslag wel aanvragen.

Het maakt niet uit hoe hoog uw energierekening is. Ook als u geld heeft teruggekregen van uw energieleverancier heeft u recht op energietoeslag.

Heel het jaar 2022 kunt u de energietoeslag aanvragen. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken we naar uw inkomen van januari 2022.

U vraagt de energietoeslag aan via https://energietoeslag.rotterdam.nl/.

Heeft u nog geen DigiD?

Vraag deze dan eerst aan.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van DigiD? Ga dan langs bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek. Het informatiepunt is op de volgende bibliotheeklocaties beschikbaar:

 • Centrale bibliotheek
 • Zuidplein
 • Ommoord
 • Feijenoord
 • Hoogvliet
 • IJsselmonde.

Bij uw aanvraag hoeft u geen loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te sturen. We controleren wel of het opgegeven inkomen klopt.

Ja, de gemeente kan bij de aanvraag en achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties gegevens opvragen over uw woonsituatie en het inkomen van u (en uw partner). Zo zorgt de gemeente dat de toeslag bij de mensen terecht komt voor wie hij bedoeld is.

We vertrouwen erop dat u bij uw aanvraag alle informatie volledig en juist doorgeeft. Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Dan kunt u een boete krijgen. Heeft u per ongeluk verkeerde gegevens doorgegeven? Laat dat dan direct aan ons weten via 14 010.

De energietoeslag is bedoeld voor de stijgende energiekosten. Besteed het geld dus aan uw energierekening. Zijn uw energiekosten nu nog niet zo hoog? Bewaar het bedrag dan voor als dat later verandert.

Misschien was dan in januari 2022 dit het geval:

 1. U had geen recht op een uitkering.
 2. U was jonger dan 21 jaar. Jongeren van 18, 19 of 20 jaar met aanvullende bijstand (DAB) omdat zij zelfstandig wonen, hebben wel recht op de energietoeslag.
 3. U woonde in een instelling, zoals een verpleeghuis of begeleid wonen.
 4. U had geen vaste woon- of verblijfplaats en ontving een uitkering voor daklozen.
 5. U zat in de gevangenis.

Als dit allemaal niet het geval was, bel dan met 14 010. Vraag zelf de energietoeslag aan als u denkt dat u er recht op heeft.

U heeft samen een huishouden als u op hetzelfde woonadres in Rotterdam woont. En als u de vaste lasten (huur, energie) en de dagelijks kosten (zoals boodschappen) samen deelt.

Nee, we houden ons aan de inkomensgrenzen die we hebben vastgesteld. Dat betekent dat sommige mensen net binnen en anderen net buiten de regeling vallen. We kunnen daarbij geen uitzonderingen maken. Zo houden we de regeling helder en goed uitvoerbaar. We begrijpen dat het heel vervelend is als nu net niet voor de toeslag in aanmerking komt. Maakt u zich zorgen over geld? Kijk op de pagina Extraatje010.

Nee, we kijken bij alle aanvragen naar het inkomen van januari. Dit kan voor sommige mensen gunstig en voor anderen ongunstig uitvallen. We begrijpen dat het heel vervelend is als u net niet in aanmerking komt voor de energietoeslag. Maakt u zich zorgen over geld? Kijk op de pagina Extraatje010.

 • De energietoeslag valt onder de bijzondere bijstand. U hoeft er geen belasting over te betalen. Het is een eenmalige, onbelaste uitkering.
 • De energietoeslag is een gift en wordt niet gekort op uw bijstandsuitkering.
 • De energietoeslag heeft ook geen gevolgen voor hoor-, zorg- of andere toeslagen.

Als u in januari 2022 een bonus heeft ontvangen voor uw werk in 2021 dan hoeft u deze niet mee te tellen als inkomen voor januari 2022. U komt nog steeds in aanmerking voor de energietoeslag.

Binnen 8 weken ontvangt u een brief waarin staat of u energietoeslag krijgt.

Heeft u geldzorgen?

Dan helpt de gemeente u graag. Ga naar de Vraagwijzer bij u in de buurt.

Meer tips

Wilt u besparen op uw energie, maar weet u niet zo goed hoe? Dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de Energiebanknederland.nl. Zij kunnen u helpen met tips om te besparen. Dit advies is gratis als u een minimuminkomen heeft.

Wilt u geld besparen op uw energierekening? Vraag dan een energieklusser aan. De Energieklusser komt 2 keer bij u thuis en doet kleine klusjes die energie besparen. De gemeente betaalt de kosten.

Let op!

Er zijn oplichters actief. Zij sturen nep e-mails of appjes over de energietoeslag. Klik dus niet op links of bijlagen in die mails. Geef ook geen gegevens als u wordt gebeld over deze mails. Die telefoontjes zijn ook nep. Verbreek meteen de verbinding. De gemeente belt u niet over uw aanvraag. Twijfelt u? Of heeft u hulp nodig? Bel dan zelf met 14 010.

Meer informatie

Staat het antwoord niet bij de veelgestelde vragen, of heeft u andere vragen na het lezen van de informatie op deze pagina? Stuur dan een mail naar energietoeslagWI@rotterdam.nl of bel naar 14 010.