Energietoeslag
Gepubliceerd op: 18-02-2022
Geprint op: 08-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/energietoeslag/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u een laag inkomen? Misschien krijgt u dan dit jaar een energietoeslag. Met die toeslag kunt u uw hogere energiekosten betalen. U kunt de energietoeslag tot en met 31 december 2022 aanvragen.

Deze pagina is op 7 december 2022 voor het laatst bijgewerkt.

Extra energietoeslag

De regering geeft de energietoeslagen € 800 en € 500 aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. De gemeente Rotterdam heeft dit verruimd en geeft de energietoeslagen aan huishoudens die 140% van het sociaal minimum ontvangen. In 2023 komt er weer een energietoeslag. Wanneer daar meer over bekend is, leest u dat hier.

Heeft u de energietoeslag van € 800 al ontvangen?

Dan hoeft u nu niets te doen. U krijgt de € 500 automatisch. De meeste huishoudens die voor de extra € 500 in aanmerking komen, hebben deze al ontvangen.
Heeft u de extra € 500 nog niet ontvangen? Dan vragen we nog even uw geduld. U ontvangt het bedrag voor het einde van 2022 of uiterlijk begin januari 2023.  

Vraagt u voor het eerst de energietoeslag aan?

Dan krijgt u het totaalbedrag van € 1.300 in een keer.
Ga na of u voor de energietoeslag in aanmerking komt.

Zelf de toeslag aanvragen

Heeft u dit jaar nog geen energietoeslag aangevraagd? En was uw inkomen in januari 2022 niet hoger dan 140% van het sociaal minimum? Dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen. Vraag hier de energietoeslag aan.

Dat hangt af van uw situatie.

 • Als alleenstaande of alleenstaande ouder tussen 21 jaar en AOW-leeftijd moet uw inkomen € 1.455 of lager zijn.
 • Als gezin van 2 personen allebei tussen 21 jaar en AOW-leeftijd, met of zonder kinderen, moet uw inkomen € 2.075 of lager zijn.
 • Als alleenstaande met AOW moet uw inkomen € 1.615 of lager zijn.
 • Als u een echtpaar waarvan één persoon of allebei AOW heeft moet uw inkomen € 2.185 of lager zijn.

De zorgtoeslag, huurtoeslag of vakantiegeld telt u niet mee bij uw inkomen.

Het gaat om uw netto-inkomen in januari 2022. Dat is dus wat u (en uw eventuele partner) daadwerkelijk op uw rekening heeft ontvangen.
Vakantiegeld, zorgtoeslag en huurtoeslag tellen daarbij niet mee.

Als inkomen telt mee:

 • loon
 • uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of andere sociale uitkering
 • AOW en aanvullend pensioen
 • inkomen uit eigen onderneming
 • inkomen uit verhuur
 • partneralimentatie.

Per huishouden kunt u één keer energietoeslag krijgen.

 • dak- of thuisloos bent of alleen een briefadres in Rotterdam hebt.
 • in een instelling of inrichting woont.
 • student bent en studiefinanciering ontvangt.
 • jonger bent dan 21 jaar. Jongeren van 18, 19 of 20 jaar die aanvullende bijstand (DAB) ontvangen omdat zij zelfstandig wonen, hebben wel recht op de energietoeslag.

Dan krijgt u misschien Bijzondere bijstand. Dit geldt ook voor studenten. Kijk op de pagina Bijzondere bijstand extra energiekosten.

Hulp bij aanvragen

Heeft u graag hulp bij uw aanvraag, bijvoorbeeld als het online niet lukt? Bel 14 010, of ga naar de Vraagwijzer of het Huis van de Wijk bij u in de buurt.

Neem het volgende mee als u langs gaat bij het Huis van de Wijk:

 • Inloggegevens van DigiD (ook van uw partner, als u die heeft).
 • Een geldig identiteitsbewijs:
  • Nederlands paspoort of identiteitskaart
  • Paspoort uit een EER-land of
  • Nederlands vreemdelingendocument.
  • Let op: een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs.
 • Uw bankpas.
 • Ook is het belangrijk dat u weet wat uw (gezamenlijke) inkomsten waren in januari 2022.

Vertel het anderen

Kent u mensen die misschien recht hebben op de energietoeslag? Vertel hun er dan over. De gemeente Rotterdam wil dat zo veel mogelijk mensen, die recht hebben op de toeslag, deze ook echt ontvangen.

Vragen en antwoorden

Ja. Begin november werd bekend dat gemeente Rotterdam opnieuw voor een grotere groep inwoners het extra bedrag van € 500 beschikbaar heeft. Dit betekent dat huishoudens met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum, in aanmerking komen voor de volledige energietoeslag van € 1.300.

Tot en met 31 december 2022 kunt u de energietoeslag aanvragen. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken we naar uw inkomen van januari 2022.

U vraagt de energietoeslag aan via energietoeslag.rotterdam.nl.

Heeft u nog geen DigiD?

Vraag deze dan eerst aan.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van DigiD? Ga dan langs bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek. Het informatiepunt is op de volgende bibliotheeklocaties beschikbaar:

 • Centrale bibliotheek
 • Zuidplein
 • Ommoord
 • Feijenoord
 • Hoogvliet
 • IJsselmonde.

Bij uw aanvraag hoeft u geen loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te sturen. We controleren wel of het opgegeven inkomen klopt.

Ja, de gemeente kan bij de aanvraag en achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties gegevens opvragen over uw woonsituatie en het inkomen van u (en uw partner). Zo zorgt de gemeente dat de toeslag bij de mensen terecht komt voor wie hij bedoeld is.

We vertrouwen erop dat u bij uw aanvraag alle informatie volledig en juist doorgeeft. Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Dan kunt u een boete krijgen. Heeft u per ongeluk verkeerde gegevens doorgegeven? Laat dat dan direct aan ons weten via 14 010.

De energietoeslag is bedoeld voor de stijgende energiekosten. Besteed het geld dus aan uw energierekening. Zijn uw energiekosten nu nog niet zo hoog? Bewaar het bedrag dan voor als dat later verandert.

Misschien was dan in januari 2022 dit het geval:

 1. U had geen recht op een uitkering.
 2. U was jonger dan 21 jaar. Jongeren van 18, 19 of 20 jaar met aanvullende bijstand (DAB) omdat zij zelfstandig wonen, hebben wel recht op de energietoeslag.
 3. U woonde in een instelling, zoals een verpleeghuis of begeleid wonen.
 4. U had geen vaste woon- of verblijfplaats en ontving een uitkering voor daklozen.
 5. U zat in de gevangenis.

Als dit allemaal niet het geval was, bel dan met 14 010. Vraag zelf de energietoeslag aan als u denkt dat u er recht op heeft.

Studenten met studiefinanciering komen niet in aanmerking voor de energietoeslag. Studenten komen mogelijk wel in aanmerking voor bijzondere bijstand voor energiekosten. Kijk op de pagina Bijzondere bijstand extra energiekosten.

U heeft samen een huishouden als u op hetzelfde woonadres in Rotterdam woont. En als u de vaste lasten (huur, energie) en de dagelijks kosten (zoals boodschappen) samen deelt.

Nee, we houden ons aan de inkomensgrenzen die we hebben vastgesteld. Dat betekent dat sommige mensen net binnen en anderen net buiten de regeling vallen. We kunnen daarbij geen uitzonderingen maken. Zo houden we de regeling helder en goed uitvoerbaar. We begrijpen dat het heel vervelend is als nu net niet voor de toeslag in aanmerking komt. Maakt u zich zorgen over geld? Kijk op de pagina Extraatje010.

Nee, we kijken bij alle aanvragen naar het inkomen van januari. Dit kan voor sommige mensen gunstig en voor anderen ongunstig uitvallen. We begrijpen dat het heel vervelend is als u net niet in aanmerking komt voor de energietoeslag. Maakt u zich zorgen over geld? Kijk op de pagina Extraatje010.

 • De energietoeslag valt onder de bijzondere bijstand. U hoeft er geen belasting over te betalen. Het is een eenmalige, onbelaste uitkering.
 • De energietoeslag is een gift en wordt niet gekort op uw bijstandsuitkering.
 • De energietoeslag heeft ook geen gevolgen voor hoor-, zorg- of andere toeslagen.

Als u in januari 2022 een bonus heeft ontvangen voor uw werk in 2021 dan hoeft u deze niet mee te tellen als inkomen voor januari 2022. U komt nog steeds in aanmerking voor de energietoeslag.

Binnen 8 weken ontvangt u een brief waarin staat of u energietoeslag krijgt.

Geldzorgen

Als u meer zorgen over geld heeft, kijk dan op de pagina Geldzorgen. Samen met u zoeken we naar een oplossing.

Advies om te besparen op uw energierekening

Wilt u besparen op uw energie, maar weet u niet zo goed hoe? Dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de Energiebank Rotterdam. Zij kunnen u helpen met tips om te besparen. Dit advies is gratis als u een minimuminkomen of een schuldregeling (MSNP of WSNP).

Energieklusser

Wilt u geld besparen op uw energierekening? Vraag dan een energieklusser aan. De Energieklusser komt 2 keer bij u thuis en doet kleine klusjes die energie besparen. De gemeente betaalt de kosten.

Let op!

Er zijn oplichters actief. Zij sturen nep e-mails of appjes over de energietoeslag. Klik dus niet op links of bijlagen in die mails. Geef ook geen gegevens als u wordt gebeld over deze mails. Die telefoontjes zijn ook nep. Verbreek meteen de verbinding. De gemeente belt u niet over uw aanvraag. Twijfelt u? Of heeft u hulp nodig? Bel dan zelf met 14 010.

Meer informatie

Staat het antwoord niet bij de vragen en antwoorden, of heeft u andere vragen na het lezen van de informatie op deze pagina? Stuur dan een e-mail naar energietoeslagWI@rotterdam.nl of bel naar 14 010.