Onderzoek: met ontwerpkracht eenzaamheid ouderen tegengaan
Gepubliceerd op: 19-05-2020
Geprint op: 02-06-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/eenzaamheid-ouderen/
Spring naar het artikel

De gemeente Rotterdam vraagt ontwerpers en makers hun interesse kenbaar te maken in een (ontwerpend) onderzoekstraject naar een actueel en relevant maatschappelijk vraagstuk: eenzaamheid.

Bij wijze van pilot overweegt de gemeente een aantal ontwerpers en makers te betrekken bij een aantal testcases. Het doel van die testcases is om te verkennen hoe we met ontwerpkracht eenzaamheid onder ouderen kunnen tegengaan. Eenzaamheid onder ouderen is een maatschappelijk probleem in Rotterdam. Van de ouderen geeft 53 procent aan dat ze eenzaam zijn. Het programma Rotterdam Ouder en Wijzer zet in op het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.

Ingewikkeld

Poster Call your Grandma

Eenzaamheid is ingewikkeld en kent verschillende kanten. Niet alleen een sociaal netwerk en een zingevende dagbesteding, maar ook een fijne woning en woonomgeving, goede zorg, ondersteuning en voorzieningen kunnen bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. Een interessante vraag is bijvoorbeeld hoe de directe woonomgeving van ouderen van invloed kan zijn op de eenzaamheid van ouderen.

Door haar werkwijze kan de ontwerpsector lastige vraagstukken en opgaven doorgronden en met onverwachte oplossingen komen. De gemeente Rotterdam wil het Rotterdamse ontwerpklimaat versterken en ontwerpers verbinden en betrekken bij de maatschappelijke en stedelijke uitdagingen waar de stad voor staat.

Animo peilen

De eerste stap in deze pilot is om te kijken of er animo is bij ontwerpers en makers om in de tweede helft van 2020 aan zo’n traject mee te doen. Gezien de opzet van de testcases nodigt de gemeente met name social designers, productontwerpers, makers en architecten uit om hun interesse kenbaar te maken.

Ga in een e-mail van max 600 woorden in op:

  • Motivatie voor interesse
  • Omschrijving van kennis en ervaring in relatie tot dit onderwerp
  • En stuur als bijlage twee referentieprojecten mee, waaruit affiniteit/ervaring met het onderwerp blijkt (maximaal 5 mb)

De deadline voor het sturen van de email is uiterlijk woensdag 3 juni. Stuur deze email onder vermelding van ‘Eenzaamheid ouderen’ naar sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl.

\